Para ihop-frågor kan vara komplicerade. I det här ämnet finns anvisningar för deltagare som använder tangentbord, VoiceOver och JAWS®.

Specifikationer för teststeg:

 • Mac OSX 10.11.6 / Chrome 67.0 / Tangentbord
 • Mac OSX 10.11.6/Safari 11.1/VoiceOver
 • Windows 10 Home/Firefox 61.0/JAWS 2018

Tangentbordsinteraktion

 1. Vid öppning kan det först verka som att man förlorat fokus.
 2. Tryck på tabbtangenten för att ställa in fokus på den första pilen för det första svarsalternativet.
 3. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera det.
  1. Om inget objekt har valts flyttas fokus till den första radioknappen i listan.
  2. Om ett alternativ har valts flyttas fokus till det alternativet.
 4. För att navigera till och välja ett svar, se Navigera bland möjliga svar: Tangentbord.
 5. Tryck på Escape för att rensa svaren.
  • Fokus går tillbaka till alternativpilen.
 6. När du är redo att skicka in uppgiften tabbar du till Skicka och trycker på mellanslagstangenten.
 7. Fokus flyttas till rubriken Skicka in uppgift i den nya dialogrutan.
 8. Tryck på tabbtangenten igen till knappen Skicka för att stänga dialogrutan och gå tillbaka till sidan Uppgiftsinformation och information.
 9. Leta upp inlämningsinformationen vid bedömningen.

Navigera bland möjliga svar: Tangentbord

 1. Navigera i listan med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna.
  • Fokusalternativet är valt.
 2. Navigera med nedåtpilen:
  1. Interagera med de fokuserade objekten för radioknapparna, som till exempel video, bilder, länkar genom att klicka på tabbtangenten.
  2. Gå tillbaka till radioknappalternativet genom att trycka på Shift + Tab och fortsätt sedan att navigera mellan radioknapparna med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna.
 3. Tryck på mellanslagstangenten för att interagera med objekten för radioknappen.
 4. För infogade bilder visas den förstorade vyn.
  1. Tryck på Escape för att stänga och fokus går tillbaka till bilden.
  2. Tryck på Shift + Tab för lägga fokus på radioknappen igen.
 5. För videor öppnas länken till videon i ett nytt fönster.
  1. Gå tillbaka till utvärderingsfönstret och fokus ligger fortfarande på videon.
  2. Tryck på Shift + Tab för lägga fokus på radioknappen för videon igen.
 6. För länkar öppnas länken i ett nytt fönster.
  1. Gå tillbaka till utvärderingsfönstret och fokus ligger fortfarande på länken.
  2. Tryck på Shift + Tab för lägga fokus på radioknappen för länken igen.
 7. För dokument och bifogade filer lägger du fokus på ellipsen och trycker på mellanslagstangenten.
  1. Fokus flyttas till alternativet Ladda ner.
  2. Välj att ladda ner.
  3. När du har laddat ner kan du behöva gå tillbaka till frågorna utifrån filens plats.
 8. När du vet vilket alternativ du ska välja ser du till att fokus ligger på radioknappen. Tryck på Shift + Tab om du fortfarande befinner dig på radioknappens interaktiva innehåll.
 9. Välj objektet i fokus genom att trycka på returtangenten eller mellanslagstangenten.
  • Alternativen stängs och fokus går tillbaka till svarspilen.
 10. Tryck på tabbtangenten igen för att lägga fokus på nästa fråga och gå igenom de olika alternativen.

