Standardroll för deltagare

Som standard ansluter alla till sessionen som deltagare. Sessionsägare och kurslärare ansluter som moderatorer. Använd menyn Standardroll för närvarande för att ändra standardinställningen för gäster och deltagare. 

Du kan inte ändra standardvärdet under sessionen. Men om det inte finns något slutdatum för sessionen kan du ändra standardinställningen innan du använder den nästa gång.

Se till att du förstår de olika rollerna och deras behörigheter innan du ändrar någon av dem till standard.

Mer om roller och behörigheter