Sammanfattning

Denna sammanfattning belyser nyckelpunkterna i vårt Integritetsmeddelande. Du kan se vidare information för varje punkt genom att klicka på länkarna.

Ytterligare sekretesspolicyer finns i vårt Integritetscentrum. Till exempel:

Det här meddelandet uppdaterades senast den 11 december, 2020. – Nyheter


Introduktion

Vi bryr oss om integritetsskydd. Vi anser att integritetsskydd är en grundläggande rättighet för alla individer. Våra kunder anförtror oss personuppgifter om sina anställda och sina användare, som ofta är elever. Vi ser mycket allvarligt på de skyldigheter som medföljer dessa uppgifter. Vi har därför ett dedikerat dataintegritetsprogram med inbyggt integritetsskydd som kärna. Du kan lära dig mer om vårt dataintegritetsprogram genom att besöka vårt Sekretesscenter.

Vår affärsmodell är annorlunda än den hos företag som samlar in dina personuppgifter för att tjäna pengar på dem. Vi samlar in och använder personuppgifter för att göra det möjligt för oss att tillhandahålla våra produkter och tjänster till våra kunder och slutanvändare. I de flesta fall gör vi detta under våra kunders ledning. Vi säljer inte och hyr inte ut dina uppgifter och kommer inte att sälja eller hyra ut dina uppgifter till tredje parter om inte detta krävs i samband med ändringar i vår affärsstruktur såsom en sammanslagning eller ett förvärv. Se Leverantörer, partner & andra typer av utlämnanden för mer information om hur vi kan lämna ut personuppgifter i samband med ändringar av vår affärsstruktur.

Vi är en stolt undertecknare av Privacy Pledge 2020 och en medlem i Future of Privacy Forum.

Vilka är vi?. När vi refererar till ”oss”, ”vi”, ”vår/vårt/våra” eller ”Blackboard” i denna Policy menar vi Blackboard Inc. och dess närstående företag.

Denna Policy styr alla våra tjänster som vi tillhandahåller direkt till dig. Vare sig du besöker våra webbplatser, tar emot våra nyhetsbrev eller använder en online försöksversion av våra produkter styr detta meddelande användningen av personuppgifter för alla produkter och tjänster som vi tillhandahåller direkt till dig i rollen som så kallad ”registerförare”.

När din institutions datasköldsmeddelande styr. Om du är en slutanvändare hos vår kund och vi tillhandahåller våra produkter och tjänster till dig för vår kunds (ditt lärosätes) räkning, så betraktas vi som ”registerförare”. I det här fallet reglerar ditt lärosätes integritetspolicy användningen av personuppgifter. Vårt Integritetsmeddelande ersätter inte villkoren i några avtal mellan oss och din institution (eller vilken som helst annan kund eller tredje part), och inte heller påverkar den villkoren i ett eventuellt avtal mellan dig och din institution.

Ändringar i denna Policy. Från tid till annan kommer vi att behöva uppdatera denna Policy för att återspegla ändringar i våra produkter och tjänster, sättet på vilket vi arbetar, eller för att uppfylla nya rättsliga och förordade krav. Du finner den senaste versionen av denna Policy påhttp://www.help.blackboard.com/Privacy_Statement. Vi kommer att förklara ändringar i denna Policy på sidan Vad är nytt?.


Hur vi använder dina uppgifter beror på din relation till oss

Vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem kommer att bero på din relation till oss. Klicka på plus-symbolen för att krympa eller expandera den relevanta sektionen nedan för att läsa mer. De andra sektionerna i vår Policy gäller alla våra aktiviteter.

Webbplatsanvändare

Blackboard har ett antal olika webbplatser för olika tjänster (till exempel, Blackboard Help och Blackboard Community) och geografiska platser, tillgängliga för alla. Du kan i allmänhet besöka våra webbplatser utan att behöva logga in eller på annat sätt identifiera dig. På en del av våra webbplatser kan man behöva logga in för att utnyttja tjänsten eller för att använda alla funktionerna och kunna kommunicera med oss eller andra Blackboard-användare, såsom med Blackboard Community och Behind the Blackboard.

Det här avsnittet gäller inte personlig information om våra kunders slutanvändare (inklusive studentdata), besök Slutanvändare på ett lärosäte som använder våra produkter för relevant information.

Uppgifter som vi samlar in

 • Direkt från dig. En del av våra webbplatser kräver att du skapar ett konto. När du gör detta frågar vi dig om uppgifter, såsom ditt namn och din e-post adress, som vi behöver för att skapa ditt konto. Ofta kan du även frivilligt tillhandahålla ytterligare information, såsom ett foto eller biografiska uppgifter för att dra mer nytta av våra webbplatser. Vi samlar även in uppgifter som du ger oss genom att fylla i formulär eller undersökningar på våra webbplatser. Om du tillhandahåller ytterligare innehåll via användarforum, till exempel, när du kommunicerar med andra på Blackboard Community får vi koppla samman denna information med dina personuppgifter om du är inloggad.
 • Indirekt från dig. Vi samlar in information om de sidor du besöker och hur du får tillgång till och använder våra webbplatser genom kakor och analytiska verktyg från tredje part. Denna information inkluderar information om enheten/-erna som du använder för att få tillgång till webbplatserna, inklusive unikt enhets-ID, IP-adress, operativsystem, webbläsare och kakor. Beroende på dina enhetsinställningar kan vi även samla in information om ditt geografiska läge. Läs mer om vår användning av kakor i vår Information om kakor.
 • Information från tredje parter. Vi får information från närstående företag i Blackboard-företagsgruppen, våra partner och andra tredje parter som vi använder för att förbättra webbplats-upplevelsen och göra reklam för våra produkter och tjänster. Till exempel kommer vi att ta emot information från några tredje parter rörande hur bra en online-marknadsföring eller e-postkampanj presterade.

Hur vi använder denna information

Vi använder denna information för att tillhandahålla och förbättra våra webbplats-tjänster enligt följande.

