Hantera uppräckta händer

Närvarande kan räcka upp händer när de vill under en session. Det gör de för att fånga din uppmärksamhet eller ställa en fråga. Du kan välja om du vill låta dem tala på en gång eller stänga aviseringsfönstret och låta dem tala senare.

Slå på aviseringar för när någon räckt upp handen. En bild av en person som håller upp handen visas bredvid de deltagare som räcker upp handen. Dessa deltagare placeras också högst upp i sin rollista i panelen Deltagare så att de inte glöms bort och är lätta att hitta.

Du kan ta ner händer via panelen Deltagare. Peka på deltagaren med handen uppräckt och klicka på Deltagarkontroller. Välj Ta ner handen.

Raised hand icons appear beside the attendee in the Attendees list and on the attendee's video card.

Du får som standard en avisering när någon räcker upp handen. Om du inte ser eller hör aviseringar vid handuppräckningar kan du kontrollera dina aviseringsinställningar i Mina inställningar.

  • Ljudaviseringar: Du hör en avisering som låter som ”duh da”.
  • Popup-avisering från Collaborate: Ett popup-fönster visas över medieytan. Välj Ta ner hand i aviseringen för att ta bort uppräckta händer. Stäng aviseringen för att låta handen vara uppräckt och gå tillbaka till den senare.
    A notification box appears with a raised hand icon, time stamp, name of attendee with raised hand, and a link to lower hand.
  • Popup-avisering i webbläsaren: Ett popup-fönster visas längst upp i webbläsarfönstret. Webbläsaraviseringarna visas endast om ett annat webbläsarfönster eller ett annat program är öppet och aktivt. Stäng aviseringen för att låta handen vara uppräckt och gå tillbaka till den senare.