Banner mentioning that Blackboard Data is evolving to Anthology Illuminate

Läs mer om Anthology Illuminate

Öppna Snowflake med dina inloggningsuppgifter från Anthology

 1. Välj Öppna Snowflake.  
  Button Launch Snowflake
 2. Om du försöker logga in för första gången konfigureras din Snowflake-åtkomst automatiskt. Vänta tills processen är klar. 
  You Snowflake access is being configured. This process is automatic and will only take a moment. You can launch Snowflake once the configuration is completed.
 3. När ditt Snowflake-konto har konfigurerats omdirigeras du till Snowflake i en ny flik i webbläsaren. 
  Your Snowflake access was successfully configured. Launch Snowflake.
  • Om din åtkomstkonfiguration för Snowflake misslyckas upprepar du processen från steg 1.  

   Your Snowflake access configuration failed. We couldn't configure your Snowflake access at this moment. Try to launch Snowflake again in a few minutes.
 4. I Snowflake väljer du Logga in med enkel inloggning och omdirigeras då till autentiseringssidan. 
  Snowflake Sign in to Snowflake
 5. Logga in med dina inloggningsuppgifter från Anthology på autentiseringssidan.
 6. Klicka på Logga in.

Begränsa åtkomsten till Snowflake och Inställningar

Nya Anthology Illuminate-användare har åtkomst till Reporting, Developeroch Inställningar som standard. Användare med åtkomst till Inställningar kan hantera autentiseringsuppgifter för tjänstkonton som används i maskin-till-maskin-anslutningar, till exempel PowerBI.  

Du kan begränsa åtkomsten till Developer och Inställningar för specifika roller eller personer, men samtidigt ge dem åtkomst till Reporting, om ditt lärosäte använder Anthologys inloggning för autentisering.

För att begränsa åtkomsten till Snowflake och Inställningar: 

 • Tilldela en annan systemroll i Blackboard Learn för användare av Developer och Reporting. Varje användare som kräver åtkomst måste ha den relevanta systemrollen tilldelad i Learn: 
  • Developer (åtkomst till Snowflake, Inställningar och Reporting) –  välj Systemadministratör 
  • Rapportering (endast) – välj en annan roll. Vi rekommenderar att du skapar en ny roll.
 • Kontrollera att dessa användare är en del av  rätt inloggningsgrupp som ger åtkomst till Anthology Illuminate via Anthology Login. 
 • Skicka in ett supportärende som begär mappning av användargrupper för Anthology Illuminate och ange information om dina valda systemroller. 

Om ditt lärosäte inte använder Anthology Login måste du ändra din autentiseringsmetod för Anthology Illuminate om du vill utnyttja följande åtkomstbegränsningar:

 • Skicka in ett supportärende för att be om hjälp med att anta Anthology Login för Anthology Illuminate.
 • När du har börjat använda Anthology Illuminate ska du utföra följande steg för att begränsa åtkomst till Snowflake och Inställningar.

Detta kommer inte att ändra din autentiseringsmetod för Blackboard Learn. När detta är klart ska du följa stegen ovan för att begränsa åtkomsten till Developer och Inställningar.  

Kontrollera vilken Anthology-inloggning ditt lärosäte använder:

 • Om du loggar in i Anthology Illuminate med alternativet ”Logga in med ditt lärosäteskonto” använder ditt lärosäte Anthology Login. 
Blackboard Data Sign in screen highlighting Sign in with your institutional account
 • Om du loggar in på Anthology Illuminate med alternativet "Logga in med ditt Anthology Illuminate-konto" använder ditt lärosäte inte Anthology Login. 
Blackboard Data sign in screen highlighting Sign in with your Blackboard Data account