Varför ska man förbjuda sen inlämning eller nya försök efter inlämningsdagen?

Lärare kan ställa in både en inlämningsdag och en tidsgräns för en utvärdering. I Ultra-gränssnittet accepteras inlämningar som skickas in efter inlämningsdagen och dessa inlämningar markeras som sena. Men beroende på situationen kanske läraren vill påtvinga en inlämningsdag och/eller en tidsgräns för en utvärdering. I vissa fall är inlämningsdagen inte en strikt deadline, utan det är tidsgränsen som ska följas. I andra fall är tidsgränsen mindre viktig, men deltagaren måste slutföra utvärderingen senast vid ett specifikt datum. Det kan även finnas fall då det är viktigt att både inlämningsdagen och tidsgränsen följs.

Med inställningen ”Förbjud sena inlämningar” kan du påtvinga en skarp tidsgräns och förhindra sena inlämningar. Pågående och sparade försök skickas automatiskt in på inlämningsdagen och deltagarna får ett inlämningskvitto via e-post. Man tar fortfarande hänsyn till angivna anpassningar för att se till att deltagare med särskilda behov inte missgynnas

Observera att om du väljer ”Förbjud sena inlämningar” aktiveras ”Förbjud nya försök efter inlämningsdagen” automatiskt. Men du kan också välja att endast aktivera alternativet ”Förbjud nya försök efter inlämningsdagen”

Detta är till för ett scenario då deltagare ska ha hela tidsperioden på sig på ett prov med tidsbegränsning, om de börjar med provet innan inlämningsdagen. I det här scenariot utgår vi från att inlämningsdagen är mindre viktigt än tidsgränsen. Det innebär att en deltagare kan återuppta alla försök som sparats innan inlämningsdagen har passerat. Det kan till exempel ske om en deltagare störs av något och måste avbryta utvärderingen. Om en deltagare skickar in ett försök efter inlämningsdagen markeras inlämningen som sen.

För att aktivera en av, eller båda, dessa alternativ ska du klicka på ikonen Inställningarför utvärderingen och välja Förbjud sena inlämningar eller Förbjud nya försök efter inlämningsdagenunder Detaljer och information.

Förbjud sena inlämningar

Du kan förhindra sena inlämningar i fall där det är viktigt för dig som lärare att upprätthålla inlämningsdagen. Pågående och sparade försök skickas automatiskt in på inlämningsdagen och deltagarna får ett inlämningskvitto via e-post.

Man tar fortfarande hänsyn till angivna anpassningar för att se till att deltagare med särskilda behov inte missgynnas.

Exempel på scenario

En lärare lägger till ett prov med tidsgräns på en timme och inlämningstid 18.00 i dag, där sena inlämningar är förbjudna. När deltagarna öppnar provet får de information om att de inte kan lämna in arbete eller göra nya inlämningsförsök efter inlämningsdagen.

 • Deltagare som påbörjar ett försök före 17.00 i dag har den fullständiga tiden på 1 timme på sig.
 • Deltagare som påbörjar ett försök efter 17.00 i dag har inte den fullständiga tiden på 1 timme på sig. En deltagare som börjar med provet kl. 17.15 har till exempel bara 45 minuter på sig att slutföra provet.
 • Försök som inte har skickats in före inlämningstiden (18.00) skickas in automatiskt vid inlämningstiden.
 • Inga nya försök kan påbörjas efter inlämningstiden (18.00).
 • Deltagare med anpassningar kan fortsätta att arbeta efter inlämningstiden. Deras försök skickas inte in automatiskt.

Begränsningar:

”Förbjud sena inlämningar” fungerar inte i kombination med:

 • Kamratgranskning
 • Gruppinlämningar
 • Offlineinlämningar
 • LTI-verktyg

Förbjud nya försök efter inlämningsdagen

Välj den här inställningen för att förhindra att deltagare påbörjar ett nytt försök efter att inlämningsdagen har passerat.

Med den här inställningen har deltagarna den fullständiga tiden på sig att göra ett prov med tidsbegränsning om de påbörjar provet före inlämningsdagen. I det här scenariot utgår vi från att inlämningsdagen är mindre viktigt än tidsgränsen. Det innebär att en deltagare kan återuppta alla försök som sparats innan inlämningsdagen har passerat. Den här inställningen gör det möjligt för deltagare att skicka in utvärderingar sent om de påbörjade sitt försök före inlämningsdagen, men förhindrar dem från att påbörja nya försök när inlämningsdagen har passerat.

Exempel på scenario

En lärare lägger till ett prov med tidsgräns på en timme och inlämningstid 18.00 i dag, där nya försök efter inlämningstiden är förbjudna. När deltagarna öppnar provet får de information om att de inte kan skapa ett nytt inlämningsförsök efter inlämningsdagen. Pågående eller sparade försök som skickas in efter inlämningsdagen markeras som sena.

 • Deltagare som påbörjar ett försök före 17:59 i dag har den fullständiga tidsgränsen på 1 timme på sig.
 • Deltagare som lämnar in ett försök efter 18:00 i dag får sin inlämning markerad som sen.
 • Deltagare kan inte påbörja nya försök efter 18:00.
 • Deltagare med anpassningar kan fortsätta att arbeta efter inlämningstiden och deras försök markeras inte som sena.

Begränsningar:

Att endast aktivera inställningen ”Förbjud nya försök efter inlämningsdagen” fungerar inte för:

 • Kamratgranskning
 • Offlineinlämningar
 • LTI-verktyg