Ladda ner undersökningsresultat

Moderatorer, lärare och administratörer kan ladda ner en sessionsenkätrapport. Rapporten innehåller enkätfrågan och hur alla närvarande har svarat.

När du har lämnat sessionen öppnar du menyn Sessionsalternativ och väljer Visa rapporter.