See details about how website content at your district is performing and evolving. You can export Ally CSV reports by year, by month, by sections, and for individual section.

An Export button is available on these report pages:

 • Overview tab: Download the sections, months, and years reports.
 • Sections tab: Download the sections, months, and years reports.
 • Individual section: Download a report for the specific section.

Overview

Ally accessibility reports are exported as CSV file. These CSV files provide detailed data about the items with issues in your site manager. But what does this data mean?

In the months, sections, and years reports rows are sections. Columns are general information, scores, and accessibility issues. 

In an individual section report, rows are content items. Columns are general information, scores, and accessibility issues.

Reports start with general information in the first few columns.

After the general information, the reports show the different content types and the total number of each one in a section, including files and content created in the Site Manager. These are columns pdf to other in the CSV file.

Next, the reports detail how many items in a section have specific accessibility issues. The number in the column headings represent the severity level of the issue.

What does the number in the issue column headings mean?

The number in the column heading represents the severity level of the issue.

 • 1 represents severe issues
 • 2 represents major issues
 • 3 represents minor issues

For example, ImageSeizure:1 is a severe issue while AlternativeText:3 is a minor issue.

This makes it easier to parse the severity of each issue in an automated way.


Months report

Rows are sections. Columns are general information, scores, and accessibility issues.

 • Month - The date of each month.
 • Number of sections - Total number of sections.
 • Total files - Total number of files in the sections.
 • Total Web Pages - Total number of pages on the website.
 • Overall score - The average accessibility score for both files and web page content combined.
 • Files score - The average score for uploaded file content. For example, PDFs, Word documents, PowerPoint presentations, images, and so on.
 • Web Page score - The average score for the website's pages.
 • pdf - Total number of PDFs in the section.
 • image - Total number of images in the section.
 • html-page - Total number of HTML pages in the section. This includes content created in the section content editor.
 • presentation - Total number of presentations in the section.
 • document - Total number of documents in the section.
 • other - Total number of files in the section that are not PDFs, images, HTML pages, presentations, and documents.
 • application/x-page - Number of other WYSIWYG content that have accessibility issues.

Ally Dışa Verilen Sorun Sütunları

 • AlternativeText:2 - PDF dosyasının, belgenin veya sunumun içinde alternatif metin içermeyen en az bir görüntü olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • Contrast:2 - Kontrast sorunu içeren sunum, belge ve PDF dosyalarının toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Önerilen H6 başlık seviyesini aşan PDF dosyalarının, sunumların ve belgelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HeadingsPresence:2 - Başlığı olmayan PDF dosyalarının, sunumların ve belgelerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HeadingsSequential:3 - Başlıkları mantıklı bir sıra izlemeyen PDF ve belgelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HeadingsStartAtOne:3 - İlk başlık olarak H1 başlık içermeyen PDF ve belgelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlBrokenLink:2 - Bir etki alanındaki, bozuk bağlantılara sahip sayfaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.

  Bu kontrol, şu anda yalnızca Web Siteleri İçin Ally'da mevcuttur.

 • HtmlCaption:2 - Altyazısız YouTubeTM videosu içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.

  GoogleTM Gizlilik Politikası

 • HtmlColorContrast:2 - Zayıf renk kontrastlı HTML ve WYSIWYG içeriklerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlDefinitionList:3 - Doğru tanımlanmamış HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Örneğin, her form ögesinin bir etiketi vardır ve p ögeleri başlıklara biçim vermek için kullanılmaz. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Başlıkları boş olan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlHasLang:3 - Dil bilgisi bulunmayan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Başlıkları mantıklı bir sıra izlemeyen HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Başlıkları olmayan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlHeadingsStart:2 - İlk başlık olarak doğru bir H başlığı içermeyen HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlImageAlt:2 - Alternatif metni bulunmayan en az bir görüntü içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Diğer görüntülerle aynı alternatif metin içeren görüntüleri olan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlLabel:2 - Etiketsiz form ögeleri içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlLinkName:3 - Açıklayıcı olmayan bağlantılar içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlList:3 - Doğru oluşturulmuş listeler içermeyen HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alternatif metni olmayan nesne etiketleri içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Doğru başlığı olmayan tablo sütunları içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlTitle:3 - Başlığı olmayan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • ImageContrast:2 - Zayıf kontrasta sahip görüntülerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageDecorative:2 - Süsleme olarak işaretlenmemiş görüntülerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageDescription:2 - Alternatif açıklaması olmayan görüntülerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageOcr:3 - Metin içeren görüntülerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • ImageSeizure:1 - Nöbet geçirmeye sebep olabilecek görüntülerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • LanguageCorrect:3 - Yanlış dil seti içeren ögelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • LanguagePresence:3 - Dili belirtilmemiş olan ögelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • LibraryReference - Kitaplık referans bilgileriyle iyileştirilebilecek görüntülerin toplam sayısı.
 • Ocred:2 - Taranmış ve OCR'dan geçirilmiş PDF'lerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • Parsable:1 - Hatalı veya kusurlu olan ve öğrencilerin açamama olasılığı bulunan ögelerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • Scanned:1 - Taranmış fakat OCR'dan geçirilmemiş PDF'lerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • Security:1 - Parola gerektiren ögelerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • TableHeaders:2 - Başlıksız tablo içeren ögelerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • Tagged:2 - Etiketli olmayan PDF'lerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • Title:3 - Başlığı olmayan ögelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.