Analys och marknadsföring. Vi analyserar information om användning för försäljnings- och marknadsföringsändamål och för trender som rör våra besökare och deras demografiska information och hur de använder våra webbplatser. Denna analys är nödvändig för att främja vårt legitima intresse att förstå våra användare och hur de interagerar med oss och våra webbplatser, samt för att förbättra våra webbplatser och vår kommunikation med dig (inklusive för marknadsföringsändamål). Läs mer om hur vi använder personlig information för kundengagemang och marknadsföring.

Personlig anpassning. På en del av våra webbplatser använder vi dina uppgifter också för att anpassa sidorna, vilket är nödvändigt för att tillhandahålla mer i sammanhanget relevant information när du besöker våra webbplatser. Till exempel, om du har angivit din huvudsakliga bransch eller din arbetstitel kan vi visa innehåll som rör till din roll eller bransch när du besöker våra webbplatser eller återkommer till dem.

Kommunikation. Om du använder Behind the Blackboard, Blackboard Community eller andra webbplatser med inloggning så använder vi kontaktinformationen du gav oss för att kommunicera med dig och för att låta dig kommunicera med oss och med andra Blackboard-användare. I typfallet använder vi uppgifter på detta sätt därför att det är nödvändigt för att tillhandahålla denna tjänst till dig och för att det ligger i vårt legitima intresse att säkerställa att våra tjänster erbjuds på ett sätt som uppfyller vår höga standard.

Vi lagrar information om webbplatsanvändning så länge som är nödvändigt för de ändamål som beskrivs ovan. Denna tidsperiod kan variera beroende på vilka tjänster och webbplatser du använder och hur du interagerar med oss. Kontoinformation behålls tills det att du raderar kontot och under en begränsad tid därefter. När du tillhandahåller uppgifter i formulär lagras dessa bara så länge som krävs. Till exempel kan vi behöva lagra information om korrespondens med dig om du har framfört något klagomål under så lång tid som krävs för att skydda oss från eventuellt rättsligt anspråk. På liknande sätt, om du säger upp en prenumeration på marknadsföringsutskick från oss lagrar vi den informationen att säkerställa att du inte får sådana utskick i framtiden.

Vem vi delar denna information med

Tredjepartsverktyg. När vi använder verktyg från tredje part (till exempel för att förstå hur våra webbplatser används och säkerställa att du ser relevanta annonser och kampanjer på andra webbplatser) så har dessa tredje parter tillgång till en del av dina personuppgifter. Detta inkluderar analysverktyg såsom Google Analytics och annonsverktyg såsom Facebook Business.

Läs mer om intressebaserad annonsering och om vår användning av kakor i vår Information om kakor.

Partner. Vi delar personlig information relaterad till personal hos våra befintliga eller blivande kunder med återförsäljare av våra produkter och tjänster och andra partners, som kan använda sådan information för marknadsföring. Vi delar inte någon personlig information som vi använder för våra kunders räkning (t.ex. deltagardata) förutom enligt instruktioner från våra kunder. Läs mer om hur uppgifter delas med våra partner.

Leverantörer. Vi delar även uppgifter med våra produkt- och tjänsteleverantörer och andra tredje parter av juridiska skäl och affärsskäl. Läs mer om hur vi säkerställer att våra leverantörer skyddar dina uppgifter.

Slutanvändare hos en institution som använder våra produkter

Din institution bestämmer hur dina personuppgifter används. Vi tillhandahåller de flesta av våra produkter och tjänster till slutanvändare hos en institution som så kallad ”registerförare” för våra kunders räkning (till exempel, skola, sjukhus, skoldistrikt, universitet och bolag). Det innebär att huvudansvaret för efterlevnad av datasekretess ligger hos ditt lärosäte som är ”personuppgiftsansvarig”. Det innebär även att ditt lärosätes integritetspolicy reglerar användningen av dina personuppgifter (istället för vår). Din institution bestämmer vilka uppgifter vi samlar in via våra produkter och tjänster och hur den används, och vi behandlar din information i enlighet med din institutions instruktioner och enligt de villkor som finns i våra avtal med din institution.

Läs din institutions integritetsmeddelande. Följande sektion presenteras huvudsakligen i informationssyfte och beskriver hur dina uppgifter används i allmänhet när vi tillhandahåller produkter och tjänster till dig för en kunds räkning. Hur dina uppgifter används beror på din institution, så du bör läsa din institutions integritetsmeddelande.

För vår Web Community Manager, läs vår separata Web Community Manager Integritetspolicy.

