Om hotspot-frågor

I hotspot-frågor visas en bild där deltagarna ska släppa en nål på en eller flera hotspots som du, läraren, har skapat i bilden. Hotspot-frågor är bra för en mängd olika discipliner. I en anatomikurs kan man till exempel ge deltagarna i uppgift att identifiera kroppsdelar. Eller att märka ut en specifik plats på en karta i en geografikurs. I en kurs i ett främmande språk kan uppgiften vara att välja specifika klädesplagg. I en kurs i ekologi eller biologi kan du be deltagarna att identifiera vilka djurarter eller individer som tillhör eller inte tillhör det habitat som visas i huvudbilden. Möjligheterna är oändliga.


Typer av hotspot-frågor

Du har flera olika alternativ när du skapar en hotspot-fråga:

 • Vanlig hotspot-fråga: En bild visas för deltagarna där de ska sätta en nål i en eller flera hotspot-områden som du skapat i bilden. Deltagarna vet inte var hotspots-områdena finns.
 • Hotspot-fråga med flera val:  En bild visas för deltagarna där de ska sätta en nål i en eller flera hotspot-områden som du skapat. Deltagarna vet var hotspots-områdena finns. En hotspot är korrekt och de andra är till för att vilseleda.
 • Hotspot-fråga med flera svar:  En bild visas för deltagarna där de ska sätta en nål i en eller flera hotspot-områden som du skapat. Deltagarna vet var hotspots-områdena finns. En eller flera hotspots är korrekta och de andra är till för att vilseleda.

Skapa en hotspot-fråga

Läs mer om tillgänglighet och hotspot-frågor.

 1. När du skapar en ny uppgift eller ett nytt prov ska du klicka på plustecknet för att öppna menyn. Klicka på plustecknet där du vill lägga till en fråga i ett befintligt test.
 2. Klicka på Lägg till hotspot-fråga.
  Add Hotspot question menu item to choose from Question Types menu
 3. Uppdatera frågans poängvärde genom att redigera standardvärdet på 10 poäng.
 4. Lägg till frågans textbeskrivning i fältetAnge frågans # text  i redigeringsverktyget för formaterad text.
 5. Dra och släpp en bild (JPEG, JPG, GIF, PNG eller BMP) i uppladdningsområdet eller klicka på knappen Ladda upp från enhet för att använda filväljaren.
  Add an image to the hotspot question
 6. Klicka på fyrkantssymbolen bredvid etiketten Lägg till en hotspot för att skapa en fyrkantig hotspot på bakgrundsbilden som du har laddat upp. Du kan välja mellan en rektangel-, cirkel- or polygonhotspot varje gång.
  Add a hotspot to the background image selected

  Du kan lägga till mer än en hotspot i en bild. När du gör det kan det finnas flera korrekta och flera vilseledande svar. Vilseledande svar rekommenderas när du aktiverar alternativet ”Visa hotspots för deltagare”. Frågetypen hotspot fungerar sedan som en flervalsfråga med flera svar.

  You can add several hotspots in one image
 7. Dra och släpp din hotspot vid önskad plats på bilden.

  Du kan använda tangentbordskontroller för att placera hotspots

 8. Markera en hotspot och dra i fyrkanterna som finns i varje vinkel och hörn för att justera storleken.
  Resize hotspot using the corner or middle squares around it and the arrow keys or mouse pointer

  Du kan använda tangentbordskontroller för att ändra storleken på hotspots.

 9. Markera motsvarande kryssruta för varje hotspot som motsvarar ett rätt svar.

  Du kan lägga till en beskrivning för varje hotspot. Detta är valfritt och inte obligatoriskt för att spara hotspot-frågan.

  Select the corresponding checkbox to mark the correct answers
 10. Aktivera växlingsknappen för automatiserad återkoppling  för att ge deltagare återkoppling om huruvida de svarat rätt eller fel.

  Detta är valfritt och inte obligatoriskt för att spara hotspot-frågan.

