Inspelningar och smågrupper

Det som diskuteras och visas i parallellgrupprum spelas inte in. Collaborate avslutar inspelningen av sessionen om alla deltagare lämnar huvudrummet för att ansluta sig till smågrupper. 

Du kan påbörja inspelningen igen från Sessionsmenyn när en eller flera deltagare går tillbaka till huvudrummet.