Başlıklar tablolarda gezinmeyi kolay hale getirir

Belgelerinizde tablo kullanmak öğrencileriz için karmaşık bilgileri düzenlemenin mükemmel bir yolu olabilir. Ancak tablolarınızın etkili ve erişilebilir olması için bunları görsel düzenler için değil sadece veriler için kullanmalısınız. Tablolarınıza başlık eklemek öğrencilerinizin, özellikle de ekran okuyucusu kullananların tablolarda gezinmesini kolaylaştırır.

Belge veri tablonuzda başlıklar yoksa dosyanın erişilebilirlik puan göstergesi düşer.

Bu sorunu sözcük işleme yazılımınızda giderin ve hazır olduğunda yeni bir dosya yükleyin. Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek için Erişilebilirlik puanı göstergesini seçin. Açıklama için Anlamı öğesini seçin.

Preview Where the Accessibility Issue Is


See where this issue is

The preview highlights where specific accessibility issues can be found in the document. Highlights show every occurrence of one issue type at a time. For example, if your images are missing alternative descriptions, the highlights show you every place this specific issue occurs. If your document also has poor text contrast, select that issue in the feedback panel to see the occurrences of that issue highlighted.

Highlights are provided for these issues:

 • Images without an appropriate alternative description
 • Text fragments with insufficient contrast
 • Tables without table headers

All other accessibility issues are not highlighted in the preview.

Missing text description

Text contrast

Scanned PDF

Preview tools

Use the tools above the preview to explore the issues in your document.

 • Move through the document preview page by page.
 • See how many times a specific issue appears in the document.
 • Jump between the issue highlights.
 • Hide or show the highlights.
 • Zoom the preview content in or out.
 • Download the original file.

Belge veri tablolarınıza başlık ekleyin

Bu sorunu sözcük işleme yazılımınızda gidermeniz gerekir. Belgeyi açın, tablo başlıklarını ekleyin ve güncelleştirilmiş dosyayı kursunuza yükleyin. Bunun nasıl yapılacağını adım adım öğrenmek için Tablo başlıkları nasıl oluşturulur? öğesini seçin.

Tablo oluşturmayı bilmiyor musunuz? Eğitmen geri bildirim panelinden tercih ettiğiniz yazılım talimatlarını, ardından da "Tablo oluşturma ile ilgili ipuçları"nı seçin.

 1. Tablo başlıkları nasıl oluşturulur? öğesini seçip talimatları izleyin.
 2. Dosyayı bilgisayarınızda açın.

  Bilgisayarınızda dosyanın bir kopyası yoksa eğitmen geri bildirim panelinden çıkıp dosyayı kurstan indirin.

 3. Tablo başlıkları oluşturun.
  • Microsoft® Word: Tablonun ilk satırındaki metni gözden geçirin. Bu metinden iyi bir üstbilgi çıkarılabilir. Tablonun ilk satırını seçin. Tablo Tasarımı'nı seçin. Üstbilgi Satırı'nı seçin. Tablonun ilk satırını sağ tıklatın ve Tablo Özellikleri'ni seçin. Satır'ı ve ardından Her sayfanın en üstünde üstbilgi satırı olarak yinele öğesini seçin. Tamam öğesini seçin.

   "Her sayfanın en üstünde üstbilgi satırı olarak yinele" seçilmemişse dosya PDF olarak dışa verilirken tablo başlıkları yoksayılır ve ekran okuyucuları tarafından okunamaz.

  • LibreOffice Writer: Tablonun ilk satırındaki metni gözden geçirin. Bu metinden iyi bir üstbilgi çıkarılabilir. Tablonun ilk satırını sağ tıklatın ve Tablo Özellikleri'ni seçin. Metin Akışı ve Başlığı yinele öğesini seçin.
 4. Dosyayı kaydedin.
 5. Güncelleştirilen dosyayı kursunuza yükleyin.

  Eğitmen geri bildirim panelinde talimatlar hâlâ açıksa dosyanızı karşıya yüklemek için Yeni'yi ve Gözat'ı seçin. Eğitmen geri bildirim paneliniz açık değilse kursunuzda dosyanın yanındaki Erişilebilirlik puanı göstergesini seçin, ardından dosyanızı karşıya yüklemek için Gözat'ı seçin.


Tablo başlığı ile ilgili en iyi uygulamalar

Tablolar için iyi sütun başlıkları oluşturmak üzere aşağıdaki en iyi uygulamaları izleyin:

 • Başlıkları belirlemek için tercih ettiğiniz kelime işleme yazılım araçlarını kullanın.
 • Net anlaşılan, kısa ve öz başlıklar yazın.
 • Her başlığın ve ilişkili hücrelerin birlikte okunduğunda anlamlı olmasına dikkat edin.
 • Tablo düzenini basit tutun. Ekran okuyucular, tabloda bulunduğunuz yeri takip etmek için hücreleri sayar, karmaşık düzenlerde ise sayıyı unutur.
 • Hücreleri birleştirmeyin, hücreleri bölmeyin veya tabloları birbirinin içine yerleştirmeyin.
 • Satır veya sütunları tamamen boş bırakmayın.

Tablo başlıkları niçin önemlidir?

 • Tablo başlıkları  WCAG 2.1 kılavuzundadır.
 • Gözleri gören okuyucular tabloya göz atarak bilgilerin anlamını kavrayabilir.
 • Ekran okuyucular her seferinde bir hücre okur ve ilişkili başlığa başvuru yapar. Bu da, kullanıcıların tabloda gezinirken bağlamı kaybetmemesini sağlar.