 11. Klicka på Spara för att lägga till frågan till provet eller uppgiften.
  Activate the toggle for automated feedback for the hotspot question and save it
 12. Använd alternativen Zooma in, Zooma ut och Helskärm (expanderad vy) för att göra det lättare att skapa hotspots.
  You can also use the Zoom In, Zoom Out and Full Screen (Expanded view)

Krav för att spara en hotspot-fråga

 • Lägg till innehåll i frågetextfältet där deltagaren uppmanas att släppa en nål på rätt plats i bilden.
 • Lägg till en bild som ska användas för hotspot-frågan.
 • Lägg till en eller flera hotspots till bilden. Hotspots kan användas för korrekta svar och/eller vilseledande svar.
 • Välj minst en hotspot som rätt svar.

Ytterligare alternativ

 • Uppdatera poängvärdet som är kopplat till frågan. Standardvärdet är 10 poäng.
 • Lägg till mer än en hotspot. Om du lägger till fler än en hotspot fungerar frågan på samma sätt som en flervalsfråga med flera svar. Du kan lägga till ytterligare hotspots som vilseledande svar.
 • Lägg till beskrivningar för varje hotspot. Hotspot-beskrivningar är ett bra sätt att hjälpa dig att identifiera hotspots när det finns flera hotspots på en bild. Du kan använda den här informationen för att se till att deltagarna har valt rätt hotspots som svar. Du kan även dela med dig av den här informationen till deltagarna så att de kan få mer information eller förståelse kring en specifik hotspot när de granskar sina försök. Du kan alltid se hotspot-beskrivningar. Deltagarna ser bara hotspot-beskrivningarna när de granskar sina försök om du har gjort de rätta svaren synliga i utvärderingen. Du kan välja att visa rätta svar och hotspot-beskrivningar efter att ett enskilt resultat har publicerats, efter förfallodagen, efter att alla resultat för utvärderingen har publicerats eller på ett specifikt datum och en viss tid.
 • Lägg till automatiserad återkoppling för korrekta och felaktiga svar. Automatiserad återkoppling kan vara användbar, särskilt för deltagare som svarat fel. Du kan använda automatiserad återkoppling för att leda deltagare till den plats i kursinnehållet där de kan hitta rätt svar.
 • Visa hotspots för deltagare. Det här är användbart när du vill att hotspot-frågan ska fungera som en flervals- eller flersvarsfråga. Deltagarna ser hotspots på bilden. En del av dem är korrekta svar medan de andra är till för att vilseleda.

Ta bort en bild som laddats upp av misstag

Klicka på knappen Ta bort alla ovanför den uppladdade bilden som du behöver ersätta. Då tas bilden och eventuella hotspots som är kopplade till den bort.

Delete an image and all its associated hotspots

Radera en hotspot som du inte vill använda

Markera den hotspot som du vill radera med musen eller tangentbordskombinationen. Klicka sedan på knappen Radera hotspots ovanför den uppladdade bilden. Alla markerade hotspots tas bort.

Välja flera hotspots: Hotspot-val sparas, så varje gång du väljer en ny hotspot får den ett valt tillstånd. När du är klar med valet kan du ta bort alla valda hotspots med tangentbordet eller alternativet ”Ta bort hotspots”.

Erase a hotspot or several hotspots you don't want to use

Alternativet ”Visa hotspots för deltagare”

När det här alternativet är aktiverat ser deltagarna alla hotspots som har skapats på en bild. Då fungerar hotspot-frågan som en flervals- eller flersvarsfråga. Detta rekommenderas när du har fler än en hotspot och vissa hotspots är till för att vilseleda.

Nedan visas ett exempel där uppgiften är att endast välja bröstbenet. Men deltagarna ser två hotspots. De måste avgöra vilken av de två alternativen som är rätt. Den här hotspot-frågan fungerar som en flervalsfråga.

