Vad måste läraren göra för att generera alternativa format för ett innehållsobjekt?

Inget. Ally hittar automatiskt befintligt eller nytt material, kör det genom checklistan för tillgänglighet och gör alternativa format tillgängliga för både deltagare och lärare.

Finns det någon gräns för filstorlek?

Ally har ingen filstorleksbegränsning. Det kan finnas fall där algoritmen misslyckas med att generera alternativa format för vissa stora filer. 

  • Håll det ursprungliga innehållet under 100 sidor för att generera ett OCR-format.
  • Begränsa innehållet till 100 000 tecken för ljudformatet.
  • Begränsa innehållet till 30 000 tecken för det översatta formatet.
  • Begränsa korrigerade filer som laddas upp via panelen Läraråterkoppling till 50 MB.

Hur hanterar Ally lösenordsskyddat innehåll?

Ally identifierar lösenordsskyddat innehåll och ger innehållet en tillgänglighets poäng på 0%. Ally ger sedan vägledning om att ta bort lösenordet genom lärarens återkoppling. Ally genererar inga alternativa format för lösenordsskyddat innehåll eftersom vi inte får tillgång till det faktiska innehållet.

Kan jag inaktivera alternativa format?

Ja. Du kan stänga av alternativa format för enskilda innehållsobjekt om du vill. Du kan aktivera dem igen senare.