Undertexter

Om du har använt dolda undertexter i realtid i din session finns det redan undertexter för din inspelning! 

Undertexter till videor ger deltagarna ytterligare en möjlighet att komma åt den information de behöver på det sätt de behöver eller vill ha den. Och även om undertexter gör innehållet mer tillgängligt för personer som är döva eller hörselskadade är det också något som underlättar för alla.  

Exempel 

 • Till exempel är det till nytta för de som arbetar i bullriga miljöer.
 • De som inte är modersmålstalare kan läsa undertexterna för att förbättra förståelsen. 
 • Deltagare som håller på att lära sig läsa kan läsa undertexterna samtidigt som de lyssnar på rösten i videon. 
 • Dessutom underlättar det för deltagarna att se hur olika termer som de kommer behöva använda sig av under kommande prov stavas. 

Skapa datorgenererade undertexter eller ladda upp din egen undertextfil. Video Text Tracks-filer (VTT) och SubRip Subtitle-filer (SRT) stöds.  

Skapa automatiska undertexter

Om du inte ser det här alternativet betyder det att det inte har aktiverats av ditt lärosäte. Användning av denna funktion kan medföra kostnader för lärosätet beroende på avtal. 

Collaborate använder sig av AI-driven ”tal till text”-igenkänning för att generera en transkribering av vad som sägs under sessionen. Automatiska undertexer kan inte mäta sig med undertexter som skapats av en verklig människa, men det är en enkel lösning att börja med.

”Tal till text”-tjänsten och undertexterna som genereras sparas i samma datacenter som din Collaborate-session.

Använd automatiska undertexter för att skapa undertexter åt dig som sessionsägare:

 1. Från Collaborate Schemaläggning ska du välja Inspelningar för att hitta den inspelning du vill ha.
 2. Välj menyn Inspelningsalternativ och klicka på Inspelningsinställningar.
 3. Välj Aktivera undertexter om de inte redan är aktiverade.
 4. Välj Skapa automatiska undertexter och Spara.

  Det kan ta tid för de automatiska undertexterna att skapas. Du kan lämna skärmen och komma tillbaka senare för att visa och dela dem.

Recording settings screen open with all of the fields visible.

När undertexterna har skapats ser du att de är tillgängliga i inspelningslistan. Undertexterna syns även direkt i uppspelaren för de som har tillgång till inspelningen.

Moderatorer kan granska undertexterna. Om du vill förbättra eller korrigera något i undertexterna kan du ladda ner undertextfilen för att redigera den. Ladda upp den nya filen när du är klar.

Ladda upp din egen undertextfil

Collaborate har stöd för Video Text Tracks-filer (VTT) och SubRip Subtitle-filer (SRT). VTT- och SRT-filer är enkla textfiler som du skapar och som ofta innehåller följande element:

 • Undertextens nummer
 • Tidsstämpel för undertexten
 • Textning av det som sades i sessionen

Om du vill veta mer om VTT-filer hänvisar vi till W3C WebVTT och Mozilla WebVTT.

Om du vill veta mer om SRT-filer går du till SubRip-ämnet på Wikipedia och Så här skapar du en SRT-fil av 3Play Media.

 1. Från Collaborate Schemaläggning ska du välja Inspelningar för att hitta den inspelning du vill ha.

  Collaborate Schemaläggning finns tillgänglig i Blackboard Learn- och LTI-kompatibla LMS-kurser. Collaborate Schemaläggning är inte tillgänglig i aktivitetsmodulen Blackboard Open LMS Collaborate.

 2. Välj menyn Inspelningsalternativ och klicka på Inspelningsinställningar.
 3. Välj Aktivera undertexter om de inte redan är aktiverade.
 4. Klicka på Ladda upp/skriva över undertexter.
 5. Bläddra fram till VTT-filen och ladda upp den.

  Knappen Spara är inaktiv, men oroa dig inte, undertexter laddas upp och sparas automatiskt.

Skriv över undertexter

Inspelningar med textning har en meny för Alternativ för textning för hörselskadade. Öppna menyn om du vill skriva över undertexterna.

 1. Hitta den inspelning du vill ha under Inspelningar.
 2. Öppna menyn Alternativ för textning för hörselskadade, och välj Skriv över undertextkälla.
 3. Bläddra fram till VTT-filen och ladda upp den.