Sections report

Rows are sections. Columns are general information, scores, and accessibility issues.

 • Section id - The section ID.
 • Section name - The section name.
 • Section url - The section URL.
 • Observed deleted on - The date the section was deleted.
 • Total files - Total number of files in the section.
 • Total Web Pages - Total number of pages on the website.
 • Overall score - The average accessibility score for both files and web page content combined.
 • Files score - The average score for uploaded file content. For example, PDFs, Word documents, PowerPoint presentations, images, and so on.
 • Web Page score - The average score for the website's pages.
 • pdf - Total number of PDFs in the section.
 • image - Total number of images in the section.
 • html-page - Total number of HTML pages in the section. This includes content created in the section content editor.
 • presentation - Total number of presentations in the section.
 • document - Total number of documents in the section.
 • other - Total number of files in the section that are not PDFs, images, HTML pages, presentations, and documents.
 • application/x-page - Number of other WYSIWYG content that have accessibility issues.

Ally Dışa Verilen Sorun Sütunları

 • AlternativeText:2 - PDF dosyasının, belgenin veya sunumun içinde alternatif metin içermeyen en az bir görüntü olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • Contrast:2 - Kontrast sorunu içeren sunum, belge ve PDF dosyalarının toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Önerilen H6 başlık seviyesini aşan PDF dosyalarının, sunumların ve belgelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HeadingsPresence:2 - Başlığı olmayan PDF dosyalarının, sunumların ve belgelerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HeadingsSequential:3 - Başlıkları mantıklı bir sıra izlemeyen PDF ve belgelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HeadingsStartAtOne:3 - İlk başlık olarak H1 başlık içermeyen PDF ve belgelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlBrokenLink:2 - Bir etki alanındaki, bozuk bağlantılara sahip sayfaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.

  Bu kontrol, şu anda yalnızca Web Siteleri İçin Ally'da mevcuttur.

 • HtmlCaption:2 - Altyazısız YouTubeTM videosu içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.

  GoogleTM Gizlilik Politikası

 • HtmlColorContrast:2 - Zayıf renk kontrastlı HTML ve WYSIWYG içeriklerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlDefinitionList:3 - Doğru tanımlanmamış HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Örneğin, her form ögesinin bir etiketi vardır ve p ögeleri başlıklara biçim vermek için kullanılmaz. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Başlıkları boş olan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlHasLang:3 - Dil bilgisi bulunmayan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Başlıkları mantıklı bir sıra izlemeyen HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Başlıkları olmayan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlHeadingsStart:2 - İlk başlık olarak doğru bir H başlığı içermeyen HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlImageAlt:2 - Alternatif metni bulunmayan en az bir görüntü içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Diğer görüntülerle aynı alternatif metin içeren görüntüleri olan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlLabel:2 - Etiketsiz form ögeleri içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlLinkName:3 - Açıklayıcı olmayan bağlantılar içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlList:3 - Doğru oluşturulmuş listeler içermeyen HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alternatif metni olmayan nesne etiketleri içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Doğru başlığı olmayan tablo sütunları içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlTitle:3 - Başlığı olmayan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • ImageContrast:2 - Zayıf kontrasta sahip görüntülerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageDecorative:2 - Süsleme olarak işaretlenmemiş görüntülerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageDescription:2 - Alternatif açıklaması olmayan görüntülerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageOcr:3 - Metin içeren görüntülerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • ImageSeizure:1 - Nöbet geçirmeye sebep olabilecek görüntülerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • LanguageCorrect:3 - Yanlış dil seti içeren ögelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • LanguagePresence:3 - Dili belirtilmemiş olan ögelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • LibraryReference - Kitaplık referans bilgileriyle iyileştirilebilecek görüntülerin toplam sayısı.
 • Ocred:2 - Taranmış ve OCR'dan geçirilmiş PDF'lerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • Parsable:1 - Hatalı veya kusurlu olan ve öğrencilerin açamama olasılığı bulunan ögelerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • Scanned:1 - Taranmış fakat OCR'dan geçirilmemiş PDF'lerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • Security:1 - Parola gerektiren ögelerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • TableHeaders:2 - Başlıksız tablo içeren ögelerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • Tagged:2 - Etiketli olmayan PDF'lerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • Title:3 - Başlığı olmayan ögelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.

