Innan du börjar

För att få en fantastisk upplevelse i Blackboard Learn med JAWS® behöver du veta några saker.

Säll in autoformulärsläget som manuellt

Autoformulärsläget är som standard inställt som automatiskt, vilket innebär att skrivfält, kombinationsrutor och andra delar i formulär hamnar i fokus och att formulärläget slås på automatiskt när du hoppar till de här delarna med piltangenterna. Eftersom sidorna i Blackboard är välfyllda måste innehållet ofta gås igenom rad för rad. Därför är det bättre om autoformulärläget är inställt som manuellt.

 1. Öppna din webbläsare och starta Blackboard Learn.
 2. Öppna dialogrutan med snabbinställningar genom att klicka på Insert + V.
 3. Skriv auto formulärläge i sökfältet och gå till listan med resultat genom att trycka på tabb. Det första resultatet bör var auto formulärläge. Det är inställt som automatiskt som standard.
 4. Tryck på mellanslag tills du får meddelande från JAWS om att det är inställt som manuellt.
 5. Tillämpa ändringarna och stäng dialogrutan genom att trycka två gånger på retur.

Starta JAWS innan du startar webbläsaren

JAWS måste startas innan webbläsaren öppnas. Om du inte gör det kan följande inträffa:

 • Det blir fel när du trycker på snabbtangenten för listlänkar (Insert + 7), formulärfält (Insert + F5), rubriker (Insert + F6) och så vidare.
 • Du kan inte förflytta dig uppåt och nedåt på sidor med piltangenterna med den virtuella PC-markören.

Du löser det här problemet genom att stänga alla öppna fönster i webbläsaren och öppna Blackboard Learn på nytt. JAWS bör hämta sidinnehållet, och elementlistorna bör fungerar normalt.


Snabbt hoppa till innehåll

Alla sidor i Blackboard Learn med originalgränssnittet är fulla av inställningsalternativ. Genom de här alternativen kan du lägga till och ta bort menyposter från de många delar som alltid ligger före själva innehållet på sidan. Många av dem kan ignoreras.

Du kan nästan alltid gå till huvudinnehållet på en sida genom att trycka på Ctrl + Home. Du hamnar då högst upp i sidinnehållet. Tryck sedan på 1 i den översta raden med siffror två gånger. Första gången kommer du till rubriken för snabblänksmenyn och andra gången till rubriken som inleder innehållet på sidan.

Kursmenyn är ett särskilt undantag. Den ligger ovanför innehållet på sidan i en kurs. Du går till och aktiverar alternativ i den här menyn direkt. Du hittar även alla alternativen i den under kursmenyrubriken på nivå 2.


Hitta rubriker, länkar och formuläralternativ

Om du inte är bekant med HTML-navigeringskommandona i JAWS rekommenderar vi att du läser relevanta dokument i JAWS-hjälpen.

Följande kommandon är mest användbara när du använder Blackboard Learn:

 • Tryck på H-tangenten och skift + H för att förflytta dig mellan rubrikerna på en sida.
 • Tryck på Insert + F7 för att JAWS ska lista länkar.
 • Tryck på Insert + F5 för formuläralternativ.
 • Tryck på Insert + F6 för att få upp en lista på rubriker. Du kan börja skriva in rubriken för att snabbt hitta den i listan.

  Exempel: Om du skriver ”mina kurser” hittar du rubriken Mina kurser och kan gå till den genom att trycka på retur.

 • Tryck på Ctrl + F för att snabbt hitta text på en sida. Skriv något som ”mina kurser” i JAWS sökdialogruta som öppnas och tryck på retur. JAWS till nästa ställe som den texten finns på.

Ta reda på vad som kan göras på en sida

Genom att trycka på tabbtangenten och skift + tabb kan du flytta mellan länkar, formuläralternativ och andra element som du kan göra någonting med. Blackboard Learn har lagt in instruktionstext som det inte går att göra något med i tabbordningen. Om du tabbar till något som börjar med ord som verkar som instruktioner är det instruktioner och inget kan göras med de här elementen.

Exempel: Lämna in provet genom att trycka på ”Skicka”

Fortsätt tabba till du kommer till det alternativ du letar efter.

