Daha iyi anlaşılması için görüntülere ve grafiklere ayrıntılı açıklama ekleyin

Görüntüler, farklı öğrenim modlarıyla öğrencilerinizin katılımını sağlamanın mükemmel bir yolu olabileceği gibi, karmaşık düşünceleri onlara iletmeye de yardımcı olabilir. Görüntünün içeriğini bildiren açıklamalar, görme bozukluğu olan öğrencilerin öğrenimleri açısından çok önemlidir. Yazılı açıklamalar, tüm öğrencilerin içeriği daha iyi anlaması için daha derin bağlamlar sağlayabilir.

Görüntü açıklamalarına çoğunlukla "alternatif açıklama" veya "alternatif metin" denir. Çünkü bunlar görüntü için metin bazlı alternatif bir açıklayıcıdır.

Ally, görüntü bulunan her yerde görüntü açıklamaları olup olmadığını kontrol eder. Bu, resim dosyalarını ve resim içeren dosyaları içerir. Örneğin; bir belge veya sunum.

Eğitmen geri bildirim panelini açmak için Erişilebilirlik puanı göstergesini seçin. Görüntülerinize açıklama eklemek için yol gösteren adımları izleyin.

Preview Where the Accessibility Issue Is


See where this issue is

The preview highlights where specific accessibility issues can be found in the document. Highlights show every occurrence of one issue type at a time. For example, if your images are missing alternative descriptions, the highlights show you every place this specific issue occurs. If your document also has poor text contrast, select that issue in the feedback panel to see the occurrences of that issue highlighted.

Highlights are provided for these issues:

 • Images without an appropriate alternative description
 • Text fragments with insufficient contrast
 • Tables without table headers

All other accessibility issues are not highlighted in the preview.

Missing text description

Text contrast

Scanned PDF

Preview tools

Use the tools above the preview to explore the issues in your document.

 • Move through the document preview page by page.
 • See how many times a specific issue appears in the document.
 • Jump between the issue highlights.
 • Hide or show the highlights.
 • Zoom the preview content in or out.
 • Download the original file.

Bir görüntü dosyasına açıklama ekleme

Hazır olduğunuzda, eğitmen geri bildirim panelindeki metin alanına görüntü açıklamanızı ekleyin ve Ekle'yi seçin.

Açıklamanız sadece dosya başlığından oluşmamalıdır. Aksi takdirde Ally, erişilebilirlik hatası verir. Görüntüyü ve önemli noktaları açıklayın. Puanınızı yükseltmek için görüntüdeki yazılardan da bahsedin. Daha fazla bilgi için bkz. İyi açıklamalar yazma.

Süs olarak bir görüntü dosyasını işaretleme

Görüntünüz sadece görsel çekicilik kazandırmak içinse ve öğrenim içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi içermiyorsa Görüntünün süsleme amaçlı olduğunu belirtin öğesini seçin.

Süsleme amaçlı görüntüler için alternatif açıklama gerekli değildir. Erişilebilirlik puanınız yükselir. Bu da, öğrencilerin söz konusu dosyaların amacını anlamalarını sağlamaya yardımcı olur.


Diğer dosyalardaki görüntülere açıklamalar ekleme

Sunumları ve belgeleri öğrencilerle paylaşmak, onlara gözden geçirmeleri ve çalışmaları için yararlı materyaller sağlayabilir. Çoğu dosyada görüntü bulunduğundan, hem belge görüntülerinin etiketlenmesine hem de görme bozukluğu bulunan öğrencilere yardımcı olmak açısından görüntülerin alternatif açıklama içermesi önemlidir.

Sunumunuzdaki veya belgenizdeki görüntülerde alternatif açıklamalar yoksa bu sorunu sunum veya belge yazılımınızda düzeltmelisiniz. Hazır olduğunuzda yeni dosyayı Ally'a yükleyin. Bunun nasıl yapılacağını adım adım öğrenmek için Açıklama nasıl eklenir? öğesini seçin.

