Det här hjälpavsnittet handlar om Blackboard Collaborate Launcher som finns i Building Block Blackboard Collaborate, version 4.4 och senare.

Användare med Windows 8.x: Om du använder Metro-vyn ska du växla till skrivbordsvyn så att du kan följa anvisningarna.


Installera startprogrammet Blackboard Collaborate Launcher i Windows

 1. Gå till sidan Rumsdetaljer, klicka på Gå med i rum eller klicka på en länk till en inspelning i tabellen Inspelningar. Du får då en uppmaning om att ladda ner installationsprogrammet för startprogrammet.
  • Om det här är första gången som du använder startprogrammet klickar du på Ladda ner startprogram i fönstret Är det första gången du använder Blackboard Collaborate? som öppnas.
  • Om du redan har installerat startprogrammet kanske webbläsaren inte hittar det, och du får då uppmaning om att ladda ner det. Detta kan inträffa om du har rensat cacheminnet och cookies förra gången du stängde webbläsaren, om du har använt säker eller privat surfing, eller använt en annan webbläsare. Om detta är fallet behöver du inte ladda ner installationsprogrammet igen. Om du klickar på Starta Blackboard Collaboratenu kommer du förbi nedladdningssteget och .collab-filen på datorn öppnas.
 2. Ett popup-fönster med en påminnelse om att installera startprogrammet visas. Klicka inte på OK än. Det gör du efter att du har installerat startprogrammet.
 3. Öppna installationsguiden för Blackboard Collaborate. Det här fungerar på olika sätt i olika webbläsare och vad som händer kan skilja sig åt beroende på vilka webbläsarinställningar du har.

  Om du även uppmanas av webbläsaren att öppna .collab-filen ska du inte göra det förrän du har installerat startprogrammet.

  När du kör installationsprogrammet ser du eventuellt en dialogruta med installationsinformation där det står att kabinettfilen är skadad och inte kan användas. Det innebär att nedladdningen av installationsprogrammet var ofullständig. Detta kan hända om anslutningen avbryts vid nedladdningen. Ladda ner installationsprogrammet igen.

  • Firefox och Chrome: Spara Windows InstallerBlackboardCollaborateLauncher-Win.msi-filen Standardplatsen där nedladdningar sparas är webbläsarens nedladdningsbibliotek. Öppna nedladdnings- eller filhämtningsbiblioteket och öppna den nedladdade filen. Då startas installationsguiden för Blackboard Collaborate.
  • Internet Explorer: Kör eller spara Windows Installer BlackboardCollaborateLauncher-Win.msi. Klicka på Kör. Installationsguiden för Blackboard Collaborate startas.
 4. Starta installationsguiden. Om du ser skärmen Ändra, reparera eller ta bort installation är startprogrammet redan installerat. Stäng installationsguiden genom att klicka på Avbryt. När installationsguiden är klar är startprogrammet för Windows installerat och ligger i startmenyn.

  Användare med Windows 8 eller senare hittar startprogrammet på startsidan i Metro-vyn.

 5. I påminnelsefönstret som öppnas bekräftar du att du har installerat startprogrammet genom att klicka på OK.
 6. Öppna meeting.collab för att gå med i sessionen eller play.collab för att spela upp inspelningen. Om du inte ser en uppmaning att göra det ska du öppna filen i mappen Hämtade filer.

Gå med i sessioner eller spela upp inspelningar

 1. Du går med i en session genom att klicka på Gå med i rum på sidan Rumsdetaljer. Om du vill spela upp en inspelning klickar du på en av länkarna i tabellen Inspelningar.
 2. Du kan få uppmaningar om att göra olika saker beroende på om du är ny eller återkommande användare.
  • Om det är första gången som du använder startprogrammet för Blackboard Collaborate: Ladda ner och installera startprogrammet.
  • Om du har installerat startprogrammet för Blackboard Collaborate: Öppna filen meeting.collab.
  • Om du har installerat startprogrammet men får en uppmaning i Blackboard Collaborate om att ladda ner det: Klicka på Starta Blackboard Collaborate nu.
 3. I webbläsaren uppmanas du att öppna filen .collab. Sättet du använder för att öppna filen beror på vilken webbläsare du använder.
  • I Firefox ska du ange vad du vill göra med .collab-filen. Välj Öppna med och välj sedan Blackboard Collaborate Launcher på rullgardinsmenyn. Om det inte visas någon rullgardinsmeny klickar du på Välj , öppnar mappen Hämtade filer och väljer Blackboard Collaborate Launcher.
  • I Internet Explorer ska du ange vad du vill göra med .collab-filen. Välj Öppna.
  • I Chrome laddas .collab-filen ner och visas längst ned i webbläsarfönstret. Öppna filen genom att klicka på filnamnet.

   Om du vill att framtida sessionsfiler ska öppnas automatiskt markerar du alternativet Öppna alltid filer av denna typ på menyn och öppna sedan på filen.

Blackboard Collaborate-sessionen öppnas.


Öppna .collab-filer automatiskt

Använd Chrome som webbläsare om du automatiskt vill öppna .collab-filer nästa gång du startar Blackboard Collaborate.

När du laddar ner .collab-filen visas filen längst ner i webbläsarfönstret. Öppna menyn och välj alternativet Öppna alltid filer av denna typ. Sedan startar du sessionen eller uppspelningen genom att klicka på .collab-filen. Nästa gång du laddar ner en .collab-fil startar den Blackboard Collaborate automatiskt.