Redigera inspelningsnamn

Collaborate Schemaläggning finns tillgänglig i Blackboard Learn- och LTI-kompatibla LMS-kurser. Collaborate Schemaläggning är inte tillgänglig i aktivitetsmodulen Blackboard Open LMS Collaborate.

Ge dina inspelningar ett nytt namn.

  1. Från Collaborate Schemaläggning väljer du Inspelningar och letar upp den inspelning du vill ha.
  2. Öppna Inspelningsalternativ och välj Inspelningsinställningar.
  3. Ändra namn och välj Spara.

Inspelningsnamnet börjar alltid med sessionsnamnet. Om du redigerar namnet ändras bara texten efter snedstrecket (/).