Letar du efter den senaste versionsinformationen? Visa versionsinformation för SafeAssign.

SafeAssign i praktiken

SafeAssign baseras på en unik textmatchningsalgoritm som kan upptäcka både exakta och inexakta matchningar mellan en inskickad uppsats och källmaterial. Den upphovsrättsskyddade algoritmen analyserar inlämnad text och optimerar orden och termerna som man ska söka efter i flera datakällor. Resultat som returneras av alla tjänster bearbetas ytterligare både baserat på vikten som returnerades av söktjänsten och jämförande viktning av SafeAssign-algoritmen, vilket fastställer resultatuppsättningen som returneras i Originality Report.

Deltagarinlämningar till SafeAssign jämförs med flera källor:

 • Dokumentarkiv på institutionen: Innehåller alla uppsatser som skickats in till SafeAssign av användare på respektive institution.
 • Global Reference Database: Innehåller 59 miljoner uppsatser som skickats in frivilligt av studenter på lärosäten som är kunder hos Blackboard för att hjälpa till att förhindra plagiering mellan lärosäten.
 • ProQuest ABI/Inform Journal Database: Över 3 000 publicerade titlar, 5 miljoner dokument och över 200 ämneskategorier från 1970-talet till nutid som omfattar allt ifrån marknadsföring till genusvetenskap.
 • Internet: SafeAssign söker efter matchande text på hela Internet med hjälp av en intern söktjänst.

Global Reference Database

SafeAssigns Global Reference Database är en separat databas som studenter frivilligt skickar in kopior av sina uppsatser till för att förhindra plagiering. Den är separat från varje lärosätes interna databas där alla uppsatser lagras av respektive lärosäte. Deltagarna kan välja att kontrollera sina uppsatser utan att skicka in dem till Global Reference Database. Studenterna måste inte skicka in sina uppsatser till databasen. De skickar in sina uppsatser frivilligt och går med på att inte radera uppsatser i framtiden. Blackboard äger inte inskickade uppsatser.

Anslut till Global Reference Database

Global Reference Database gör det möjligt för lärosäten att söka bland sina egna datalagringsplatser och även många andra datalagringsplatser. Tillgång till databasen är aktiverad som standard. För att ansluta till den globala referensdatabasen måste du se till att Blackboard-programservrarna har tillgång till dessa värdar och portar.

Dessa portar är endast för utgående HTTP-trafik. 

Blackboard Learn
-URL: safeassign.blackboard.com
IP-adress: 34.202.93.213 och 34.231.5.82
Portar: 80, 443

Tillåt inkommande trafik på alla etablerade anslutningar för Learn genom att tillåta en anslutning med en annan flagga än SYNC på alla portar från följande IP-adresser: 34.202.93.213 och 34.231.5.82. SafeAssign gör webbtjänstanrop till ditt Blackboard-system från denna IP-adress.

Intern sökmotor

De internetsökindex som SafeAssign använder är utformade för pålitlighet, prestanda och effektivitet mot en stor mängd sökningar utförda av SafeAssign. Dessa sökindex kan inte uppdateras lika ofta som de som används av internetsöktjänster för konsumenter. Normalt kan man räkna med att dessa index uppdateras inom 1–3 dagar efter det att ändringar har gjorts. På grund av en kombination av dessa sökindexegenskaper och viktningen som SafeAssign-algoritmen tillämpar kanske resultaten som returneras av SafeAssigns originalitetsrapport för en individuell mening eller fras inte är identiska med resultat som returneras av en internetsöktjänst för konsumenter.

Blackboard SafeAssign använde tidigare Yahoo! BOSS-tjänsten för att få mer omfattade resultat från internet. På grund av utfasningen av Yahoo! BOSS-tjänsten den 31 mars 2016 har Blackboard utvecklat en intern söktjänst för internetresultat för SafeAssign. Inga kundåtgärder krävs för att aktivera SafeAssigns interna söktjänst, eftersom ändringen har gjorts i den centrala SafeAssign-tjänsten och gäller för alla klienter.

Den interna söktjänsten har utvecklats med de senaste crawling- och indexeringsteknikerna och gör det möjligt för Blackboard att minska beroende av och exponering för verktyg från tredje part. I och med att söktjänsten nu administreras internt har Blackboard möjlighet att förbättra och förfina sökresultat och förbättra den övergripande kvaliteten och prestandan för SafeAssign. Dessutom begränsas eventuella orosmoment gällande delning av kunddata med Blackboards partner med hjälp av den här nya metoden att tillhandahålla sökresultat från internet.

På grund av att internet är i ständig förändring kan det finnas tillfällen då SafeAssigns interna söktjänst inte inkluderar specifika webbplatser eller webbsidor. Därför kan det hända att SafeAssign Originality Reports inte identifierar eventuell matchande text i deltagares arbeten. Vid en sådan situation undersöker Blackboard källans webbinnehåll och lägger, om möjligt, till innehållet till SafeAssigns interna söktjänst för framtida inlämningar.

