Support för Mobile Learn-appen upphörde 31 augusti 2017. Mobile Learn-appen togs bort från appbutiker 1 augusti 2017.

Vi uppmuntrar dig att ladda ner vår nya appar, utformade med dina arbetsflöden och din effektivitet i åtanke.

Appen Blackboard för kursdeltagare

Blackboard-appen är utformad särskilt för att deltagarna ska kunna se innehåll och delta i kurser. Appen finns för mobila enheter med iOS och Android.

Ladda ner Blackboard-appen

Hjälp för Blackboard-appen

Blackboard Instructor

I Blackboard Instructor kan lärare se kursinnehåll, diskutera med kursdeltagare och interagera med dem i Blackboard Collaborate. Appen finns för mobila enheter med iOS och Android.

När Blackboard Instructor först lanserades i juni 2017 låg fokus på viktiga kommunikationsverktyg, eftersom vi vet att det är kursdeltagarnas engagemang som är den främsta förutsättningen för ett bra studieresultat. Bedömningsfunktionerna håller för närvarande på att utvärderas av användare och kommer att lanseras inom de kommande månaderna.* Under tiden kan lärare göra bedömningar mobilt i appen Bb Grader.

Ladda ner Blackboard Instructor-appen

Hjälp för Blackboard Instructor

Information till administratörer

Här får de som arbetar med att administrera Blackboard information om hur de ger användarna på sina institutioner åtkomst till apparna Blackboard och Blackboard Instructor.

Hur övergång från Mobile Learn går till för administratörer | Genväg till tekniska krav

Viktig information om Mobile Web Services

Viktig information om Blackboard-appen

Viktig information om Blackboard Instructor-appen

Adoptionsverktyg för Blackboard-appen

Adoptionsverktyg för Blackboard Instructor-appen

För de som i dag använder Mobile Learn

De som i dag använder Mobile Learn kommer att kunna fortsätta använda Mobile Learn efter att appen tagits bort från appbutikerna och supporten för Mobile Learn upphört. Blackboard kan dock inte garantera att programmet fortsatt kommer att fungera som det ska.

  • Mobile Learn är en 32-bitars-app och fungerar inte som den ska på enheter med kommande versioner av iOS 11 eller förhandsversionen av iOS11.
  • Integreringen med molnlagringsutrymmet Dropbox i Mobile Learn-appen slutade fungera den 28 juni 2017 på grund av ändringar i Dropbox plattform.

* Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.