Uppgifter som vi samlar in

 • Uppgifter som din institution tillhandahåller till oss. I typfallet så integrerar sig våra produkter och tjänster med din institutions system. Din institution kommer således att förse oss med uppgifter om dig för att vi ska kunna skapa och upprätthålla ditt konto eller för att vi skall kunna tillhandahålla produkten eller tjänsten. Detta inkluderar uppgifter i följande kategorier:
  • Kontoinformation: De exakta uppgiftstyperna kommer att bero på produkten, men ofta får vi ditt namn, din e-postadress, ditt elev-ID, kontodata och de kurser du går när vi först installerar produkterna och tjänsterna på din institution. Vi kommer att få regelbundet uppdaterade uppgifter för att hålla din kontoinformation korrekt och uppdaterad.
  • Ytterligare kontaktinformation: För en del produkter, såsom Connect och ConnectTXT tar vi även emot ditt telefonnummer för att skicka meddelanden via SMS.
  • Ansökningar, kursregistrering och information om ekonomiskt stöd: Om vi tillhandahåller elev- och studenttjänster, såsom helpdesk för kursregistrering, eller support för antagning och ekonomiskt stöd, för din institutions räkning, kommer din institution att göra denna typ av uppgifter tillgänglig för oss för att tillhandahålla dessa tjänster. I allmänhet lagrar vi inte denna information men vi kan ha tillgång till din institutions system som lagrar sådana uppgifter.
 • Direkt från dig. Beroende på vilka produkter och tjänster som du använder kommer vi att samla in följande uppgiftskategorier direkt från dig:
  • Profilinformation: Vi samlar in ditt förnamn och efternamn, e-postadress, och liknande kontaktinformation när du tillhandahåller eller uppdaterar dessa uppgifter i våra produkter. I många produkter och tjänster kan du välja att tillhandahålla mer information för din kontoprofil, såsom ett foto på dig och annat biografiskt innehåll, som kan delas med andra via produkterna och tjänsterna. I en del produkter kan du välja att tillhandahålla ditt telefonnummer för att få meddelanden via SMS. I vår Mobile Learn App kan du också ge oss tillstånd att se din kontaktlista i din mobila enhet. Detta låter oss matcha dina kontakter med användare i Learn och visa deras foton från användarnas kontaktlista i diskussionsgrupper.
  • Autentiseringsuppgifter: Våra produkter och tjänster integrerar sig ofta i din institutions system och förlitar sig på de autentiseringsuppgifter som din institution tillhandahåller. När så inte är fallet, kommer vi att samla in lösenord, lösenordsledtrådar och liknande säkerhetsinformation som vi använder för autentisering och åtkomst till konton.
  • Innehåll och aktivitet: Vi samlar in uppgifter om dina svar på prov, dina hemuppgifter och annat kursarbete och de filer du skickar in eller laddar upp, såväl som din aktivitet och ditt agerande inom våra produkter och tjänster. I en del produkter kan du också ge kommentarer i diskussionsforum och chattar och skicka meddelanden till dina kamrater och instruktörer. Om du är lärare samlar vi också in uppgifter om din bedömning, feedback och utvärderingar, och liknande agerande inom våra produkter.
  • Ljud- och videoinspelningar. En del av våra produkter låter dig (som elev eller lärare) lämna in ljud- och videofeedback, och vi samlar in den relaterade informationen, inklusive metadata.
  • Finansiell information. Om vi tillhandahåller ekonomiskt stöd för din institutions räkning kommer vi att samla in finansiell information som krävs för att hjälpa dig med ansökningarna.
  • Betalningsdata. För en del av våra produkter och tjänster, såsom Cashnet, samlar vi in data som är nödvändiga för att behandla dina betalningar, inklusive ditt betalkortsnummer och ditt betalkorts säkerhetskod. Vi upprätthåller de tillämpliga Payment Card Industry (PCI) efterlevnadsnivåerna för sådana data.
  • Support. När du eller din institution kontaktar oss för support får vi samla in begränsad information om dig som du eller en representant för din institution tillhandahåller till oss. Vi använder denna information enbart för att hjälpa till med kundsupport för din institutions räkning. När du kontaktar oss kan din telefonkonversation eller chatt med vårt kundsupportteam övervakas och spelas in i utbildnings- och kvalitetssyfte. En del av våra produkter och tjänster, såsom Blackboard App, har också en feedbackfunktion som samlar in begränsad information om din enhet, produkten och din institution, såsom ditt användar-ID och skol-ID, när du ger feedback.
 • Indirekt från dig. Vi samlar in informations om hur du använder våra produkter och tjänster. Beroende på vilken produkt eller tjänst du använder kan detta innefatta följande uppgiftskategorier:
  • Chatt och ljudinspelningar. Vår produkt Collaborate gör det möjligt att spela in sessioner i virtuella klassrum. En indikator visas om sessionen spelas in.
  • Lokaliserings- och händelseuppgifter. För en del av Campus Enablement-produkter och -tjänster, såsom åtkomstkort och närvaroregister, kommer vi att samla in information rörande vilka platser, klasser och händelser du har besökt och närvarat vid för din institutions räkning, såväl som tiden och datumet för sådana besök. Därutöver får vi samla in precisa geografiska uppgifter när du använder mobila appar för en del av våra Campus Enablement-produkter. Du kommer att bli tillfrågad om du vill aktivera lokaliseringsdata innan vi samlar in sådan information från din enhet.
  • Aviseringar. Mass Notification and Connect-produkterna kommer att samla in information om hur du reagerar på våra meddelanden. Till exempel registrerar vi om du lyssnade på vårt telefonsamtal, om vi lämnade ett röstmeddelande, eller om du inte svarade när telefonen ringde.
  • Enhet och användning. Vi samlar in information om din enhet och användning när du får tillgång till och använder våra produkter och tjänster, inklusive information som din webbläsare eller mobila app skickar när du använder den. Dessa uppgifter kan inkludera din unika enhets-ID, IP-adress, din webbläsartyp och dess inställningar, datum och tid för din användning av produkten eller tjänsten, språkinställningar och kakor. Läs mer om vår användning av kakor i vår Information om kakor.
 • Information från tredje parter.
  • Närstående företag och leverantörer. Vi kan få information från närstående företag i vår Blackboard-företagsgrupp, våra partner och andra tredje parter. Till exempel kan vi ta emot begränsade personuppgifter från våra andra produkter eller från tredjepartstjänster som integrerar eller kompletterar våra produkter, för att säkerställa en smidig upplevelse.
  • Information från sociala medier. När du interagerar med våra produkter och tjänster via sociala medier, såsom när du loggar in genom Facebook, använder en cloudprofil eller social profil eller delar Blackboard-innehåll på Facebook, Twitter eller LinkedIn, så kan vi få information från dessa sociala medier. Till exempel, när du använder konton från sociala medier för att logga in på en tjänst som CourseSites kommer det sociala nätverket att autentisera din identitet och ge dig möjligheten att dela vissa personuppgifter från din profil på det sociala mediet med oss, vilket kan inkludera ditt namn, din e-postadress, ålder, kön, anställning och profilbild. Om din institution har aktiverat cloudprofiler eller sociala profiler kan du även ansluta till din Blackboard-profil med ditt Facebook- och Twitterkonto och använda uppgifter från dessa konton i din Blackboard-profil. De uppgifter vi tar emot beror på den sociala medietjänsten och dina integritetsinställningar hos den sociala medietjänsten.
  • Inlägg på sociala medier. Produkten Social Media Manager låter institutioner samla in offentliga inlägg på sociala medier och kommentarer med matchande nyckelord och hashtaggar för att ge institutionen insyn i de konversationer på sociala medier som rör dem. Social Media Manager kommer att lagra denna information för institutionen även om det ursprungliga innehållet har raderats.