Years report

Rows are sections. Columns are general information, scores, and accessibility issues.

 • Academic year - The date of each year.
 • Number of sections - Total number of sections.
 • Total files - Total number of files in the sections.
 • Total Web Pages - Total number of pages on the website.
 • Overall score - The average accessibility score for both files and web page content combined.
 • Files score - The average score for uploaded file content. For example, PDFs, Word documents, PowerPoint presentations, images, and so on.
 • Web Page score - The average score for the website's pages.
 • pdf - Total number of PDFs in the section.
 • image - Total number of images in the section.
 • html-page - Total number of HTML pages in the section. This includes content created in the section content editor.
 • presentation - Total number of presentations in the section.
 • document - Total number of documents in the section.
 • other - Total number of files in the section that are not PDFs, images, HTML pages, presentations, and documents.
 • application/x-page - Number of other WYSIWYG content that have accessibility issues.

Ally Dışa Verilen Sorun Sütunları

 • AlternativeText:2 - PDF dosyasının, belgenin veya sunumun içinde alternatif metin içermeyen en az bir görüntü olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • Contrast:2 - Kontrast sorunu içeren sunum, belge ve PDF dosyalarının toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Önerilen H6 başlık seviyesini aşan PDF dosyalarının, sunumların ve belgelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HeadingsPresence:2 - Başlığı olmayan PDF dosyalarının, sunumların ve belgelerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HeadingsSequential:3 - Başlıkları mantıklı bir sıra izlemeyen PDF ve belgelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HeadingsStartAtOne:3 - İlk başlık olarak H1 başlık içermeyen PDF ve belgelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlBrokenLink:2 - Bir etki alanındaki, bozuk bağlantılara sahip sayfaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.

  Bu kontrol, şu anda yalnızca Web Siteleri İçin Ally'da mevcuttur.

 • HtmlCaption:2 - Altyazısız YouTubeTM videosu içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.

  GoogleTM Gizlilik Politikası

 • HtmlColorContrast:2 - Zayıf renk kontrastlı HTML ve WYSIWYG içeriklerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlDefinitionList:3 - Doğru tanımlanmamış HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Örneğin, her form ögesinin bir etiketi vardır ve p ögeleri başlıklara biçim vermek için kullanılmaz. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Başlıkları boş olan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlHasLang:3 - Dil bilgisi bulunmayan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Başlıkları mantıklı bir sıra izlemeyen HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Başlıkları olmayan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlHeadingsStart:2 - İlk başlık olarak doğru bir H başlığı içermeyen HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlImageAlt:2 - Alternatif metni bulunmayan en az bir görüntü içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Diğer görüntülerle aynı alternatif metin içeren görüntüleri olan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlLabel:2 - Etiketsiz form ögeleri içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlLinkName:3 - Açıklayıcı olmayan bağlantılar içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlList:3 - Doğru oluşturulmuş listeler içermeyen HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlObjectAlt:2 - Alternatif metni olmayan nesne etiketleri içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Doğru başlığı olmayan tablo sütunları içeren HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlTitle:3 - Başlığı olmayan HTML içerik ve dosyaların toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • ImageContrast:2 - Zayıf kontrasta sahip görüntülerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageDecorative:2 - Süsleme olarak işaretlenmemiş görüntülerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageDescription:2 - Alternatif açıklaması olmayan görüntülerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageOcr:3 - Metin içeren görüntülerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • ImageSeizure:1 - Nöbet geçirmeye sebep olabilecek görüntülerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • LanguageCorrect:3 - Yanlış dil seti içeren ögelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • LanguagePresence:3 - Dili belirtilmemiş olan ögelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.
 • LibraryReference - Kitaplık referans bilgileriyle iyileştirilebilecek görüntülerin toplam sayısı.
 • Ocred:2 - Taranmış ve OCR'dan geçirilmiş PDF'lerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • Parsable:1 - Hatalı veya kusurlu olan ve öğrencilerin açamama olasılığı bulunan ögelerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • Scanned:1 - Taranmış fakat OCR'dan geçirilmemiş PDF'lerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • Security:1 - Parola gerektiren ögelerin toplam sayısı. Bu ciddi bir sorundur.
 • TableHeaders:2 - Başlıksız tablo içeren ögelerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • Tagged:2 - Etiketli olmayan PDF'lerin toplam sayısı. Bu büyük bir sorundur.
 • Title:3 - Başlığı olmayan ögelerin toplam sayısı. Bu küçük bir sorundur.

