Dela dina inspelningar

Deltagarna kan hitta inspelade sessioner från sina kurser. Var inspelningarna finns beror på ditt lärosäte. Berätta för deltagarna hur de kan hitta dem.

Om du vill dela dina inspelningar med någon som inte är i en kurs måste du göra dem tillgängliga för allmänheten. Öppna Inspelningsinställningarna, gå till menyn Åtkomst och välj Allmän.

Recording options menu open. An arrow points from the Recording settings option to the open settings. The access menu is open in the setting.

Du kan snabbt se om inspelningen är tillgänglig för allmänheten eller endast för kursmedlemmar på inspelningssidan.

När du har aktiverat allmän åtkomst kan du skicka en länk till inspelningen till vem som helst. En inspelningslänk skickas till din e-postadress när du avslutar inspelningen av en session. Du kan även kopiera inspelningslänken från sidan Inspelning.

Inspelningslänkarna använder sig av slumpmässigt valda tecken istället för beskrivande filnamn. På så sätt kan användarna endast se en inspelning om de har länken. Åtkomsten till inspelningarna är inte begränsad och inget lösenord krävs, just för att gäster ska kunna se inspelningarna. Det innebär att alla som har åtkomst till länken kan titta på inspelningen och även dela länken med andra. Tänk på det innan du delar inspelningslänkar med potentiellt konfidentiellt eller annat känsligt innehåll.

  1. Gå till sidan Inspelningar.
  2. Leta reda på den inspelning som du vill dela och öppna menyn Inspelningsalternativ.
  3. Välj Kopiera länk.
  4. Dela den offentliga länken med vem du vill.