Hur vi använder denna information

För din institutions räkning. Vi använder din information för din institutions räkning och enligt din institutions instruktioner. Institutionen är registeransvarig. Vi använder informationen i enlighet med vår överenskommelse med din institution för att driva, upprätthålla och tillhandahålla produkternas och tjänsternas funktioner. Din institution bestämmer hur dina uppgifter används.

Analys. Att tillhandahålla våra produkter och tjänster till din institution kan inkludera analytiska funktioner. Bland annat så kan sådana funktioner ange din prestanda jämförd med dina jämlikars, förutspå framtida prestanda och tillhandahålla denna information till instruktörer och annan personal anställd av din institution så att de kan stödja dig.

Läs din institutions integritetsmeddelande för mer information om hur din institution använder dina personuppgifter.

Produktförbättringar och forskning. När avtalet mellan din institution ger oss tillstånd till detta får vi även använda:

 • dina personuppgifter för att utvärdera och förbättra våra produkter och tjänster och utveckla nya produkter och tjänster
 • Avidentifierade uppgifter för andra ändamål såsom att genomföra forskning och analysera trender för att bättre förstå hur användare använder våra produkter och tjänster, och hur vi ytterligare kan förbättra dem.

När vi använder uppgifter för dessa ändamål kommer vi att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder. Detta kan innefatta att avlägsna eller kryptera direkt identifierande uppgifter (t.ex. ditt namn, din e-postadress och enhets-ID) från datauppsättningen innan forskning och analys sker.

Vem vi delar denna information med

Vi delar dina uppgifter i enlighet med vårt avtal med din institution. I allmänhet så inkluderar detta att dela uppgifter i och utanför Blackboard.

 • Inom Blackboard. Din information kommer att vara tillgänglig enbart för dem som behöver dem för att tillhandahålla produkter och tjänster till din institution och förbättra dessa. Till exempel, så får våra tekniska team och kundsupportteam ha tillgång till dina uppgifter när vi installerar produkten på din institution eller när programvaru- eller databasändringar krävs av support- och underhållsskäl.
 • Med din institution. Mycket av de personuppgifter vi samlar in och använder delas med din institution som använder våra produkter och tjänster och med andra institutionella användare. Vilken information som delas beror på produktens funktion, inställningar och din institutions instruktioner. Läs din institutions Integritetssmeddelande för att lära dig mer.
 • Utanför Blackboard. Vi använder leverantörer för att hjälpa oss tillhandahålla produkter och tjänster till dig för din institutions räkning. Till exempel så hjälper IBM, Amazon Web Services och Microsoft oss med värdtjänster för våra produkter och tjänster. När vi använder verktyg från tredje part (till exempel för att förstå hur våra produkter och tjänster används) kommer dessa tredje parter att ha tillgång till en del av dina personuppgifter. Vi använder Google Analytics och andra analysverktyg för att hjälpa oss att mäta trafik och användningstrender för att hjälpa oss att analysera och förbättra prestanda på våra webbplatser. Läs mer om Google Analytics i vår uttalande om kakor.

Ditt lärosäte kan be oss dela sådana uppgifter med ytterligare parter eller själv dela din information. Läs din institutions Integritetsmeddelande.

Läs mer om hur vi delar information med leverantörer, partner & andra typer av utlämnanden.

Användare av tjänster som vi tillhandahåller direkt till enskilda personer (t.ex. DTLS för individer, Blackboard Assist för slutanvändare) 

Om du använder en av våra tjänster som vi tillhandahåller direkt till enskilda personer (istället för ditt lärosäte), till exempel Digital Teaching and Learning Services (DTLS för individer) och Blackboard Assist för slutanvändare, tillhandahåller vi dessa produkter och tjänster direkt till dig som ”personuppgiftsansvarig”. I dessa fall är vi direkt ansvariga för efterlevnad av datasäkerhetskraven och denna integritetspolicy reglerar hur din information används.

Det här avsnittet gäller inte personlig information om våra kunders slutanvändare (inklusive studentdata), besök Slutanvändare på ett lärosäte som använder våra produkter för relevant information.

