Har du inte använt Collaborate tidigare eller behöver du en genomgång?

Blackboard CollaborateTM är en enkel, smidig och pålitlig webbkonferenslösning för utbildning och undervisning. Samverka med materialet och läraren. Med stabila samarbets- och konferensverktyg får alla känslan att de är i samma rum, oavsett var de befinner sig eller vilken sorts enhet de använder.