Etkili alternatif açıklamaları nasıl yazacağınızı bilmiyor musunuz? Açıklamanız sadece dosya başlığından oluşmamalıdır. Aksi takdirde Ally, erişilebilirlik hatası verir. Görüntüyü ve önemli noktaları açıklayın. Puanınızı yükseltmek için görüntüdeki yazılardan da bahsedin. Daha fazla bilgi için bkz. İyi açıklamalar yazma.

 1. Açıklama nasıl eklenir? öğesini seçip talimatları izleyin.
 2. Dosyayı bilgisayarınızda açın.

  Bilgisayarınızda dosyanın bir kopyası yoksa eğitmen geri bildirim panelinden çıkıp dosyayı kurstan indirin.

 3. Görüntülerinize açıklama ekleyin.
  • Microsoft® Office: Resmi Biçimlendir panelini açmak için bir görüntüyü çift veya sağ tıklatın. Boyut ve Özellikler'i ve Alternatif Metin'i seçin. Açıklama metnini ekleyin. Başlık konusunda endişelenmeyin.
  • LibreOffice: Bir görüntü seçin. Menü çubuğundan Biçim'i seçin, ardından Açıklama'yı seçin. Açıklama metnini ekleyin.
 4. Dosyayı kaydedin.
 5. Güncelleştirilen dosyayı kursunuza yükleyin.

  Eğitmen geri bildirim panelinde talimatlar hâlâ açıksa dosyanızı karşıya yüklemek için Yeni'yi ve Gözat'ı seçin. Eğitmen geri bildirim paneliniz açık değilse kursunuzda dosyanın yanındaki Erişilebilirlik puanı göstergesini seçin, ardından dosyanızı karşıya yüklemek için Gözat'ı seçin.


Resimler İçin Alternatif Metin

İyi açıklamalar yazmak

Resimlerinize doğru alternatif metin açıklamaları yazmak için buradaki en iyi uygulamaları izleyin:

 • Sayfa bağlamına göre resmi açıklayın. Resmin tam anlamını aktarın.
 • "... resmi" veya "...'nın resmi" ifadelerinden kaçının. Ekran okuyucular resimleri otomatik olarak resim olarak belirtirler.
 • Sade olun.
 • Bilgi grafikleri gibi karmaşık resimler için hikaye tarzını kullanın. Bu hikayeyi, bilgi grafiğinin hemen arkasından gelen sayfaya yerleştirin. Alternatif metni görüntülemek için sayfanın üstüne bir tutturucu bağlantı ekleyin. Alternatif metne sahip bir bilgi grafiğinin örneğine bakın.
 • Metin resimlerinden kaçının. Bunlardan kaçınamıyorsanız metni alternatif açıklamaya kopyalayın.
 • Yeni bir şeyler söyleyin. Aynı sayfada alternatif açıklamaları tekrarlamayın. Sayfada önceden söylenenleri tekrarlamayın.
 • ilgili içeriği temsil etmeyen resimleri dekoratif olarak belirleyin.

Dekoratif resim nedir?

Bir resim sayfada sunulan bilgiye katkıda bulunmuyorsa dekoratif amaçlıdır. Örneğin, başlıkları ayırmak için kullanılan sanatsal çalışmalar veya iletişim becerilerinden bahsedilirken telefonla konuşan bir kişinin fotoğrafı.

Görsel çekicilik olarak değerli olabilirler ama ekran okuyucuları tarafından okunmalarına gerek yoktur.

Web erişilebilirliği girişimi web sitesinde dekoratif amaçlı resimler hakkında daha fazla bilgi bulunmaktadır


Alternatif resim açıklamaları neden önemlidir?

Resimlerinizde alternatif açıklamaların kullanılmasının birçok sebebi vardır.

 • Alternatif açıklamalar veya metinler WCAG 2.1 kılavuzlarındadır
 • Öğrenciler bir resmi arayabilirler
 • Görme engelli öğrenciler resimleri algılama güçlüğü yaşarlar
 • Kısıtlı ağ bağlantısına sahip öğrenciler resimleri algılama güçlüğü yaşayabilirler
 • Ekran okuyucular resimleri okuyamazlar
 • Bazı öğrenciler, açıklamalardan resimlere göre daha fazla şey öğrenirler
 • Ekran ya da sayfa büyütüldüğünde metinler çoğu resme göre daha iyi ölçeklenebilirler