Panelen Insikter om sessionsengagemang är ett verktyg för moderatorer som visar hur engagerande publiken är under sessionen med hjälp av data. Verktyget kan hjälpa dem med att komma på åtgärder för att behålla eller förbättra energin i en session. För närvarande kan moderatorer snabbt se de mest representativa deltagarinteraktionerna, som hur många händer som räckts upp och antalet chattmeddelanden som skickas.

Panelen Insikter om sessionsengagemang är endast synlig för moderatorer. Data uppdateras automatiskt var 15:e sekund.

Insikter om sessionsengagemang hjälper dig att förstå och svara på följande frågor:

 • Vad är det totala antalet uppräckta händer under sessionen?
 • Hur stor andel av deltagarna har räckt upp handen under sessionen?
 • Vad är det totala antalet skickade chattmeddelanden under sessionen?
 • Hur stor andel av deltagarna skickade chattmeddelanden under sessionen?

Förbättra deltagarengagemang med Insikter om sessionsengagemang

 1. Få en överblick över hur utspritt engagemanget i sessionen är: hur stor andel av deltagarna som räckt upp handen under sessionen ger dig en indikation på hur utspritt engagemanget är. Om du får 100 % betyder det att varje deltagare i rummet någon gång har räckt upp handen.
 2. Håll koll på hur dina sessioner presterar vad gäller engagemang: notera dina Insikter om sessionsengagemang i slutet av varje session och se om du kan förbättra engagemanget i nästa session.
 3. Använd panelen Insikter om sessionsengagemang för att förstå hur justeringar i din session kan påverka engagemanget i realtid. Lär dig vad som fungerar bättre för att kommunicera med dina deltagare.

 


Få åtkomst till insikter om sessionsengagemang

Som standard är panelen Insikter om sessionsengagemang öppen när du ansluter till en session.

Stäng panelen Insikter om sessionsengagemang:

 1. Klicka på ikonen Stäng panelen Insikter om sessionsengagemang längst ner till vänster.

 

Öppna panelen Insikter om sessionsengagemang:

 1. Klicka på Öppna panelen Insikter om sessionsengagemang längst ner till vänster.

Uppräckta händer


Under sessionen räcker deltagarna upp handen för att delta i den pågående diskussionen. I avsnittet Uppräckta händer i panelen Insikter om sessionsengagemang visas följande för moderatorer:

 • Det totala antalet händer som räckts upp av deltagare under sessionen.
 • Den andel eller procentandel av deltagarna som räckt upp handen under sessionen.

Tänk på:

 • I avsnittet Uppräckta händer ingår:
  • Alla roller som har deltagit i sessionen. Det innebär att moderatorer inkluderas.
  • Interaktioner i huvudrummet och i smårum.
 • Andelen närvarande beror på det aktuella antalet närvarande i sessionen. Om en deltagare lämnar sessionen:
  • De gånger som den närvarande har räckt upp handen räknas fortfarande till totalt antal uppräckta händer.
  • Deltagaren räknas inte längre som en del av den andel närvarande som räckt upp handen under sessionen.

Tolka data

I det här exemplet på avsnittet Uppräckta händer i panelen Insikter om sessionsengagemang visas följande

 • 2 händer har räckts upp under sessionen.
 • 22 % av deltagarna i sessionen har räckt upp handen.

 


Chattmeddelanden

Under sessionen kan deltagarna interagera genom chattmeddelanden. I avsnittet Chattmeddelanden i panelen Insikter om sessionsengagemang visas följande för moderatorer:

 • Det totala antalet chattmeddelanden som skickats av deltagare under sessionen.
 • Andelen eller procentandelen deltagare som har skickat chattmeddelanden under sessionen.

Tänk på:

 • I avsnittet Chattmeddelanden finns:
  • Alla roller som har deltagit i sessionen. Det innebär att moderatorer inkluderas.
  • Interaktioner i huvudrummet, smårum och alla chattkanaler.
 • Andelen närvarande beror på det aktuella antalet närvarande i sessionen. Om en deltagare lämnar sessionen:
  • De gånger som den närvarande har räckt upp handen räknas fortfarande till totalt antal uppräckta händer.
  • Deltagaren räknas inte längre som en del av den andel närvarande som räckt upp handen under sessionen.

Tolka data

I det här exemplet på avsnittet Chattmeddelanden i panelen Insikter om sessionsengagemang visas följande:

 • Ett chattmeddelande har skickats under sessionen.
 • 11 % av deltagarna i sessionen har skickat chattmeddelanden.

Datatillstånd

Datatillstånden visar vilket tillstånd data befinner sig i vid en specifik tidpunkt. Datatillstånden i Insikter om sessionsengagemang är:

 • Läser in data: data bearbetas och visas om några sekunder.
 • Initiala data: förinställt initialt värde inställt på noll. Det här är värdet innan några händer räckts upp eller chattmeddelanden skickats.
 • Inga data än: anslutning med dataservern upprättas eller inga data att finns att läsa in.
 • Inga data tillgängliga: fel vid inläsning av data.

Tips för engagemang

 

Som en del av panelen Insikter om sessionsengagemang får du olika tips om hur du främjar engagemang under sessionerna i varje session. Testa dem medan sessionen pågår och få en uppfattning om vilken inverkan varje tips har på dina Insikter om sessionsengagemang.