Show hotspots to student option

Deltagarförhandsgranskning med synliga hotspots:

Student preview with visible hotspots

Hotspot-frågor och tillgänglighet

Produktteamet för Ultra arbetar ständigt med att tillhandahålla nya tillgänglighetsförbättringar och stöd för tekniska hjälpmedel. Tidigare krävde hotspot-frågor användning av mus och motoriska färdigheter. Med hjälp av tangentbordet kan du nu:

 • Lägga till frågetext
 • Ladda upp en bild
 • Ta bort en bild
 • Lägga till hotspots
 • Lägga till hotspot-beskrivningar
 • Välja en hotspot
 • Välja de korrekta och inkorrekta svarsalternativen för aktuell hotspot
 • Ändra storleken på hotspots
 • Flytta hotspots
 • Ta bort hotspots
 • Justera frågeinställningar
 • Lägga till återkoppling för korrekta och felaktiga svar

Tangentbordsinteraktioner och kortkommandon

 1. När du har lagt till en hotspot-fråga i ett prov eller en utvärdering ligger fokus på länken ”hjälpdokumentation” på aviseringsbanderollen.
 2. Tryck på tabbtangenten för att öppna poängfältet där du kan uppdatera frågans poängvärde.
 3. Tryck på tabbtangenten för att öppna frågetextfältet och lägga till textbeskrivningen för frågan.

  Läs mer om tangentbordsnavigering i RTF-redigeraren.

 4. Tryck på tabbtangenten för att komma åt knappen ”Ladda upp från enhet” där du kan välja en bild. Tillåtna bildformat: JPEG, JPG, GIF, PNG eller BMP.
 5. Ett fönster med bilduppladdningsprocessen visas. Du kan avbryta uppladdningen innan den når 100 % genom att trycka på tabbtangenten för att komma åt knappen ”Avbryt”. När bilden har laddats upp kan fönstret stängas och bilden visas på sidan.
 6. Tryck på tabbtangenten för att läsa tangentbordskontrollerna och utföra följande åtgärder:
  • Allmänna kontroller
   • Välj hotspots med tabbtangenten och skift + tabb
   • Flytta en hotspot med piltangenterna
   • Använd skift + piltangenterna för att ändra storleken på hotspots
   • Använd Alt / Alternativ + piltangenterna för att flytta en hotspot en kortare bit eller ändra storleken på en hotspot med en mindre ökning/minskning (1 bildpunkt åt gången)
   • Klicka på raderingstangenten för att ta bort en vald hotspot
   • Zooma in med skift + Z
   • Zooma ut med skift + X
   • Utvidga vyn med skift + F
   • Stäng vyn med ESC
  • Kontroller för rektangel och cirkel
   • Ändra storleken på en hotspot med skift + piltangenterna
   • Lägg till en ny rektangulär hotspot (när arbetsytan är i fokus) med R-tangenten
   • Lägg till en ny cirkulär hotspot (när arbetsytan är i fokus) med C-tangenten
  • Kontroller för polygon
   • Rita en ny polygonhotspot (när arbetsytan är i fokus) med P-tangenten
   • Avsluta ritläget med ESC
   • Flytta en ritikon med piltangenterna
   • Flytta en ritikon med precision med Alternativ/Alt + piltangenterna
   • Lägg till en ny polygonpunkt med returtangenten
   • Ta bort den senast skapade punkten med raderingstangenten
 7. Du kan lägga till en rektangel-, cirkel- eller polygonhotspot genom att klicka på knappen med motsvarande etikett på bakgrundsbilden du laddat upp. Fokus flyttas till den hotspot som skapats.
 8. Klicka på knappen Ta bort alla för att ta bort bilden och de hotspots som skapats.
 9. När alla hotspots har skapats kan du fortsätta navigeringen med tabbtangenten för att aktivera alternativet ”Visa hotspots för deltagare” för att låta deltagarna se alla hotspots på bilden.
 10. Tryck på tabbtangenten för att lägga till en valfri beskrivning till varje hotspot.
 11. Tryck på tabbtangenten för att komma till knappen ”Avbryt”.
 12. Tryck på tabbtangenten för att spara hotspot-frågan.

Se en video om hur du skapar hotspot-frågor

I följande video med berättarröst presenteras en del av informationen på den här sidan med ljud och bild. Om du vill ha en detaljerad beskrivning av vad som visas i videon öppnar du videon på YouTube, går till Fler åtgärder och väljer Visa transkription.Video: Hotspot-frågor visar hur du skapar hotspot-frågor.