Uppgifter som vi samlar in

 • Direkt från dig. Beroende på vilka produkter och tjänster som du använder kommer vi att samla in följande uppgiftskategorier direkt från dig:
  • Profilinformation: Vi samlar in ditt förnamn och efternamn, e-postadress och liknande kontaktuppgifter när du ger oss och uppdaterar dessa uppgifter i våra produkter. I många produkter och tjänster kan du välja att tillhandahålla mer information för din kontoprofil, såsom ett foto på dig och annat biografiskt innehåll, som kan delas med andra via produkterna och tjänsterna. I en del produkter kan du välja att tillhandahålla ditt telefonnummer för att få meddelanden via SMS.
  • Autentiseringsuppgifter: Vi samlar in lösenord, lösenordsledtrådar och liknande säkerhetsinformation som vi använder för autentisering och åtkomst till konton.
  • Innehåll och aktivitet: Vi samlar in uppgifter om dina svar på prov, dina hemuppgifter och annat kursarbete och de filer du skickar in eller laddar upp, såväl som din aktivitet och ditt agerande inom våra produkter och tjänster. I en del produkter kan du också ge kommentarer i diskussionsforum och chattar och kan skicka meddelanden till dina kamrater och instruktörer. Om du är lärare samlar vi också in uppgifter om din bedömning, feedback och utvärderingar, och liknande agerande inom våra produkter. Om du använder Blackboard Assist för slutanvändare kommer vi även att samla in data om vilken typ av tjänster du använder och hur ofta de här tjänsterna används.
  • Ljud- och videoinspelningar: En del av våra produkter låter dig (som elev eller lärare) lämna in ljud- och videofeedback, och vi samlar in den relaterade informationen, inklusive metadata.
  • Support: När du kontaktar oss för support får vi samla in begränsad information om dig som du tillhandahåller till oss. Vi använder denna information enbart för att hjälpa till med kundsupport. När du kontaktar oss kan din telefonkonversation eller chatt med vårt kundsupportteam övervakas och spelas in i utbildnings- och kvalitetssyfte.
 • Indirekt från dig. Vi samlar in informations om hur du använder våra produkter och tjänster. Beroende på vilken produkt eller tjänst du använder kan detta innefatta följande uppgiftskategorier:
  • Chatt och ljudinspelningar: Vår produkt Collaborate gör det möjligt att spela in sessioner i virtuella klassrum. En indikator visas om sessionen spelas in.
  • Enhet och användning: Vi samlar in information om din enhet och användning när du får tillgång till och använder våra produkter och tjänster, inklusive information som din webbläsare eller mobila app skickar när du använder den. Dessa uppgifter kan inkludera din unika enhets-ID, IP-adress, din webbläsartyp och dess inställningar, datum och tid för din användning av produkten eller tjänsten, språkinställningar och kakor. Läs mer om vår användning av kakor i vår Information om kakor.
 • Information från tredje parter.
  • Närstående företag och leverantörer. Vi kan få information från närstående företag i vår Blackboard-företagsgrupp, våra partner och andra tredje parter. Till exempel kan vi ta emot begränsade personuppgifter från våra andra produkter eller från tredjepartstjänster som integrerar eller kompletterar våra produkter, för att säkerställa en smidig upplevelse. Om du använder Blackboard Assist kan vi få information från våra partner som gör det möjligt för oss att meddela dig direkt i Assist om ny information om de partnertjänster som du prenumererar på.
  • Information från sociala medier. När du interagerar med våra produkter och tjänster via sociala medier, såsom när du loggar in genom Facebook, eller delar Blackboard-innehåll på Facebook, Twitter eller LinkedIn, så kan vi få information från dessa sociala medier. Till exempel, när använder konton från sociala medier för att logga in på en tjänst kommer det sociala nätverket att autentisera din identitet och ge dig möjligheten att dela vissa personuppgifter från din profil på det sociala mediet med oss, vilket kan inkludera ditt namn, din e-postadress, ålder, kön, anställning och profilbild. De uppgifter vi tar emot beror på den sociala medietjänsten och dina integritetsinställningar hos den sociala medietjänsten.
  • Information från andra tredje parter. Om du använder Digital Teaching and Learning Services (DTLS B2C), kommer vi också att få begränsad information tillbaka från leverantören av betalningsportar (t.ex. PayPal) angående betalningsstatus.

Hur vi använder denna information

För att tillhandahålla funktioner och funktionalitet. Vi använder din information för att sköta, underhålla och tillhandahålla funktionerna i våra produkter och tjänster, samt för att kommunicera direkt med dig (till exempel via e-postmeddelanden och pushaviseringar), för att göra det möjligt för sig att kommunicera med andra inom våra produkter och tjänster och göra det möjligt för dig att dra full nytta av de produkter som vi och våra utvalda partner tillhandahåller, för att leda dig genom din akademiska resa. Vanligtvis behöver vi använda dina uppgifter på detta sätt för att kunna tillhandahålla den tjänst som du efterfrågar eller för att det ligger i vårt legitima intresse att säkerställa att våra produkter och tjänster erbjuds på ett sätt som uppfyller vår höga standard.

Förbättra våra produkter. Vi använder anonymiserad information för att förstå och förbättra våra produkter och tjänster. Vi utför forskning och analyserar trender, i första hand för att det är vårt legitima intresse att bättre förstå hur användare använder våra produkter och tjänster, hur vi kan förbättra dessa och hur användbara produkterna och tjänsterna som vi och våra utvalda partner tillhandahåller är. När vi använder uppgifter för dessa ändamål kommer vi att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder. Detta kan innefatta att avlägsna eller kryptera direkt identifierande uppgifter (t.ex. ditt namn, din e-postadress och enhets-ID) från datauppsättningen innan forskning och analys sker.

Marknadsföring. När du använder våra försöksversioner kan vi använda dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Om du använder produkter och tjänster som vi tillhandahåller direkt till dig som slutanvändare, till exempel Blackboard Assist för slutanvändare, kan vi använda din information för beteendeinriktad marknadsföring, enligt vad som anges i avsnittet Marknadsföring. Läs mer om marknadsföring.

Vem vi delar denna information med

Vi delar uppgifter för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna till dig och för att ytterligare förbättra dem.

 • Inom Blackboard. Din information kommer att vara tillgänglig enbart för dem som behöver dem för att tillhandahålla produkter och tjänster. Till exempel, så får våra tekniska team och kundsupportteam ha tillgång till dina uppgifter när programvaru- eller databasändringar krävs av support- och underhållsskäl.
 • Utanför Blackboard. Vi använder leverantörer för att hjälpa oss tillhandahålla produkter och tjänster till dig. Exempelvis   Amazon Web Services hjälper oss som värd åt våra produkter och tjänster. För Digital Teaching and Learning (DTLS B2C) ger vi ut information till din valda betalningsport (t.ex. PayPal) som krävs för betalningsprocessen. För Digital Teaching and Learning (DTLS för Individer) kan vi även dela information med våra partner som tillhandahåller kursen, i det enda syftet att se till att kurserna tillhandahålls korrekt. När vi använder verktyg från tredje part (till exempel för att förstå hur våra produkter och tjänster används) kommer dessa tredje parter att ha tillgång till en del av dina personuppgifter. Detta inkluderar analysverktyg som Google Analytics (Läs mer om Google Analytics och hur vi kan dela information för marknadsföringsändamål). I den mån det är nödvändigt för att hantera våra partnerskap kan vi även tillhandahålla anonymiserad information till våra samarbetspartner om användningen deras av produkter och tjänster.

Läs mer om hur vi delar personlig information med leverantörer, partner & andra typer av utlämnanden.

Leverantörer, partner och andra typer av utlämnanden

Denna sektion tillhandahåller mer information om hur vi skyddar dina uppgifter när vi använder leverantörer, hur vi delar information med våra partner, och i vilka andra scenarion vi får dela din information med en tredje part.

