Daha iyi anlaşılması için görüntülere ve grafiklere ayrıntılı açıklama ekleyin

Görüntüler, farklı öğrenim modlarıyla öğrencilerinizin katılımını sağlamanın mükemmel bir yolu olabileceği gibi, karmaşık düşünceleri onlara iletmeye de yardımcı olabilir. Görüntünün içeriğini bildiren açıklamalar, görme bozukluğu olan öğrencilerin öğrenimleri açısından çok önemlidir. Yazılı açıklamalar, tüm öğrencilerin içeriği daha iyi anlaması için daha derin bağlamlar sağlayabilir.

Görüntü açıklamalarına çoğunlukla "alternatif açıklama" veya "alternatif metin" denir. Çünkü bunlar görüntü için metin bazlı alternatif bir açıklayıcıdır.

Ally, görüntü bulunan her yerde görüntü açıklamaları olup olmadığını kontrol eder. Bu, resim dosyalarını ve resim içeren dosyaları içerir. Örneğin; bir belge veya sunum.

Eğitmen geri bildirimi panelini açmak için Erişilebilirlik puanı göstergesini seçin. Görüntülerinize açıklama eklemek için yol gösterici adımları takip edin.

Erişilebilirlik Sorununun Nerede Olduğunu Ön İzleyin


Sorunun nerede olduğuna bakın

Ön izleme, belirli erişilebilirlik sorunlarının belgede bulunabileceği yerleri vurgular. Vurgulamalar, bir sorun türünün yinelendiği tüm noktaları tek seferde gösterir. Örneğin, görüntülerinizde alternatif açıklamalar bulunmuyorsa vurgulamalar bu belirli sorunun ortaya çıktığı her yeri gösterir. Belgenizde metin kontrastı da zayıfsa vurgulanan sorunun örneklerini görmek için geri bildirim panelinde bu sorunu seçin.

Şu tür sorunlar için vurgulama yapılır:

 • Uygun bir alternatif açıklaması olmayan görüntüler
 • Yetersiz kontrasta sahip metin parçaları
 • Tablo başlığı olmayan tablolar

Ön izlemede vurgulanmayan tüm diğer erişilebilirlik sorunları.

Ön izleme araçları

Belgenizdeki sorunları keşfetmek için ön izlemenin üstündeki araçları kullanın.

 • Belge ön izleme sayfaları arasında gezinin.
 • Belirli bir sorunun belgede kaç kez göründüğüne bakın.
 • Sorun vurgulamaları arasında gezinin.
 • Vurgulamaları gizleyin veya gösterin.
 • Ön izleme içeriğini yakınlaştırıp uzaklaştırın.
 • Orijinal dosyayı indirin.

Bir görüntü dosyasına açıklama ekleme

Hazır olduğunuzda, eğitmen geri bildirimi panelindeki metin alanına görüntü açıklamanızı ekleyin ve Ekle'yi seçin.

Açıklamanız sadece dosya başlığından oluşmamalıdır. Aksi takdirde Ally, erişilebilirlik hatası verir. Görüntüyü ve önemli noktaları açıklayın. Puanınızı yükseltmek için görüntüdeki yazılardan da bahsedin. Daha fazla bilgi için bkz. İyi açıklamalar yazma.

Süs olarak bir görüntü dosyasını işaretleme

Görüntünüz sadece görsel çekicilik kazandırmak içinse ve öğrenim içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi içermiyorsa Görüntünün süsleme amaçlı olduğunu belirtin öğesini seçin.

Süsleme amaçlı görüntüler için alternatif açıklama gerekli değildir. Erişilebilirlik puanınız yükselir. Bu da, öğrencilerin söz konusu dosyaların amacını anlamalarını sağlamaya yardımcı olur.


Diğer dosyalardaki görüntülere açıklamalar ekleme

Sunumları ve belgeleri öğrencilerle paylaşmak, onlara gözden geçirmeleri ve çalışmaları için yararlı materyaller sağlayabilir. Çoğu dosyada görüntü bulunduğundan, hem belge görüntülerinin etiketlenmesine hem de görme bozukluğu bulunan öğrencilere yardımcı olmak açısından görüntülerin alternatif açıklama içermesi önemlidir.

Sunumunuzdaki veya belgenizdeki görüntülerde alternatif açıklamalar yoksa bu sorunu sunum veya belge yazılımınızda düzeltmelisiniz. Hazır olduğunuzda yeni dosyayı Ally'a yükleyin. Bunun nasıl yapılacağını adım adım öğrenmek için Açıklama nasıl eklenir? öğesini seçin.

