Sessions-ID

Sessions-ID är en unik sessionsidentifierare i rapporten. Det innehåller information som Blackboards support kan använda vid felsökning av eventuella sessionsproblem.

  1. Skicka in ett ärende via Behind the Blackboard (endast på engelska)
  2. Beskriv ditt problem i detalj. Ju mer detaljerat desto bättre.
  3. Inkludera dessa detaljer i beskrivningen.
    • Sessionsidentifierare
    • Sessionsnamn
    • Start- och slutdatum och tider