Lägg till anpassad HTML eller CSS

När du aktiverar en alternativ domän för din webbsida i Ultra-kursvyn kan du nu använda anpassad HTML eller CSS i ett dokument.  Välj Lägg till HTML som ett nytt block för att bädda in en infogad HTML-redigerare från tredje part i dokumentet. Du kan skriva eller klistra in HTML-kod i redigeraren och välja Spara. Den krypterade HTML-koden kommer att skickas till Learn inom BbML för beständighet. HTML kommer att anges i BbML med en ny data-bbtype. Om du läser in tidigare skapad BbML som innehåller HTML i skrivskyddat läge läses HTML in från en separat domän i en iframe.

Ett nytt CodeEditor-paket hanterar all import som krävs av tredjeparts-redigeraren och standardiserar redigerarkonfigurationer. Paketet kommer annars bara att förpacka redigerarens metod för att mata in sig själv i ett DOM-element. Direktiv och plugin-program som bäddar in redigeraren på sidan beror på paketet.