Etkili alternatif açıklamaları nasıl yazacağınızı bilmiyor musunuz? Açıklamanız sadece dosya başlığından oluşmamalıdır. Aksi takdirde Ally, erişilebilirlik hatası verir. Görüntüyü ve önemli noktaları açıklayın. Puanınızı yükseltmek için görüntüdeki yazılardan da bahsedin. Daha fazla bilgi için bkz. İyi açıklamalar yazma.

 1. Açıklama nasıl eklenir? öğesini seçip talimatları takip edin.
 2. Dosyayı bilgisayarınızda açın.

  Bilgisayarınızda dosyanın bir kopyası yoksa eğitmen geri bildirimi panelinden çıkıp dosyayı kurstan indirin.

 3. Görüntülerinize açıklama ekleyin.
  • Microsoft® Office: Resmi Biçimlendir panelini açmak için bir görüntüyü çift veya sağ tıklatın. Boyut ve Özellikler'i ve Alternatif Metin'i seçin. Açıklama metnini ekleyin. Başlık konusunda endişelenmeyin.
  • LibreOffice: Bir görüntü seçin. Menü çubuğundan Biçim'i seçin, ardından Açıklama'yı seçin. Açıklama metnini ekleyin.
 4. Dosyayı kaydedin.
 5. Güncelleştirilen dosyayı kursunuza yükleyin.

  Eğitmen geri bildirimi panelinde talimatlar hâlâ açıksa dosyanızı karşıya yüklemek için Yeni'yi ve Gözat'ı seçin. Eğitmen geri bildirimi paneliniz açık değilse kursunuzda dosyanın yanındaki Erişilebilirlik puanı göstergesini seçin, ardından dosyanızı karşıya yüklemek için Gözat'ı seçin.


Resimler İçin Alternatif Metin

İyi açıklamalar yazmak

Resimlerinize doğru alternatif metin açıklamaları yazmak için buradaki en iyi uygulamaları izleyin:

 • Sayfa bağlamına göre resmi açıklayın. Resmin tam anlamını aktarın.
 • "... resmi" veya "...'nın resmi" ifadelerinden kaçının. Ekran okuyucular resimleri otomatik olarak resim olarak belirtirler.
 • Sade olun.
 • Bilgi grafikleri gibi karmaşık resimler için hikaye tarzını kullanın. Bu hikayeyi, bilgi grafiğinin hemen arkasından gelen sayfaya yerleştirin. Alternatif metni görüntülemek için sayfanın üstüne bir tutturucu bağlantı ekleyin. Alternatif metne sahip bir bilgi grafiğinin örneğine bakın.
 • Metin resimlerinden kaçının. Bunlardan kaçınamıyorsanız metni alternatif açıklamaya kopyalayın.
 • Yeni bir şeyler söyleyin. Aynı sayfada alternatif açıklamaları tekrarlamayın. Sayfada önceden söylenenleri tekrarlamayın.
 • ilgili içeriği temsil etmeyen resimleri dekoratif olarak belirleyin.

Dekoratif resim nedir?

Bir resim sayfada sunulan bilgiye katkıda bulunmuyorsa dekoratif amaçlıdır. Örneğin, başlıkları ayırmak için kullanılan sanatsal çalışmalar veya iletişim becerilerinden bahsedilirken telefonla konuşan bir kişinin fotoğrafı.

Görsel çekicilik olarak değerli olabilirler ama ekran okuyucuları tarafından okunmalarına gerek yoktur.

Web erişilebilirliği girişimi web sitesinde dekoratif amaçlı resimler hakkında daha fazla bilgi bulunmaktadır


Alternatif resim açıklamaları neden önemlidir?

Resimlerinizde alternatif açıklamaların kullanılmasının birçok sebebi vardır.

 • Alternatif açıklamalar veya metinler WCAG 2.1 kılavuzlarındadır
 • Öğrenciler bir resmi arayabilirler
 • Görme engelli öğrenciler resimleri algılama güçlüğü yaşarlar
 • Kısıtlı ağ bağlantısına sahip öğrenciler resimleri algılama güçlüğü yaşayabilirler
 • Ekran okuyucular resimleri okuyamazlar
 • Bazı öğrenciler, açıklamalardan resimlere göre daha fazla şey öğrenirler
 • Ekran ya da sayfa büyütüldüğünde metinler çoğu resme göre daha iyi ölçeklenebilirler