De här hjälpavsnitten beskriver Blackboard Collaborate Launcher som finns i Building Block Blackboard Collaborate, version 4.4 och senare.

Blackboard Collaborate Launcher är ett verktyg för Windows och Mac som ger ett smidigt och pålitligt sätt att starta videokonferenser och -inspelningar i Blackboard Collaborate. När du klickar på Gå med i rum på sidan Rumsdetaljer eller på en inspelningslänk i tabellenInspelningar kontrollerar Blackboard Collaborate om startprogrammet är installerat. Om det inte är det kommer Blackboard Collaborate att uppmana dig att ladda ner det.

När startprogrammet är installerat laddas en .collab-fil ner när du öppnar en session eller inspelning. Den här filen startar Blackboard Collaborate med Java i startprogrammet. Eftersom startprogrammet innehåller den Java-version som krävs behöver du inte installera och underhålla systemets Java-version.