Leverantörer

Vi använder leverantörer för att hjälpa oss tillhandahålla produkter och tjänster till våra kunder och till dig eller för att utföra arbete för vår räkning. När detta kräver tillgång till personuppgifter är vi ansvariga för våra leverantörers dataintegritetspraxis. Våra leverantörer måste följa våra stränga dataintegritets- och datasäkerhetskrav och våra instruktioner. De får inte använda de personuppgifter som de får tillgång till från oss eller tar emot från oss, för några som helst andra ändamål än de som behövs för att utföra deras arbete för vår räkning.

Partner

I vissa länder och regioner erbjuds våra produkter och tjänster genom kanalpartner (eller återförsäljande partner) (se listan över våra kanalpartner). Vi kommer att dela de uppgifter med dem som är nödvändiga för att de skall kunna erbjuda och tillhandahålla våra produkter och tjänster till våra nuvarande och potentiella kunder.

En del av våra produkter ger dig åtkomst till funktionaliteter eller innehåll som tillhandahålls av våra innehålls- och teknologipartner. Till exempel, så medger Blackboard Learns integrering med Dropbox Education att institutioner och användare kan lagra och dela innehåll med Dropbox' funktionaliteter. Med ditt eller din institutions tillstånd kommer vi att dela uppgifter om dig, såsom ditt namn, din e-postadress eller ditt elev-ID, som krävs för att du skall kunna få tillgång till dessa partner-funktionaliteter eller innehåll från våra produkter och tjänster.

Andra typer av utlämning

Vi kommer också att dela dina uppgifter då detta krävs under följande omständigheter.

 • Betalningar. När du använder våra produkter och tjänster för att köpa något eller göra en transaktion kommer vi att dela dina betalnings- och transaktionsuppgifter med banker och andra organisationer, och för att upptäcka och förhindra bedrägeri och för att förhindra pengatvätt.
 • Ändringar i vår affärsstruktur. När det är tillåtet enligt tillämplig lag och genom kontrakt med våra kunder, kan vi lämna ut din information i följande fall. Vi kommer alltid att sträva efter att fortsätta att tillämpa de åtaganden vi gör i detta uttalande i ett sådant   fall. Om detta inte är möjligt, kommer vi att meddela våra kunder och vi kommer inte att ge personlig information om slutanvändare av våra kunder (inklusive studentdata) utan det nödvändiga samtycket från våra kunder, till en efterföljare i de situationer som beskrivs nedan:
  • företagstransaktioner (såsom sammanslagning), förvärv, försäljning av tillgångar och finansiering
  • konkurs, upplösning eller omorganisering, eller i liknande transaktioner och processer
  • steg som rör de tidigare punkterna (till exempel vederbörlig omsorg ”due diligence”)
 • Lagefterlevnad. Vi kan bli tvungna att lämna ut dina uppgifter för att efterleva lagstiftade eller förordade krav och för att besvara en laglig begäran, domstolsbeslut och rättsliga förfaranden. Vi försöker alltid begränsa den information som vi tillhandahåller, så mycket som möjligt. När sådana avslöjanden rör personuppgifter som vi håller för våra kunders räkning skickar vi vidare vi sådana begäran till våra kunder när detta är möjligt.
 • Hävda våra rättighet, förhindra bedrägeri och upprätthålla säkerhet. Vi kan bli tvungna att lämna ut dina uppgifter för att skydda och försvara våra egna rättigheter, vår egendomen, vår säkerhet, våra kunder eller tredje parter, inklusive att upprätthålla avtal eller policyer eller i samband med att undersökning och förebyggande av bedrägeri.
 • Avidentifierad information. Vi får lämna ut sammanfattad eller avidentifierad information, som inte längre kan kopplas till en identifierbar individ, för forskning eller för att förbättra och göra reklam för våra produkter och tjänster. Till exempel får vi dela sammanfattad eller avidentifierad information med våra partner och andra för affärs- eller forskningsändamål, såsom att ingå partnerskap med ett forskningsföretag eller universitet för att undersöka hur våra produkter används och hur sådana uppgifter kan användas för att förbättra våra funktionaliteter och ytterligare hjälpa våra klienter och andra undervisningsinstitutioner. Vi kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder innan vi delar uppgifter, vilket kan inkludera att radera eller kryptera direkt identifierande uppgifter (t.ex. ditt namn, din e-postadress och ditt enhets-ID).

Kundhantering & marknadsföring

Kundhantering

Hantering av kundrelationen. Vi samlar in och lagrar begränsade personuppgifter för relevanta kontaktpersoner hos våra kunder för fakturering, upplysning om produktuppdateringar och underhåll, och liknande ändamål.

Marknadsföring

Ingen beteendeannonsering till studenter i våra produkter och tjänster. Vi använder eller avslöjar inte information (vare sig personlig information eller annat) om studenter som vi samlar in genom utbildningsprodukter och tjänster som vi tillhandahåller på uppdrag av utbildningsinstitutioner för beteendemålriktning av annonser till studenter. Vi kan placera sammanhangsrelevant reklam där det är tillåtet enligt vårt avtal med din institution.

Reklam för produkter och tjänster. Vi använder marknadsföring för att göra reklam våra produkter och tjänster. Denna marknadsföring är i allmänhet riktad mot personal hos våra nuvarande och potentiella kunder och partner. Emellertid begränsar vi inte aktiviteter och evenemang till denna kundkrets när sådana aktiviteter och evenemang gynnar lärare och andra slutanvändare, såsom webbinarier som förklarar hur våra produkter kan användas effektivt.

Evenemang och webbinarier. När vi organiserar eller sponsrar evenemang och webbinarier kommer vi att samla in information om deltagare, såsom vid vilken session de närvarade och deras kontaktinformation, för att ge dem relevant produktinformation och annan Blackboard-relaterad information.

