Filtrera listan över funktioner för mer information.

Vad betyder kategorierna?

Följ den här sidan för att få e-postuppdateringar när vi publicerar ny versionsinformation


Om SafeAssign

SafeAssign används för att uppmuntra originalitet och skapa möjligheter att hjälpa deltagare att lära sig hur man hänvisar till källor på rätt sätt istället för att skriva om. Det jämför inlämningar med en uppsättning akademiska uppsatser för att hitta överlappningar mellan inlämningen och befintliga arbeten. SafeAssign är effektivt både som ett avskräckningsmedel och som ett utbildningsverktyg. Lärare kan använda SafeAssign för att kontrollera om inlämningar innehåller plagiering. Om lärare tillåter det kan deltagare granska sina arbeten för möjlig plagiering.

Mer information om hur SafeAssign fungerar


SafeAssign 4.0.20

Available in Blackboard Learn 9.1 Q2 2016 CU5 | Released 11 April 2017
Available in Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 CU4 | Released 18 October 2017

Resolved Issues & Improvements

This release includes updates allowing users to create and update the SafeAssign configuration properties for their Learn instance; this should help potential alleviate issues when migrating, upgrading, or copying Learn instances, and allow users to resolve discrepancies without requiring command line access to the sa.properties file.

Known Issues

After upgrading to a new Cumulative Update containing SafeAssign B2 4.0.20, some instances reported an error when accessing SafeAssign. At this time, the affected release is Cumulative Update 5 for Learn 9.1, Q2 2016.

Visit Behind the Blackboard for more info on this issue and workaround.Versionsinformation för tidigare versioner

Versionsinformation för tidigare versioner finns endast på engelska.

Versioner kompatibla med Blackboard Learn 9.1 från april 2014 och senare

Versioner kompatibla med Blackboard Learn 9.1 SP14 och tidigare


Kategorier för versionsinformation

Central tjänst

SafeAssign är en SaaS-plattform (Software as a Service) som distribueras i Amazon Web Services (AWS). I versionsinformationen refererar vi till SafeAssign-programvaran och -maskinvaran i AWS som en central tjänst. Den centrala tjänsten tillhandahåller konvertering, lagring och originalitetsanalyser av dokument, samt gränssnitt för Originality Report för alla SafeAssign-användare.

Den centrala tjänsten är en enda version för alla användare, vilket innebär att de flesta uppdateringarna i den centrala tjänsten gäller för alla kunder samtidigt. Det kan finnas vissa funktioner eller tillfällen när vissa uppdateringar endast är tillgängliga för vissa kunder. Om så är fallet förklarar vi undantagen i versionsinformationen för den centrala tjänsten, Originality Report eller respektive integreringar.

Originalitetsrapport

SafeAssign Originality Report är det primära användargränssnittet för alla användare. Originality Report tillhandahålls via den centrala tjänsten och kan uppdateras utan att användarens LMS måste uppdateras. Det gör det möjligt att tillhandahålla bugglösningar och uppdateringar på ett flexibelt sätt och hjälper Blackboard att erbjuda högsta kvalitet för alla användare oavsett LMS eller integrering.

Integreringar

Användardokument innehåller data som via integrering med LMS tillhandahålls till SafeAssigns centrala tjänst. I nuläget erbjuder vi integreringar med Blackboard Learn och Moodle. Blackboard Learn-integreringen skapas med ett byggblock och Moodle-integreringen med ett plugin-program. Blackboard upprätthåller integreringarna för klienternas räkning.

Integreringarna kan uppdateras oberoende av eller i samband med uppdateringar av Originality Report och/eller den centrala tjänsten. I de här fallen förklarar vi uppdateringarna för berörda områden inom tjänsten i versionsinformationen.