Tidur

Efter att en moderator startar timern får skärmläsaranvändare ett meddelande om hur mycket tid de har. När timern räknar ner meddelas det uttryckligen när det är en minut kvar, och sedan när det är 30 sekunder kvar.

När timern gått ut visas ett meddelande visuellt längst upp till höger på sidan med texten ”Tiden är slut”. Texten på timerknappen ändras till ”Klar” och skärmläsaranvändare hör ”tiden är slut”.

Information om timer

  1. Om du vill höra timernedräkningen i realtid går du till popup-knappen Timer: Aktiv.
  2. Använd mellanslagstangenten eller välj popup-knappen Timer: Aktiv för att öppna timerområdet.
    • Timerinformationen öppnas och tiden som är kvar visas i stor vit text i fetstil i formatet MM:SS. Den totala tiden visas i ett mindre vitt teckensnitt nedanför, även den i MM:SS-format. 
    • Skärmläsaranvändare hör ”MM: SS kvar av MM: SS”.

När timerområdet är öppet kan det inte stängas förrän tiden är slut. Vid det tillfället går du till knappen Klar. Använd mellanslagstangenten eller välj Klar för att ta bort timern från sidan om moderatorn inte gör det.