Ta bort inspelningar

Collaborate Schemaläggning finns tillgänglig i Blackboard Learn- och LTI-kompatibla LMS-kurser. Collaborate Schemaläggning är inte tillgänglig i aktivitetsmodulen Blackboard Open LMS Collaborate.

  1. Från Collaborate Schemaläggning väljer du Inspelningar och letar upp den inspelning du vill ha.
  2. Öppna Inspelningsalternativ och välj Ta bort.
  3. Klicka på knappen Ja, ta bort den för att bekräfta.

Inspelningar som markeras som borttagna kommer automatiskt att raderas helt (”hard delete”) från våra servrar (inklusive chatt, undertexter och så vidare) 30 dagar senare och efter denna tidsfrist finns ingen möjlighet att begära återskapande via support.