Utvecklingen av SafeAssigns interna söktjänst visar Blackboard Learns engagemang för hur SafeAssign fungerar och kundernas användning av SafeAssign-tjänsten. Blackboard kommer även i fortsättningen övervaka SafeAssign för förbättringsmöjligheter och tar gärna emot återkoppling från kunder gällande kundresultat och hur SafeAssign fungerar i allmänhet.

Resultaten i en SafeAssign Originality Report kanske inte är identiska med resultaten från en internetsöktjänst för konsumenter (t.ex. Google, Bing, etc.) när det gäller enskilda meningar eller fraser. Resultaten från SafeAssign-tjänsten är endast avsedda som ett verktyg för lärare. På grund av storleken och omfattningen av både det akademiska ämnet och antalet genomsökta resurser är resultaten i SafeAssign-sökningar inte någon garanti eller indikation på att plagiering har eller inte har skett. Ansvaret för en bedömning av eventuell plagiering ligger hos läraren och SafeAssign-resultaten bör alltid övervägas i förhållande till andra resurser och gott omdöme.


SafeAssign originalitetsrapporter

När en uppsatsinlämning har bearbetats genererar SafeAssign en rapport om hur stor andel text i inlämningen som matchar befintliga källor. Rapporten visar även de misstänkta källor som har matchats till varje del av inlämningen. Lärare kan radera matchande källor från rapporten och köra den igen. Detta är bra om uppsatsen är en fortsättning på ett arbete av samma student som skickats in tidigare.

I Ultra-kursvyn genererar SafeAssign en Originality Report för alla delar av inlämningen, inklusive fritextsvar och bilagor.

Mer om Originality Report


Språkstöd för SafeAssign

Mer information om språkstöd i SafeAssign

SafeAssign har officiellt bara stöd för engelska, men tjänsten har inga tekniska begränsningar som hindrar att den används med andra språk. Resultaten kan variera och kan inte garanteras. Blackboard har ett samarbete med ett annat plagiatkontrollföretag, TurnItIn. TurnItIn kan integreras med Blackboard Learn och kan användas av internationella klienter och alla som behöver stöd för andra språk än engelska. Se www.turnItIn.com för mer information.


Konfigurera och registrera SafeAssign

 1. Gå till Administratörspanel > Building Blocks > Installerade verktyg.
 2. Leta reda på Building Block för SafeAssign. Välj Inställningar i menyn. Välj Inställningar för SafeAssign på konfigurationssidan. 
 3. Ange följande information:
  • Lärosätesnamn
  • Lokal server-URL: URL:en till den lokala servern är till för att validera registreringssystemet och förhindra förfalskning och hackning i den centrala tjänstedatabasen.
  • SafeAssign-administratörens förnamn
  • SafeAssign-administratörens efternamn
  • SafeAssign-administratörens e-postadress
  • SafeAssign-administratörens jobbtitel
 4. Välj en tidszon. Detta garanterar att tiden som visas i Building Block för SafeAssign stämmer med tiden på Blackboard Learn-servern.
 5. Välj Visa deltagar-ID för att låta lärare se deltagar-ID i tabellen med inlämnade uppsatser. Lärare ser bara deltagarens namn om det här alternativet inte är valt.
 6. Välj Tillåt SafeAssignment-uppgifter i organisationer för att tillåta organisationer att använda SafeAssign för uppgifter. 
 7. Ange en text för Varning från lärosätet som visas i varje uppgift med SafeAssign. Meddelandet varnar deltagare om att deras arbete kontrolleras för plagiering. Lämna textrutan tom om du inte vill att ett meddelande ska visas.
 8. Välj Global Reference Database-aktivitet om uppgifter med SafeAssign ska skickas till Global Reference Database och analys av uppsatser som skickats in från andra lärosäten ska tillåtas. Om detta inte väljs är åtkomsten begränsad.
 9. Välj Jag accepterar för att godkänna SafeAssigns licensavtal.
 10. Klicka på Skicka.
 11. Öppna sidan Inställningar igen. Om anslutningen lyckas visas meddelandet Anslutningsstatus: Etablerad längst upp på sidan.

När anslutningen till SafeAssign har lyckats får du en anslutningskod i meddelandet. Anslutningskoden används för att identifiera din institution och dess associerade inlämningsdata. Anslutningskoden används även vid felsökning och servermigrering.


Aktivera SafeAssign i Blackboard Learn

 1. Gå till Administratörspanel > Building Blocks > Installerade verktyg.
 2. Leta reda på Building Block för SafeAssign.
 3. Välj Ställ in som tillgängligt i menyn.

Lägg till SafeAssign till kurser

 1. Välj Kursinställningar under Kurser på administratörspanelen.
 2. Välj Kursverktyg.
 3. Hitta SafeAssign i listan och välj . SafeAssign är inte tillgängligt för gäster eller observatörer.
 4. Klicka på Skicka.