VoiceOver-interaktion

 1. När du öppnar uppgiften läser VoiceOver upp ”rubriknivå 1” och namnet på uppgiften.
 2. Kom åt uppgiftens innehåll snabbt genom att trycka på Control + Option + Command + h för att gå till ”rubriknivå 2 uppgiftsinnehåll”.
 3. Tryck på Control + Option + högerpil till frågenummer, totalt antal poäng och sedan information om frågan och beskrivningen.
 4. Nästa del är svarsalternativen. De utgörs av par.
  1. Varje alternativ har till exempel en ”popup-knapp” för svar.
  2. Det bästa sätet att navigera är att efter frågan trycka på Control + Option + högerpil. VoiceOver läser då upp de olika alternativen och svaren.
 5. När du hör svaren är det bästa alternativet att trycka på Control + Option + Command + j för att gå till den första svarsknappen.
  • VoiceOver läser upp frågans nummer, frågetexten och sedan ”dold popup-knapp”.
 6. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera den och öppna listan över alternativ.
  1. Om ett objekt har valts flyttas fokus till den första radioknappen i listan.
  2. Om ett alternativ har valts flyttas fokus till den radioknappen.
 7. För att navigera till och välja ett svar, se Navigera bland möjliga svar: VoiceOver:
 8. Tryck på Escape för att rensa svaren.
  • Fokus går tillbaka till frågans nummer, frågetext och sedan dold popup-knapp.
 9. Hitta knappen Skicka när du är redo att skicka in uppgiften. Gå antingen till formulärets meny och hitta Skicka eller tryck på Control + Option + Command + j för att gå igenom de olika formulärelementen.
 10. När knappen Skicka är aktiverad flyttas fokus till webbdialogen Skicka in uppgift.
 11. Tryck på tabbtangenten igen till knappen Skicka för att stänga dialogrutan och gå tillbaka till sidan Uppgiftsinformation. Fokus ligger på ”rubriknivå 1” för uppgiften.
 12. Du kan snabbt få reda på var du befinner dig genom att hitta ”Inlämnad den” eller hitta länkmenyn och länken ”Submission Submitted on ... (Inlämning skickad den ...)”.

Navigera bland möjliga svar: VoiceOver

 1. Navigera i listan med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna.
  • Fokusalternativet är valt.
 2. Navigera med nedåtpilen:
  1. Interagera med de fokuserade objekten som till exempel video, bilder och länkar genom att klicka på tabbtangenten.
  2. Gå tillbaka till radioknappalternativet genom att trycka på Shift + Tab och fortsätt att navigera mellan radioknapparna med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna.
 3. För infogade bilder trycker du på returtangenten för att visa en större vy.
  1. Tryck på Escape för att stänga och fokus går tillbaka till bilden.
  2. Tryck på Shift + Tab för lägga fokus på radioknappen igen.
 4. För videor trycker du på returtangenten för att öppna länken till videon i ett nytt fönster.
  1. Gå tillbaka till utvärderingsfönstret och fokus ligger fortfarande på videon.
  2. Tryck på Shift + Tab för lägga fokus på radioknappen för videon igen.
 5. För länkar trycker du på returtangenten för att öppna länken i ett nytt fönster.
  1. Gå tillbaka till utvärderingsfönstret och fokus ligger fortfarande på länken.
  2. Tryck på Shift + Tab för lägga fokus på radioknappen för länken igen.
 6. För dokument och bifogade filer ställer du fokus på ”Fler alternativ för (alternativ eller svar) dold popup-knapp”.
 7. Tryck på mellanslagstangenten för att öppna menyn.
  1. Fokus flyttas till menyobjektet Ladda ner fil.
  2. Välj genom att trycka på mellanslagstangenten.
  3. När du har laddat ner ligger fokus fortfarande på knappen Fler alternativ.
 8. När fokus ligger på radioknappen för det svar som du vill använda trycker du på retur- eller mellanslagstangenten.
  • Alternativen stängs och fokus går tillbaka till svarspilen.
 9. Tryck på tabbtangenten igen för att lägga fokus på nästa fråga och gå igenom de olika alternativen.