Om du hör elementets typ efter att du har tabbat till det (som att det är en länk, kryssruta, skrivruta, kombinationsruta eller liknande) kan du interagera med det elementet på samma sätt som i andra program.


Inaktivera formulärläget

Formulärläget aktiveras automatiskt när JAWS tror att du behöver skriva in text, läsa text eller ställa in något. När formulärläget aktiveras hör du ett högt pip.


Logga in

 1. Kontrollera att Blackboard Learn-fliken är öppen.
 2. Navigera på sidan för att hitta följande funktioner:
  • Rubrik med logotyp
  • Redigeringsfältet Användarnamn
  • Redigeringsfältet Lösenord
  • Knappen Logga in
  • Glömt lösenord? länk som öppnar ett nytt webbläsarfönster
  • Skapa ett konto länk som öppnas på samma flik
  • Meddelanden (i förekommande fall)
  • Visa kurskatalog länk som öppnas på samma flik
  • Hjälp länk som öppnar en ny flik
  • Sekretess och användarvillkor länk som öppnar ett dialogfönster
 3. Navigera till redigeringsfältet Användarnamn.
 4. Ange användarnamn.
 5. Navigera till redigeringsfältet Lösenord.
 6. Ange lösenord.
 7. Tryck på returtangenten för att logga in.
 8. Kontrollera att sidan Aktivitetsflöde är tillgänglig.

Inloggningsfelmeddelande

Om du anger ett felaktigt användarnamn eller lösenord kommer fokus att läggas på ett felmeddelande med texten ”Du har angett ett ogiltigt användarnamn eller lösenord. Försök igen. Om du fortfarande inte kan logga in ska du kontakta din systemadministratör."Navigera till redigera Användarnamn för att försöka igen.

Sekretess, cookies och användarvillkor

Gör något av följande om du vill stänga dialogrutan:

 • Tryck på ESC
 • Navigera till knappen OK. Klicka på mellanslagstangenten eller på knappen OK.

Hjälp för aktuell sida

Om du behöver hjälp för den sida som du har öppen finns en sidlänksikon för Hjälp tillgänglig längst ner till höger på sidan.

När det aktiverats öppnas en ny flik i webbläsaren med sidans namn. Till exempel  Aktivitetsflöde, följt av Blackboard Help.


Basnavigering

När programmet öppnas har du följande funktioner tillgängliga från navigeringsmenyn som finns till vänster på sidan:

 • [ditt lärosätes namn] länk (lärosätessida)
 • [ditt namn] länk (profil)
 • Länken Aktivitetsflöde (sidan är tillgänglig när programmet först öppnas)
 • Länken Kurser
 • Länken Organisationer
 • Länken Kalender
 • Länken Meddelanden
 • Länken Resultat
 • Länken Verktyg
 • Länken Logga ut

Institutionssida

Innehållet på lärosätessidan varierar. I allmänhet börjar sektionerna med rubrik på nivå 3.

Administratörsrollen har ytterligare behörigheter.

 1. Gå till [ditt lärosätes namn]
 2. Ange eller klicka på [ditt lärosätes namn] för att öppna sidan [ditt lärosätes namn]
 3. Navigera på sidan för att hitta tillkännagivanden och annan lärosätesspecifik information

Profil

 1. Gå till länken [ditt namn].
 2. Ange eller klicka på [ditt namn] för att öppna sidan Profil
 3. När sidan har öppnats har du följande information tillgänglig:
  • Byt profilbild
  • Grundläggande information
   • Fullständigt namn
   • E-postadress
   • Deltagar-ID
   • Lösenord
  • Ytterligare information
   • Kön
   • Annat namn/smeknamn
   • Födelsedag
   • Utbildningsnivå
   • Webbplats
  • Kontaktinformation
   • Postadress
   • Telefonnummer
   • Faxnummer, arbete
  • Jobbinformation
   • Företag
   • Befattning
   • Institution
  • Systeminställningar
   • Språk
   • Sekretessinställningar
   • Globala aviseringsinställningar
  • För att ändra dina personuppgifter anger eller klickar du på en länk i rutan Ytterligare information, Kontaktinformation eller Jobbinformation.