Delning inom Blackboard. Vi får dela personuppgifter som rör marknadsföring, med de av Blackboards närstående företag och avdelningar som är relevanta. Till exempel kan information från ett lokalt försäljningsteam tillhandahållas till de globala Field Marketing- och Marketing Operations-teamen för att uppdatera de relevanta systemen och skicka produktinformation och andra marknadsföringsmeddelanden till dig.

Delning med partner. I vissa länder och regioner erbjuds våra produkter och tjänster genom kanalpartner (eller återförsäljande partner) (se listan över våra kanalpartner). Vi kommer att dela de uppgifter med våra partner som är nödvändiga för att de skall kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till sina nuvarande och potentiella kunder. Vi arbetar också med teknologi- och innehållspartner (se listan över våra teknologi- och innehållspartner) med vilka vi får dela information såsom närvaro vid evenemang om vi har tillstånd att göra detta.

Delning med leverantörer. Vi får använda leverantörer för att hjälpa oss organisera och leda kampanjer, evenemang och andra former av marknadsföring. Vi kommer att dela med dem endast de personuppgifter som är nödvändiga och säkerställa att de följer våra stränga krav på leverantörer (läs mer om delning med leverantörer).

Reklaminställningar och bortval. Vår e-postmarknadsföring kommer att innehålla en länk som låter dig ändra dina preferenser och välja bort att ta emot reklammeddelanden från oss. Du kan göra detta genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” längst ner i e-postmeddelandet. Du kommer då att skickas till vår webbsida för reklaminställningar. Även om det inte ger dig samma detaljerade kontroller som vårt marknadsföringscenter, kan du också skicka oss e-post till   [email protected] för att avsluta prenumerationen.

Online- och intressebaserad reklam på våra webbplatser. Ibland använder vi reklamverktyg från tredje part för att samla information om dina besök på våra webbplatser för att visa dig riktade annonser baserade på din surfhistorik, intressen på andra webbplatser och onlinetjänster eller på andra enheter du kan använda. Vi använder bara dessa verktyg på våra egna webbplatser och inte för våra produkter och tjänster. När vi tillhandahåller våra tjänster på uppdrag av en klient använder våra produkter och tjänster inte intressebaserade annonsverktyg förutom enligt våra kunders instruktioner.

I vissa fall kan vi dela en gemensam kontoidentifiering relaterad till din användning av våra webbplatser (till exempel en e-postadress eller användar-ID) med våra tredjeparts reklampartners som hjälp för att identifiera och kontakta dig på olika enheter. Vi och våra tredjepartspartner använder denna information för att se till att de annonser du ser online stämmer överens med dina intressen, såväl som för rapportering, attribution, analyser och marknadsundersökningar.

För att lära dig mer om intressebaserad annonsering och om hur du kan välja bort en del av denna annonsering kan du besöka Network Advertising Initiative:s online-resurser, på http://www.networkadvertising.org/choices, DAA:s resurser på http://www.aboutads.info/choices och/eller Your Online Choices på http://www.youronlinechoices.com/uk. OBS!

 • Dessa verktyg kommer endast att låta dig välja bort att få intressebaserade annonser via just denna specifika webbläsare eller enhet. Du kan fortfarande komma att få intressebaserade annonser via dina andra enheter. Du måste göra detta bortval för varje webbläsare eller enhet du använder.
 • En del av dessa bortval kanske inte fungerar om din webbläsare inte är inställd för att acceptera kakor. Om du raderar kakor, ändrar dina webbläsarinställningar, byter webbläsare eller dator, eller använder ett annat operativsystem, måste du göra detta bortval igen.

Google Analytics och annonsering på våra webbplatser. Vi kan också använda vissa former av skärmannonsering och andra avancerade funktioner genom Google Analytics, som ommarknadsföring med Google Analytics, visning av Google Display Network Impression, Integrering av DoubleClick Campaign Manager och Google Analytics-demografi och intresseanmälan på våra egna webbplatser. Dessa funktioner gör det möjligt för oss att använda förstapartskakor (såsom Google Analytics) och tredjepartskakor (från exempelvis Doubleclick) eller andra tredjepartskakor tillsammans för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök på våra webbplatser. För information om hur Google Analytics samlar in och bearbetar data samt hur du kan kontrollera information som skickas till Google, se Googles webbplats ”Hur Google använder data när du använder våra partners webbplatser eller appar”. Du kan själv styra dina reklaminställningar eller välja bort vissa av Googles annonsprodukter genom att besöka Google Ads Preferences Manager, för närvarande tillgänglig på https://google.com/ads/preferences eller genom att besöka NAI:s internetresurser på http://www.networkadvertising.org/choices.

Du kan lära dig mer om hur vi använder kakor i vår Information om kakor.


Barns integritet (COPPA)

Vi samlar inte medvetet in några uppgifter från barn under 13 år i USA förutom och tills det aktuella lärosätet har tillhandahållit samtycke och auktorisering för en deltagare under 13 år att använda produkterna och tjänsterna och för oss att samla in uppgifter från denna deltagare. När ett kundlärosäte instruerar oss att samla in personuppgifter från barn under 13 år samlar vi in, använder, hanterar och sparar sådan information endast i syfte att tillhandahålla utbildningstjänster å kundens vägnar och i de syften som beskrivs i vårt avtal med kunden. Vi samlar bara in så mycket information som   är nödvändig för att tillhandahålla tjänsten och klienten kan när som helst komma åt, radera eller dra tillbaka samtycke för fortsatt behandling av barnets information. Om du har några frågor om att granska, ändra eller ta bort personlig information om ett barn under 13 år, kontakta din utbildningsinstitution direkt.

Kontakta oss på [email protected] om du tror att vi oavsiktligt har samlat in information från ett barn under 13 år utan korrekt samtycke. Detta gör det möjligt för oss att radera sådan information så snart som möjligt.


Säkerhet

Vi använder ett antal olika fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda personuppgifter mot förlust, olovlig användning och oauktoriserad åtkomst eller utlämning. Vi har dedikerade uppgiftsskyddsprogram och arbetar hårt för att kontinuerligt förbättra våra tekniska och driftsmässiga säkerhetsåtgärder.

