Varför kan jag inte öppna en uppgift?

Om du behöver hjälp med här typen av problem bör du kontakta din lärare eller supporten på ditt lärosäte. Om du inte vet hur du kommer i kontakt med supporten kan du leta efter IT-avdelningen på institutionens webbplats. Du kan även söka på nätet efter din institutions namn + Blackboard + hjälp eller support. Kontrollera också att du använder en webbläsare och ett operativsystem som stöder den version av Blackboard som ditt lärosäte använder.


Varför kan jag inte hitta en uppgift?

Din lärare bestämmer vilket datum en uppgift blir tillgänglig. Kanske måste du även uppfylla andra kriterier för att få påbörja en uppgift. Du kanske till exempel måste markera en föreläsning som genomgången först. Kontakta din lärare för mer information.


Hur kontrollerar jag att min uppgift lämnats in?

Du kan kontrollera att en uppgift har lämnats in. Klicka på uppgiftslänken på sidan Kursinnehåll. En panel visas med datum och tid för inlämningen. Inte bedömd visas tills din handledare bedömer uppgiften.

Mer om att skicka in uppgifter

När din lärare lägger upp resultat, visas de i aktivitetsflödet. Välj Visa dina resultat för att visa dina resultat. Om din lärare har lagt till återkoppling visas den efter objektets rubrik.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Du kan även gå till uppgifter inifrån en kurs och se resultat och lärarens återkoppling i rätt sammanhang.

Dina resultat visas även på den globala sidan och kursresultatsidan.

Mer om att se resultat


Min lärare har inte fått min uppgift. Vad ska jag göra?

Du måste diskutera problemet med din lärare.


Hur redigerar jag en uppgift eller skickar in den på nytt?

Du kan inte ändra i en inlämnad uppgift, men du kan eventuellt lämna in den på nytt. Du kan däremot inte skicka in alla uppgifter igen. Kontrollera om ni kan skicka in en uppgift fler än en gång. Om det inte går och ni har gjort något fel måste ni kontakta er lärare och be att få skicka in uppgiften igen.


Hur vet jag om en uppgift har bedömts?

Resultat på uppgifter sätts inte automatiskt. Läraren måste bedöma uppgifterna och lägga upp resultatet och återkopplingen.

Om din uppgift har skickats in och bedömts visas resultat i raden för uppgiften. Om du vill se mer information öppnar du sidan Granska sändningshistorik genom klicka på uppgiftens namn.

Mer om Mina resultat


Är en gruppuppgift samma sak som en vanlig uppgift?

Inte exakt. Lärare kan skapa uppgifter som du ska lämna in individuellt eller som ett grupparbete. Allt du kan göra med en vanlig uppgift kan du också göra med en gruppuppgift. En medlem skickar in gruppuppgiften för hela gruppen. Du får samma resultat som de andra medlemmarna i gruppen.

Mer om att öppna och skicka in gruppuppgifter


Kan jag bara öppna en gruppuppgift? Jag är orolig för att jag måste skicka in gruppuppgiften om jag öppnar den.

Du kan titta på en gruppuppgift och du behöver inte skicka in den. När du väljer Visa granskning kan du bara visa gruppuppgiften eller arbeta med den. Inte redo att lämna in? Välj Spara och stäng i panelen. Ditt arbete för gruppens räkning sparas och skickas inte in. Om du eller någon annan gruppmedlem har påbörjat uppgiften tidigare har ditt arbete sparats. Välj Visa granskning för att återuppta arbetet.

Alla i gruppen kan hålla reda på den senaste versionen av arbetet. Du kan öppna en gruppgift hur många gånger du vill tills en gruppmedlem väljer Skicka in.

Mer om gruppuppgifter