Aktivitetsflöde

När du först öppnar Learn Ultra hamnar du på aktivitetsflödessidan. När du navigerar sidan laddas innehåll automatiskt. Varje roll har något annorlunda funktioner, men i allmänhet är följande funktioner tillgängliga:

 1. Avsnitten är uppdelade i Kommande, Idag och Nyligen med rubriknivå 2
 2. Innehållet i varje avsnitt finns i en lista med följande typer av information
  • Kursnamn
  • Prov, uppgifter osv. som ska lämnas in
  • Inlämningsdatum
  • Nya objekt har lagts till eller uppdaterats
  • Åtgärder som måste vidtas
 3. Filterknappen är standard för Visa alla
 4. Länken Aviseringsinställningar

Aktivitetsflöde – Filter

 1. Navigera till knappen Filter
 2. Klicka på mellanslagstangenten eller på popup-knappen Filter för att öppna menyn
 3. Navigera, klicka på mellanslagstangenten eller klicka för att välja ett av följande filter
  1. Uppgifter och tester
  2. Resultat och återkoppling
 4. Aktivitetsflödessidan kommer att uppdateras för att endast visa filtrerat innehåll

Aviseringsinställningar

 1. Navigera till länken Aviseringsinställningar
 2. Ange eller klicka på länken Aviseringsinställningar för att öppna panelen Aviseringsinställningar
 3. Du kan sedan navigera mellan följande flikar:
  • Aviseringsinställningar för flöde
  • Aviseringsinställningar för e-post
  • Inställningar för pushaviseringar
 4. Varje flik har unika funktioner baserade på din roll.

Aviseringsinställningar – Stäng

 1. För att stänga panelen Aviseringsinställningar ska du navigera till knappen Stäng.
 2. Klicka på mellanslagstangenten eller på knappen Stäng.
 3. Fokus återvänder till sidan Aktivitetsflöde

Aviseringsinställningar – Avbryt

 1. Om du vill avbryta ändringar som görs i panelen Aviseringsinställningar ska du navigera till knappen Avbryt.
 2. Klicka på mellanslagstangenten eller på knappen Avbryt.
 3. Fokus återvänder till sidan Aktivitetsflöde

Aviseringsinställningar – Spara

 1. Om du vill spara ändringar som görs i panelen Aviseringsinställningar ska du navigera till knappen Spara.
 2. Klicka på mellanslagstangenten eller på knappen Spara.
 3. Fokus återvänder till sidan Aktivitetsflöde.

Kurser

Kurser som listas på den här sidan är unika för dig. Om du är deltagare kan du samarbeta med läraren för att kontrollera namnet som din kurs står under. Om du är lärare och någon skapar din kurssida åt dig kan du arbeta med den personen för att kontrollera att namnet på din kurs visas under.

När du navigerar sidan laddas innehåll automatiskt.

 1. Från navigeringsmenyn till vänster på sidan navigerar du till länken Kurser.
 2. Ange eller klicka på länken Kurser för att öppna sidan Kurser.
 3. Sidan Kurser har då följande standardfunktioner:
  • Länken Öppna kurskatalog
  • Knappen [föregående termin]
  • Popup-knappen Aktuella kurser
  • Knappen Kommande kurser
  • Radioknappen Visa kurslista
  • Radioknappen Visa kursrutnät
  • Redigeringsfältet Sök i dina kurser
  • Popup-knapp för kursfilter
  • Popup-knappen Objekt per sida
  • Länken Kursnamn
  • Knappen Mer information/Kursinformation (visa beroende)
  • Växlingsknappen Favoriter
  • Popup-knappen Fler alternativ [kursnamn] (endast administratörs- och lärarroller)

Kursinnehåll

Det finns två sätt att komma till kursinnehållet från Aktivitetsflöde eller från Kurser.

Innehållet i kursinnehåll är unikt för kursen. Om du är en deltagare kan du samarbeta med läraren för att kontrollera namnen på uppgifter, mappar, lärmoduler och så vidare. Om du är en lärare som arbetar med någon annan för att ladda upp innehåll i din kurs ska du kontrollera  namnen på uppgifter, mappar, lärmoduler och så vidare.

Innehållet läses automatiskt in på sidan när du navigerar.

