Filtrera listan över funktioner för mer information.

Vad betyder kategorierna?

Följ den här sidan för att få e-postuppdateringar när vi publicerar ny versionsinformation


Om SafeAssign

SafeAssign används för att uppmuntra originalitet och skapa möjligheter att hjälpa deltagare att lära sig hur man hänvisar till källor på rätt sätt istället för att skriva om. Det jämför inlämningar med en uppsättning akademiska uppsatser för att hitta överlappningar mellan inlämningen och befintliga arbeten. SafeAssign är effektivt både som ett avskräckningsmedel och som ett utbildningsverktyg. Lärare kan använda SafeAssign för att kontrollera om inlämningar innehåller plagiering. Om lärare tillåter det kan deltagare granska sina arbeten för möjlig plagiering.

Mer information om hur SafeAssign fungerar


New Originality Report available for SafeAssign integration

Blackboard Learn 9.1 Q2 2019

We've updated the design of the SafeAssign Originality Report in Blackboard Learn 9.1 environments. The new Originality Report uses Blackboard's Ultra design philosophy and includes some new information about a submission's overall risk for being copied from another source. This new report interface is also more responsive for mobile devices and more accessible to screen readers than the old design; we will be seeking VPAT compliance for this new design soon!

This release also allows the SafeAssign team to be more iterative and provide updates to the new report design on a more regular basis and without requiring an update to the LMS platform. We'll still be communicating changes on the SafeAssign help pages, so make sure to follow those pages as well for new information!

Users can switch back to the old Originality Report design for a little while longer to help ease the transition.

More on how to read the new Originality Report


Ny utformning av SafeAssigns originalitetsrapport

Tillgänglig för Moodle och Blackboard Open LMS | Lanserad den 20 september 2018

SafeAssigns originalitetsrapport har fått ett nytt utseende i alla Moodle- och Blackboard Open LMS-miljöer. Nya Originality Report använder Blackboards Ultra-designfilosofi och innehåller ny information om den övergripande risken att en inlämning har kopierats från en annan källa. Det nya rapportgränssnittet är mer följsam för mobila enheter och tillgängligt för skärmläsare än det gamla gränssnittet. Vi kommer snart att arbeta för VPAT-kompabilitet för den här nya designen! Den här versionen gör det också möjligt för SafeAssign-teamet att göra fler förbättringar och uppdatera den nya rapportutformningen regelbundet utan att behöva uppdatera LMS-plattformen. Vi kommer fortfarande att kommunicera ändringar på SafeAssigns hjälpsidor, så se till att även följa dem för ny information!

Användare kan växla tillbaka till det gamla utseendet för originalitetsrapporten under ytterligare en tid för att underlätta övergången.

Blackboard Learn-användare kan förvänta sig en Learn-uppdatering snart som innehåller den nya utformningen av originalitetsrapporten!

Utforska nya Originality Report


SafeAssign 4.0.20

Available in Blackboard Learn 9.1 Q2 2016 CU5 | Released 11 April 2017
Available in Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 CU4 | Released 18 October 2017

Resolved Issues & Improvements

This release includes updates allowing users to create and update the SafeAssign configuration properties for their Learn instance; this should help potential alleviate issues when migrating, upgrading, or copying Learn instances, and allow users to resolve discrepancies without requiring command line access to the sa.properties file.

Known Issues

After upgrading to a new Cumulative Update containing SafeAssign B2 4.0.20, some instances reported an error when accessing SafeAssign. At this time, the affected release is Cumulative Update 5 for Learn 9.1, Q2 2016.

Visit Behind the Blackboard for more info on this issue and workaround.Versionsinformation för tidigare versioner

Versionsinformation för tidigare versioner finns endast på engelska.

Versioner kompatibla med Blackboard Learn 9.1 från april 2014 och senare

Versioner kompatibla med Blackboard Learn 9.1 SP14 och tidigare


Kategorier för versionsinformation

Central tjänst

SafeAssign är en SaaS-plattform (Software as a Service) som distribueras i Amazon Web Services (AWS). I versionsinformationen refererar vi till SafeAssign-programvaran och -maskinvaran i AWS som en central tjänst. Den centrala tjänsten tillhandahåller konvertering, lagring och originalitetsanalyser av dokument, samt gränssnitt för Originality Report för alla SafeAssign-användare.

Den centrala tjänsten är en enda version för alla användare, vilket innebär att de flesta uppdateringarna i den centrala tjänsten gäller för alla kunder samtidigt. Det kan finnas vissa funktioner eller tillfällen när vissa uppdateringar endast är tillgängliga för vissa kunder. Om så är fallet förklarar vi undantagen i versionsinformationen för den centrala tjänsten, Originality Report eller respektive integreringar.

Originalitetsrapport

SafeAssign Originality Report är det primära användargränssnittet för alla användare. Originality Report tillhandahålls via den centrala tjänsten och kan uppdateras utan att användarens LMS måste uppdateras. Det gör det möjligt att tillhandahålla bugglösningar och uppdateringar på ett flexibelt sätt och hjälper Blackboard att erbjuda högsta kvalitet för alla användare oavsett LMS eller integrering.

Integreringar

Användardokument innehåller data som via integrering med LMS tillhandahålls till SafeAssigns centrala tjänst. I nuläget erbjuder vi integreringar med Blackboard Learn och Moodle. Blackboard Learn-integreringen skapas med ett byggblock och Moodle-integreringen med ett plugin-program. Blackboard upprätthåller integreringarna för klienternas räkning.

Integreringarna kan uppdateras oberoende av eller i samband med uppdateringar av Originality Report och/eller den centrala tjänsten. I de här fallen förklarar vi uppdateringarna för berörda områden inom tjänsten i versionsinformationen.