Den här rapporten använder tidszonen UTC/GMT (00:00).

Sessionsnärvarorapporten ger en översikt av när de närvarande anslöt till och lämnade sessioner. Det ger dig även en uppfattning om hur länge deltagarna var närvarande i sessionen i genomsnitt.

Alla närvarande räknas. Det spelar ingen roll om du ansluter från en webbläsare eller en mobilapp.

Om dina sessioner används mer än en gång genereras en rapport för varje tillfälle den användes.

Välj Visa rapport för att se hela rapporten. Se när varje deltagare gick med i och lämnade sessionen. Med det här i åtanke kan du kontakta enskilda deltagare för att kontrollera om de har tekniska problem eller om de behöver en snabbgenomgång av vad som har presenterats och diskuterats.