JAWS-interaktion

 1. När du öppnar uppgiften läser JAWS upp namnet på uppgiften på rubriknivå 1.
 2. För att snabbt komma åt uppgiftens innehåll kan du trycka på ”h” eller ”2” för att komma till ”rubriken för uppgiftens innehåll”.
 3. Tryck på nedåtpilen för frågenummer, totalt antal poäng, information om frågan och beskrivningen.
 4. Nästa del är svarsalternativen. De utgörs av par.
  1. Varje alternativ har till exempel en ”knappmeny” för svar.
  2. Det bästa sättet att navigera är att efter frågans beskrivning trycka på nedåtpilen igen och JAWS läser upp alternativen och sedan svaren.
 5. När du hör svaren är det bästa alternativet att trycka på ”b” för att gå till den första svarsknappen.
  • JAWS läser upp frågans nummer, frågetexten och sedan ”dold popup-knapp”.
 6. Tryck på mellanslagstangenten för att aktivera den och öppna listan över alternativ.
  1. Om inget objekt har valts flyttas fokus till den första radioknappen i listan.
  2. Om ett alternativ har valts flyttas fokus till den radioknappen.
 7. För att navigera till och välja ett svar, se Navigera bland möjliga svar: JAWS.
 8. Tryck på Escape för att rensa svaren.
  • Fokus går tillbaka till frågans nummer, frågetext och sedan dold popup-knapp.
 9. Hitta knappen Skicka när du är redo att skicka in uppgiften. Gå antingen till formulärlistan och hitta Skicka eller tryck på ”b” för att gå igenom knapparna.
 10. När knappen Skicka är aktiverad flyttas fokus till dialogrutan Skicka in uppgift.
 11. Tryck på tabbtangenten igen till knappen Skicka för att stänga dialogrutan och gå tillbaka till sidan Uppgiftsinformation. Fokus ligger på ”rubriknivå 1” för uppgiften.
 12. Du kan snabbt få reda på var du befinner dig genom att virtuellt leta efter ”Inlämnad den” eller hitta länklistan och länken ”Submission Submitted on ... (Inlämning skickad den)”.

Navigera bland möjliga svar: JAWS

 1. Navigera i listan med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna.
  • Fokusalternativet är valt.
 2. Se till att formulärläget är aktiverat. Om det behövs trycker du på returtangenten för att aktivera formulärläget.
 3. Navigera med nedåtpilen:
  1. Interagera med de fokuserade objekten som till exempel video, bilder och länkar genom att klicka på tabbtangenten.
  2. Gå tillbaka till radioknappalternativet genom att trycka på Shift + Tab och fortsätt att navigera mellan radioknapparna med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna.
  3. Du kan behöva trycka på returtangenten för att återaktivera formulärläget.
 4. För infogade bilder trycker du på returtangenten för att visa en större vy.
  1. Tryck på Escape för att stänga och fokus går tillbaka till bilden.
  2. Tryck på Shift + Tab för lägga fokus på radioknappen igen.
 5. För videor trycker du på returtangenten för att öppna länken till videon i ett nytt fönster.
  1. Gå tillbaka till utvärderingsfönstret och fokus ligger fortfarande på videon.
  2. Tryck på Shift + Tab för lägga fokus på radioknappen för videon igen.
 6. För länkar trycker du på returtangenten för att öppna länken i ett nytt fönster.
  1. Gå tillbaka till utvärderingsfönstret och fokus ligger fortfarande på länken.
  2. Tryck på Shift + Tab för lägga fokus på radioknappen för länken igen.
 7. För dokument och bifogade filer ställer du fokus på ”Fler alternativ för (alternativ eller svar) dold menyknapp”.
 8. Tryck på mellanslagstangenten för att öppna menyn.
  1. Fokus flyttas till menyobjektet Ladda ner fil.
  2. Välj genom att trycka på mellanslagstangenten.
  3. När du har laddat ner ligger fokus fortfarande på knappen Fler alternativ.
 9. När fokus ligger på radioknappen för det svar som du vill använda trycker du mellanslagstangenten.
  • Alternativen stängs och fokus går tillbaka till svarspilen.
 10. Tryck på tabbtangenten igen för att lägga fokus på nästa fråga och gå igenom de olika alternativen.