 1. Efter att sidan Kursinnehåll öppnas är följande grundläggande funktioner tillgängliga för alla roller:
  • Länken Innehåll
  • Länken Kalender
  • Länken Diskussion
  • Länken Administration och resultat
  • Länken Meddelanden
  • Rubriken Detaljer och Åtgärder
   • Rubriken Deltagarförteckning 
    • Länken Visa alla i din kurs 
   • Rubriken Blackboard Collaborate (om produkten är tillgänglig): 
    • Popup-knappen Fler alternativ för Collaborate
    • Popup-knappen Anslut till session
   • Rubriken Närvaro
    • Länken Visa din närvaro
   • Rubriken Tillkännagivanden
    • Länken Visa arkiv
   • Rubriken Böcker och verktyg
    • Visa kurs- och lärosätesverktyg
  • Rubriken Kursinnehåll

Kursinnehåll – från Aktivitetsflöde

 1. Aktivitetsflödet navigerar du till länken [kurs namn].
 2. Ange eller klicka på [kursnamn].
 3. Sidan Kursinnehåll öppnas. 

Kursinnehåll – från kurser

 1. På sidan Kursinnehåll, i antingen list- eller rutnätsvy, navigerar du till länken [kursnamn].
 2. Ange eller klicka på [kursnamn].
 3. Sidan Kursinnehåll öppnas.

Diskussion

Responsen och svaren skiljer sig åt för varje diskussion. Innehåll läses in automatiskt på sidan när du navigerar.

På diskussionssidan blir följande funktioner tillgängliga:

 • Rubriken Diskussionsämne
 • Diskussionsämnestext
 • Svar
 • Länkar för Svar
 • Länkar för Visa svar (#)
 • Rubriken Detaljer och Information
 • Rubriken Deltagare (#)
 • Redigeringsfältet Hitta deltagare
 • Lista över deltagare med antal (#) respons och (#) svar
 • + (#) mer länk

Diskussion – från aktivitetsflödet

 1. Gå till diskussionslänken [Namn].
 2. Ange eller klicka på länken [namn].
 3. Sidan Diskussion öppnas. 

Diskussion – från kursinnehåll

 1. Gå till diskussionslänken [Namn].
 2. Ange eller klicka på länken [namn].
 3. Sidan Diskussion öppnas. 

Diskussion – från administration och resultat

 1. Gå till diskussionslänken [Namn].
 2. Ange eller klicka på länken [namn].
 3. Sidan Diskussion öppnas.

Organisationer

 1. Navigera till länken Organisationer i navigeringsmenyn som finns till vänster på skärmen.
 2. Ange eller klicka på länken Organisationer.
 3. Sidan Organisationer öppnas med följande funktioner:
  • Popup-knappen Aktuella organisationer
  • Knappen Kommande organisationer
  • Radioknappen Visa organisationslista
  • Radioknappen Visa organisationsrutnät
  • Redigeringsfältet Sök i din organisation
  • Popup-knappen Organisationsfilter
  • Popup-knappen Objekt per sida
  • Länken Organisationsnamn
  • Knappen Mer information/Organisationsinformation (visa beroende)
  • Växlingsknappen Favoriter
  • Popup-knappen Fler alternativ [organisations namn] (endast administratörs- och lärarroller)

Kalendern

Du kan öppna kalendern från den vänstra navigeringsmenyn och från navigeringsmenyn längst upp på skärmen på följande sidor:

 • Kursinnehåll
 • Kalendern
 • Kursadministration och resultat
 • Meddelanden

När kalendern öppnas blir följande funktioner tillgängliga för alla roller:

 • Knappen Ny händelse
 • Länken Kalenderinställningar
 • Knappen Schemalägg (standard)
 • Knappen Inlämningsdagar
 • Knappen Dag (standard på dagens datum)
 • Knappen Månad
 • Knappen Idag (inte tillgänglig om den är på dagens datum)
 • Knappen Föregående vecka
 • Aktuellt visningsdatum är länken [veckodag, månadsdag, år, öppen månadsvy] som visas som [Mån År], Till exempel jul 2019.
 • Visa händelser för söndag, knappen [månadsdag, år] visas som en siffra
 • Visa händelser för måndag, knappen [månadsdag, år] visas som en siffra
 • Visa händelser för tisdag, knappen [månadsdag, år] visas som en siffra
 • Visa händelser för onsdag, knappen [månadsdag, år] visas som en siffra
 • Visa händelser för torsdag, knappen [månadsdag, år] visas som en siffra
 • Visa händelser för fredag, knappen [månadsdag, år] visas som en siffra
 • Visa händelser för lördag, knappen [månadsdag, år] visas som en siffra
 • Knappen Nästa vecka
 • Vyerna Tabell – Dag och månad
 • Händelselänkar

Kalender – från den vänstra navigeringsmenyn

 1. Navigera till länken Kalender i navigeringsmenyn som finns till vänster på skärmen.
 2. Ange eller klicka på länken Kalender.
 3. Sidan Kalender öppnas. 