Individual section report

Ally'da Belirli Bir Kurs, Bölüm veya Etki Alanı Raporunu Dışa Verme

Satırlar içerik ögeleridir. Sütunlar; genel bilgileri, puanları ve erişilebilirlikle ilgili sorunları gösterir.

 • Kimlik - İçerik ögesinin Kimliği.
 • Ad - İçerik ögesinin adı.
 • Mime türü - İçerik ögesinin türü.
 • Puan - İçerik ögesinin erişilebilirlik puanı.
 • Silinme tarihi - İçerik ögesinin silindiği tarih.
 • Kitaplık referansı - Kitaplık referansı JSON nesnesi.
 • Url - İçerik ögesinin URL'si.
 • AlternativeText:2 - PDF'in veya belgenin içinde alternatif metin içermeyen en az bir görüntü olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • Contrast:2 - Sunum, belge veya PDF dosyasının kontrast sorunu içerip içermediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HeadingsHigherLevel:3 - PDF'in veya belgenin, önerilen H6 başlık seviyesini aşıp aşmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HeadingsPresence:2 - PDF'in veya belgenin başlığı olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HeadingsSequential:3 - PDF'in veya belgenin mantıklı bir sıra izlemeyen başlıkları olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HeadingsStartAtOne:3 - PDF'in veya belgenin ilk başlık olarak H1 başlığını içerip içermediğini gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlBrokenLink:2 - HTML içeriğinde çalışmayan bir bağlantı olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.

  Bu kontrol, şu anda yalnızca Web Siteleri İçin Ally'da mevcuttur.

 • HtmlCaption:2 - HTML içeriğinde altyazısı olmayan YouTubeTM videoları olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.

  GoogleTM Gizlilik Politikası

 • HtmlColorContrast:2 - HTML veya WYSIWYG içeriğinin renk kontrastının düşük olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlDefinitionList:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın doğru şekilde tanımlanıp tanımlanmadığını gösterir. Örneğin, her form ögesinin bir etiketi vardır ve p ögeleri başlıklara biçim vermek için kullanılmaz. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlEmptyHeading:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın boş başlıkları olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlHasLang:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın belirlenmiş dil bilgisi olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlHeadingOrder:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın mantıklı bir sıra izlemeyen başlıkları olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın başlıkları olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlHeadingsStart:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın ilk başlık olarak uygun H başlığı olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlImageAlt:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın içinde alternatif metni olmayan en az bir görüntü olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın içinde diğer görüntülerle aynı alternatif metni içeren görüntüler olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlLabel:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın etiketi olmayan form ögeleri içerip içermediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlLinkName:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın açıklayıcı olmayan bağlantılar içerip içermediğini gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlList:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın doğru oluşturulmamış listeleri içerip içermediğini gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlObjectAlt:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın alternatif metni bulunmayan nesne etiketleri içerip içermediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlTdHasHeader:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın, doğru bir başlığı olmayan tablo sütunları içerip içermediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlTitle:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın başlığı olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • ImageContrast:2 - Görüntünün kontrastının düşük olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageDecorative:2 - Görüntünün "süsleme" olarak işaretlenip işaretlenmediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageDescription:2 - Görüntünün alternatif açıklaması olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageOcr:3 - Görüntünün metin içerip içermediğini gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • ImageSeizure:1 - Görüntünün nöbetlere sebep olma olasılığının olup olmadığını gösterir. Bu ciddi bir sorundur.
 • LanguageCorrect:3 - Ögenin dil grubunun yanlış olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • LanguagePresence:3 Ögenin belirtilmiş bir dili olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • Ocred:2 - PDF'in taranmış ve OCR'den geçirilmiş olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • Parsable:1 - Ögenin hatalı veya kusurlu olup olmadığını ve öğrencilerin açıp açamayacaklarını gösterir. Bu ciddi bir sorundur.
 • Scanned:1 - PDF'in taranıp taranmadığını gösterir. Bu ciddi bir sorundur.
 • Security:1 - Ögenin parola gerektirip gerektirmediğini gösterir. Bu ciddi bir sorundur.
 • TableHeaders:2 - Ögenin başlıkları olmayan tablolar içerip içermediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • Tagged:2 - PDF'in etiketlenip etiketlenmediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • Title:3 - Ögenin başlığı olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.