Offlineinlämningar

Din lärare kan lägga till utvärderingar som inte kräver att du laddar upp en inlämning.

Exempel på arbete offline:

  • Muntliga presentationer
  • Vetenskapsprojekt
  • Framträdanden
  • Konstverk som lämnas in personligen
  • Fysiska träffar och övningar, paneldiskussioner och debatter

Du kan se utvärderingen tillsammans med övrigt innehåll på sidan Kursinnehåll och på dina sidor för globala resultat och kursresultat. När du öppnar utvärderingen från dessa kurssidor informeras du om att du inte kan lämna in arbetet online. Din lärare kan lägga till instruktioner, filer, kriterier och mål för att hjälpa dig att förbereda dig för arbetet offline. Du kan också delta i resultatsamtalen om funktionen är aktiverad.

The Course content panel from the Student's view is open with 1) an example assignment selected and 2) the "Grading rubric" and "Goals standards" options highlighted.

För offlineinlämningar, du kan inte lämna in flera försök och din lärare kan inte lägga till någon tidsgräns.

När din lärare tilldelar ett resultat får du en avisering i ditt aktivitetsflöde.

På din sida Kursresultat visas ditt resultat med Inlämnat offline. Om din lärare har kopplat ett kriterium till resultatet visas en kriteriumikon i resultatkapseln.