Användningsrapporterna visar information om hur deltagare och lärare använder Ally. Få reda på hur ofta deltagare laddar ner ett alternativt format och lärare åtgärdar tillgänglighetsproblem.

Rapporten är ett kalkylblad som är uppdelat i fem arbetsblad.

  1. Öppnande av Alternativa format
  2. Alternativa format per vecka
  3. Öppnande av Läraråterkoppling
  4. Läraråterkopplingar per vecka
  5. Data

Varje arbetsblad innehåller information som är relaterad till ett datumintervall som du väljer.


Skapa en användningsrapport

  1. Från Allys lärosätesrapport ska du välja fliken Användning.
  2. Välj ett datumintervall för rapporten.
  3. Klicka på knappen Ladda ner användningsrapport.

Du kanske inte ser data när du först öppnar rapporten. Den nedladdade filen kan vara skyddad. Aktivera redigering för att se data.


Öppnande av Alternativa format

Arbetsbladet Öppnande av Alternativa format visar användningen av alternativa format och fördelning över ett visst datumintervall.

Användning av alternativa format

Arbetsbladet börjar med information om hur många gånger panelen Alternativa format öppnades och hur ofta ett alternativt format laddades ner.

En omräkningsfaktor visar procentandelen för nedladdningar utifrån det totala antalet gånger panelen öppnades.

Fördelning av alternativa format

Se vilka alternativa format som är populära eller har laddats ner mest av deltagarna. För varje alternativt format anges hur många gånger som det har laddats ner.