Lägga in en profilbild

En social närvaro kan vara viktig för att lyckas med nätbaserat lärande. Något så enkelt som att lägga till en profilbild kan göra deltagare mer bekväma med att delta online.

Preview of select profile picture with crosshairs to crop. The picture is followed by Cancel and I like it buttons.
  1. Öppna Mina inställningar. Välj din profilbild och ditt namn. Eller öppna Collaborate-panelen och välj Mina inställningar.
  2. Peka på profilbilden och välj den.
  3. Ladda upp en bild eller använd enhetens kamera för att ta en bild. Du kan välja att använda den här profilbilden för varje session.

    Filtyperna PNG, JPEG och JPG stöds.

  4. Justera bildytan.
  5. Välj Den blir bra!

Collaborate kommer ihåg ditt val. Du behöver inte göra detta igen från samma enhet eller webbläsare, om du inte rensar din cache.

Om du har anslutit via en gästwebblänk istället för från en kurs måste du ladda upp en bild för varje ny session du ansluter till.