Exportera och skriva ut rapporter

Ladda ner en utskrivbar version av den fullständiga rapporten.

 1. Leta upp rapporten som du vill ladda ner och välj Visa rapport.
  • Välj Utskrivbar och skriv ut sidan.

   I den utskrivbara versionen av rapporten ingår alla deltagare för det valda datumintervallet. Om du filtrerar rapporten efter användare och väljer Utskrivbar, visar den utskrivbara versionen alla användare.

  • Välj Exportera till CSV för att exportera rapporten.

   iPhone- och iPad-användare ska ha Microsoft Excel installerat på sina enheter för att visa rapporten korrekt.

CSV-export av kolumnnamn

Den här rapporten använder tidszonen UTC/GMT (00:00).

 • Namn: Namn på en unik deltagare
 • Användarnamn: Unikt användarnamn för deltagare
  • Gå med i LMS: Användarnamnet är deltagarens unika användarnamn i LMS.
  • Gästlänk: Användarnamnet är samma som kolumnen namn eftersom de inte ansluter som deltagare i en LMS.
 • Roll: Den närvarandes roll
  • Moderator
  • Presentatör
  • Deltagare
 • Deltagartyp: Typ av deltagare, loggade deltagaren in med sitt användarkonto eller som gäst
 • Första anslutning: Datum och tid när deltagaren först anslöt till sessionen. Använder tidszonen UTC/GMT (00:00).
 • Sista lämning: Datum och tid när den närvarande lämnade sessionen senast. Använder tidszonen UTC/GMT (00:00).
 • Total tid: Den totala tid som den närvarande var med på sessionen
 • Anslutningar: Antal gånger som den närvarande anslöt till och/eller återanslöt till sessionen

  Ett högre antal anslutningar kan betyda att deltagaren hade problem med uppkopplingen