Tillbaka till Integritetsmeddelandet

Denna sida förklarar vad som är nytt vi vårt Integritetsmeddelande och visar ändringshistoriken.

 

December 2020

Huvudsakliga ändringar i denna version:

 • Vi uppdaterade avsnitt angående dataöverföringar med tanke på ogiltigförklaringen av Integritetssköldsramverket mellan EU och USA (EU-U.S. Privacy Shield). 

 • Vi har gjort några ändringar i avsnittet som förklarar hur vi använder information för produkter som vi tillhandahåller direkt till slutanvändare, mot bakgrund av vår nya Blackboard Assist-produkt.


 April 2020

Uppdaterad kontorsadress. Inga andra ändringar i innehållet.


December 2019

Huvudsakliga ändringar i denna version:

 • Vi   inkluderade en hänvisning till vårt separata integritetsmeddelande i Kalifornien och en hänvisning till CCPA-rättigheterna i avsnittet "Dina rättigheter". 

 • Vi inkluderade förtydliganden i olika avsnitt för att skilja mellan hur vi använder och delar personlig information för våra egna syften som en ”registeransvarig” (t.ex. för våra webbplatser, marknadsföring) och hur vi använder personlig information på uppdrag av våra kunder som en ”behandlare”.  

 • Vi tillhandahöll mer detaljer   om   vår integritetsstrategi när   vi använder personlig information för   utvärdering, förbättring och utveckling av   våra produkter och tjänster.

 • Vi uppdaterade avsnittet "Användare av våra DTLS, våra onlineversioner eller Open Education" för att återspegla våra nya tjänster för digitalt lärande och lärande   (DTLS).

 • Vi inkluderade ett förtydligande av våra åtaganden i   när det gäller en förändring av vår affärsstruktur.

 • Vi klargjorde att även om det inte finns någon beteende  -reklam i våra produkter och tjänster, kan vi placera kontextuell reklam. 

 • Vi lade till mer information om vår strategi i avsnittet om barns integritet.


Maj 2018

Vårt Integritetsmeddelande har fått en helt ny utformning, men vi har inte ändrat hur vi använder dina personuppgifter. Nyckelelementen är:

 • Vi använder enklare språk.
 • Vi inkluderade en sammanfattning för dem som inte har tid att läsa alla detaljer.
 • Vi förklarar bättre under vilka omständigheter vi är ”registeransvarig”, när vi använder personuppgifter för våra kunders räkning som ”registerförare”, och vad detta betyder för dig.
 • Vi strukturerade nyckelinformationen i tre sektioner (webbplatsanvändare, slutanvändare hos våra kunder och användare av vår försöksversion) för att återspegla att hur vi använder din information beror på din relation till oss.
 • Vi beskriver i mer detalj vilken information vi samlar in, hur vi använder den och med vilka vi delar den.
 • Vi ger en klarare översikt av våra marknadsföringsaktiviteter.

Juni 2017

Se versionen av vår Integritetspolicy som arkiverades i juni 2017.