Våra åtgärder tar hänsyn till känsligheten hos den information vi samlar in, använder och lagrar, samt dagens teknik. Våra säkerhetsåtgärder inkluderar kryptering av data, brandväggar, dataanvändnings- och -åtkomstsbegränsningar för vår personal och våra leverantörer och fysiska tillträdeskontroller i våra fastigheter.

Alla produkter och tjänster som använder betalningsuppgifter upprätthåller de tillämpliga efterlevnadsnivåerna för Payment Card Industry (PCI). Vår efterlevnad av PCI-standarder valideras under årliga granskningar som utförs av externa granskare (så kallade ”Kvalificerade säkerhetsbedömare”).


Dataöverföringar & ytterligare regional information och landsinformation

Dataöverföringar

Blackboard är ett globalt företag med högkvarter i USA. Vi har en regional strategi för värdtjänster men vi kan behöva få tillgång till dina uppgifter från platser utanför din region och land, inklusive USA och Nederländerna, för support- och underhållsändamål, när så är tillåtet enligt tillämpbar lag och enligt vårt avtal med din institution. Vi förstår vikten av att efterleva kraven på dataöverföring. Vi använder godkända dataöverföringsmekanismer, till exempel de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (”SCC:er”) för att säkerställa ett adekvat skydd av din information när den överförs. Läs mer om våra tillvägagångssätt för efterlevnad av dataöverföringsregler på vårt Integritetscentrum.

Integritetssköld mellan EU och USA (EU-U.S. Privacy Shield)

Blackboard erkänner att EU-domstolen nyligen ogiltigförklarat Integritetsskölden mellan EU och USA (EU-U.S. Privacy Shield) som grund för överföring av personuppgifter under dataskyddsförordningen (GDPR) och förlitar oss därför inte längre på den i detta ändamål. Blackboard förblir dock certifierade för att fortsätta att påvisa vårt engagemang för att skydda personuppgifter som överförs till Blackboard från EES och Storbritannien.

Läs mer om Blackboards efterlevnad av Integritetssköldsprinciperna i vårt Integritetssköldsmeddelande.

Om du har några frågor rörande vårt Integritetssköld-meddelande och vår relaterade praxis, skicka e-posta till oss på [email protected] eller kontakta oss på adressen nedan.

USA – FERPA and delstatliga integritetslagar rörande utbildning

Vi tillhandahåller utbildningsprodukter och -tjänster till skolor och andra utbildningsinstitutioner. Genom tillhandahållandet av dessa produkter och tjänster, så samlar vi in personligt identifierbara uppgifter från eller rörande elever (”Elevdata”), som kan inkludera den utbildningsjournal som styrs av Family Educational Rights and Privacy Act (lag om familjens utbildningsrättigheter och integritet, FERPA). Vi betraktar sådan Elevdata som strängt konfidentiell och i allmänhet använder vi inte sådana data för något annat ändamål än att förbättra och tillhandahålla produkter och tjänster till utbildningsinstitutionen eller för dennas räkning. Den insamling, användning och deling av Elevdata som vi gör styrs av våra avtal med utbildningsinstitutionen, reglerna i FERPA, Childrens Online Privacy Protection Act (lag om barns integritetsskydd online, ”COPPA”) och andra tillämpliga lager som rör insamling och användning av elevers personuppgifter, men inte av de regler som finns i detta Sekretessmeddelande. Om du har några frågor rörande att granska, ändra eller radera personuppgifter som rör en elev, kontakta din utbildningsinstitution direkt.


Dina rättigheter

I många jurisdiktioner har du rätt att kontrollera hur dina personuppgifter används. Du kan har rätt att begära tillgång till, samt rättning eller radering av dina personuppgifter som vi lagrar. Inom EU kan du också ha rätt att invända mot eller begränsa vissa typer av användning av dina personuppgifter och begära att få en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som du har försett oss med.

I många av våra produkter kommer du att kunna få tillgång till dina uppgifter och själv ändra och radera en del av informationen genom att logga in på ditt konto. Om du inte själv kan läsa, korrigera eller radera den nödvändiga informationen, så följ vänligen dessa steg:

 • Om du är en användare av de produkter och tjänster som vi tillhandahåller för din institutions räkning, kontakta din institution för att utöva dina rättigheter. De måste hantera din begäran även om den rör uppgifter som vi lagrar för din institutions räkning. Vi kommer att hjälpa din institution med din begäran.
 • I alla andra fall, skicka e-post till [email protected] eller kontakta oss på adressen nedan om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

Kom ihåg att många av dessa rättigheter inte är absoluta. Under en del omständigheter är vi (eller din institution) inte lagligen skyldiga att uppfylla din begäran på grund av relevanta lagstiftade undantag.

I många jurisdiktioner har du också rätt att lämna in ett klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten. Men kontakta gärna oss först, så att vi kan ta itu med ditt problem.

USA – din rätt till integritet i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien ger Kalifornien Consumer Privacy Act (CCPA) och Civil Code Section 1798.83 ("Shine the Light"-lagen) dig rättigheter i förhållande till din personliga information. Besök California Privacy Notice (Kaliforniens integritetsmeddelande) för mer information om hur du utövar dessa rättigheter.


Kontakta oss

Slutanvändare på lärosäten och tekniska problem: Om du är en användare av våra produkter och tjänster som vi tillhandahåller på uppdrag av ditt lärosäte ska du först kontakta ditt lärosäte eftersom ditt lärosätes integritetspolicy och uppgifter om sekretess för data kommer att avgöra hur Blackboard använder personlig information för ditt lärosätes räkning. Om du har ett tekniskt problem eller supportbehov, kontakta ditt lärosätes helpdesk. De kommer att kunna hjälpa dig.

Om du har några frågor eller funderingar om vår integritetsförklaring eller våra egna integritetspraxis för data, kontakta oss på [email protected] eller skriv till oss på följande adress.

Global Privacy Officer
Legal Department
Blackboard Inc.
11720 Plaza America Drive
11th Floor
Reston, Virginia 20190, USA