Kalender – från kursmenyn

Knappen Ny händelse och länken Kalenderinställningar är inte tillgängliga när du öppnar Kalender från Kursmeny.

 1. Navigera till länken Kalender i navigeringsmenyn som finns högst upp på skärmen på följande sidor:
  • Kursinnehåll
  • Diskussioner
  • Kursadministration och resultat
  • Meddelanden
 2. Ange eller klicka på länken Kalender.
 3. Sidan Kalender öppnas.

Meddelanden

Meddelanden – från den vänstra navigeringsmenyn

 1. Navigera till länken Meddelanden i navigeringsmenyn som finns till vänster på skärmen.
 2. Ange eller klicka på länken Meddelanden.
 3. Sidan Meddelanden öppnas med följande funktioner:
  • Knappen Föregående termin
  • Kursnamn
  • Kurs-ID:n
  • (#) Nytt meddelande
  • (#) Meddelanden
  • Nytt meddelande för länken [kursnamn]
 4. Navigera till en [kursnamn]
 5. Ange eller klicka på [kursnamn]
 6. Sidan Meddelanden öppnas med följande funktioner:
  • (#) Nytt meddelande
  • (#) Meddelanden
  • Popup-knappen Objekt per sida
  • Länken Nytt meddelande
  • Lista över meddelanden
  • Ta bort knappar för varje meddelande

Meddelanden – från kursmenyn

 1. Navigera till länken Meddelanden i navigeringsmenyn som finns högst upp på skärmen på följande sidor:
  • Kursinnehåll
  • Kalendern
  • Diskussioner
  • Kursadministration och resultat
 2. Ange eller klicka på länken Meddelanden.
 3. Sidan Meddelanden öppnas med följande funktioner:
  • (#) Nytt meddelande
  • (#) Meddelanden
  • Popup-knappen Objekt per sida
  • Länken Nytt meddelande
  • Lista över meddelanden
  • Ta bort knappar för varje meddelande

Kursadministration och resultat

Kursadministration och resultat – från resultat

Innehåll läses automatiskt på sidan resultat när du navigerar.

 1. Navigera till länken Resultat i navigeringsmenyn som finns till vänster på skärmen.
 2. Ange eller klicka på länken Resultat.
 3. Sidan Resultat öppnas med följande funktioner:
  • Knappen Föregående termin
  • Länken [kursnamn]
  • Länken Diagram över kursutveckling
  • Länken Övergripande resultat
  • Länken Visa allt kursarbete (#)
  • Nya resultat (om sådana finns)
 4. Gå till en [kursnamn].
 5. Ange eller klicka på [kursnamn].
 6. Sidan Kursadministration och resultat öppnas. 

Kursadministration och resultat – från kursmenyn

 1. Navigera till länken Kursadministration och resultat i navigeringsmenyn som finns högst upp på skärmen på följande sidor:
  • Kursinnehåll
  • Kalendern
  • Diskussioner
  • Meddelanden
 2. Ange eller klicka på länken Kursadministration och resultat.
 3. Sidan Kursadministration och resultat öppnas.

Verktyg

 1. Navigera till länken Verktyg i navigeringsmenyn som finns till vänster på skärmen.
 2. Ange eller klicka på länken Verktyg.
 3. Sidan Verktyg öppnas med följande funktioner:
  • Rubriken Molnprogram
  • Lista över länkar till molnprogram
  • Rubriken Blackboard-verktyg
  • Lista över länkar till Blackboard-verktyg

Logga ut

 1. Navigera till länken Logga ut i den vänstra navigeringsmenyn.
 2. Ange eller klicka på Logga ut.
 3. Sidan Blackboard Learn blir tillgänglig.