• Tillåt nedladdning av inspelningar: Om du är sessionsägare behöver du inte aktivera det här alternativet för att ladda ner inspelningar. Sessionsägare, kurslärare och administratörer kan alltid ladda ner inspelningar. Om kryssrutan Tillåt nedladdning av inspelningar markeras kan även andra ladda ner inspelningen. Välj det här alternativet om du vill att närvarande och deltagare ska kunna ladda ner inspelningar. 

    Du kan aktivera den här inställningen när sessionen är slut. Om sessionen har avslutats ändrar du slutdatumet för sessionen till aktuellt datum eller ett framtida datum och klickar på Spara.

    Chrome-tillägget Collaborate Downloader gör det möjligt för användare att ladda ner inspelningen även om kryssrutan Tillåt nedladdning av inspelningar inte har markerats.

  • Anonymisera chattmeddelanden: Chattmeddelanden som publicerats under sessionen visas som anonyma i inspelningen. Du måste planera framåt med det här alternativet och slå på det innan du spelar in sessionen. När inspelningen har påbörjats kan du inte ändra dig. Det här alternativet kan inte ångras.