Ally 2.9.3 | Frisläppning till produktion: 6 april 2024

Bugglösningar och förbättringar

  • Korrigerade ett problem där Ally-lärosätesrapporten inte visade hela listan över problem när en avdelning, en kurs eller en domän (i Ally för webben) hade fler än 1 000 problem. Detta hindrade administratörer från att korrekt granska och identifiera prioriteringarna för att åtgärda tillgänglighetsproblem som flaggats av Ally.