Gruppsessioner

Förbättra kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, anpassningsbarhet och kommunikation med gruppsessioner. Det finns olika sätt som du kan konfigurera gruppsessioner.

  • Smågrupper: Använd smågrupper under en session för spontana gruppsamarbeten.
  • Flera sessioner: Skapa flera sessioner. Om du vill köra flera sessioner samtidigt som deltagare till exempel kan använda som virtuella studierum kan du skapa flera sessioner som de olika grupperna kan gå med i.
  • Kursgruppsverktyget: Om det är för långvariga grupparbeten kan du skapa grupper i din kurs och ge tillgång till en Collaborate-session.