Om QTI-paket

Lärare och kursbyggare kan använda sig av innehåll från tredje part för att bygga upp deras utbildning och komplettera material så som läroböcker. För att säkerställa kompatibilitet utvecklar utgivare och andra innehållsskapare detta material med branschstandarder.

Branschstandarder säkerställer att lärhanteringssystem kan bearbeta innehållet. IMS Global Learning Consortium etablerade Standarden för frågor och prov för interoperabilitet (Question and Test Interoperability, QTI) för att stödja kompatibilitet mellan frågor och en kurs, oavsett vilket lärhanteringssystem du har.

Om ditt lärosäte använder en nyare version av Blackboard Learn kan du importera och exportera QTI-paket som du kan använda i dina utvärderingar.

Frågor som importeras från ett QTI-paket stöds endast i Original-kursvyn.

Vad stöds i ett QTI-paket?

 • Blackboard Learn stöder vissa frågetyper i QTI-paket: Sant/falskt-frågor, flervalsfrågor, flersvarsfrågor, luckfrågor och essäfrågor.
 • Om en fråga innehåller inbäddad media importeras HTML 5- och HTML-objektstaggar. HTML5 exporteras.
 • Frågors metadata som taggar, kategorier och kopplingar stöds inte och importeras eller exporteras inte.
 • Frågor som använder den valfria QTI-svarsbehandlingen hoppas över och importeras inte.
 • Om alternativen för frågeinställningar inte stämmer överens med Blackboard Learn prioriteras återgivningen av frågan och svarstexten över inställningarna. I vissa examineringssystem kan man till exempel ställa in olika delpoängsfördelningar för varje möjligt svar, medan Blackboard Learn istället har en lista över rätt svar. I det här fallet importeras alla svarsalternativ som korrekta så att de kan granskas för fortsatt användning i Blackboard Learn.

Eftersom olika utvärderingsverktyg har olika funktioner och olika möjligheter för att hantera media, HTML och ekvationer bör du alltid granska och testa frågor efter att du bytt från en lösning till en annan.


Importera ett QTI-paket

Du måste importera QTI-paket till din kurs som frågepooler. När du har importerat frågorna kan du använda dem i utvärderingar.

 1. I din kurs går du till Kursverktyg > Prov, Enkäter, Pooler > Pooler.
 2. Välj Importera QTI 2.1-paket.
 3. Bläddra i din dator eller Content Collection för att hitta QTI-paketet.
 4. Klicka på Skicka.
 5. När Blackboard Learn bearbetar paketet visas en statussida där resultaten visas. Välj OK för att gå tillbaka till sidan Pooler.

Du kan redigera frågorna i poolen. När du är klar kan du använda frågorna i ett prov.

Använda frågor i ett prov

Nu när du har importerat ett QTI-paket kan du använda frågorna i ett prov. Så här skapar du ett prov med frågor i en pool:

 1. I din kurs går du till Kursverktyg > Prov, Enkäter, Pooler > Pooler.
 2. Välj Prov > Bygg prov.
 3. Ange ett namn och en valfri beskrivning eller anvisningar. Klicka på Skicka.
 4. Välj Sök frågor i menyn Återanvänd frågor.
 5. Du förs till ett bibliotek med provfrågor i din kurs, inklusive de i pooler. Välj den pool som skapats från QTI-paketimporten.
 6. Välj de frågor som du vill använda och välj Tillämpa.
 7. Frågorna läggs till i ditt prov.

Exportera ett QTI-paket

Precis som de importeras till Blackboard Learn exporteras QTI-paket som frågepooler. Du måste flytta frågor från en utvärdering till en frågepool för att exportera QTI-paketet.

 1. Du kan bygga en pool med frågor från alla utvärderingar i din kurs.
 2. När du har skapat poolen går du tillbaka till sidan Pooler.
 3. I poolens meny väljer du Exportera QTI 2.1-paket.
 4. Paketet laddas ner till din dator som en ZIP-fil.