Om profiler

Klicka på ditt namn i listan med ditt namn för att komma till din profil. I profilen visas alltid en del information och du kan inte ta bort profilen. Ditt lärosäte bestämmer vad du själv kan anpassa.

  • Profilbild: Ladda upp en bild för att ersätta den allmänna silhuetten.
  • Grundläggande information: Redigera din personliga information.
  • Lösenord: Ändra systemlösenordet.
  • Globala aviseringsinställningar: Ställ in aviseringar för kursaktiviteter.

Ladda upp en profilbild

Du kan lagra en bildfil i din profil. Andra ser din bild i meddelanden, diskussioner, konversationer, grupper och kursdeltagarförteckningar.

  1. Peka på den allmänna silhuetten eller din bild och välj pennikonen när du vill ladda upp, ändra eller ta bort en bild.
  2. På panelen väljer du Ladda upp ny profilbild och därefter bläddrar du efter bilden på din dator. Du kan även dra en fil till området Ladda upp.
  3. Din bild sparas automatiskt. Stäng panelen för att återgå till din profil.

Ta bort eller ersätt din profilbild: Ladda upp eller dra in en annan bild. Om du vill gå tillbaka till den allmänna silhuetten väljer du ikonen Ta bort bilden för att radera din befintliga bildfil.

Ändra uppgifter och inställningar

I din profil kan du ändra informationen om dig själv.

  1. Håll pekaren över en detalj, så som Fullständigt namn och välj pennikonen.
  2. Gör ändringar i panelen och klicka på Klart.

Video: Edit Your Profile


Watch a video about editing your profile

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Edit your profile shows how to edit information attached to your profile and add a profile picture.

Välj dina pronomen

När pronomen är redigerbara kan du välja dina pronomenvärden på profilsidan, som du kommer åt genom att klicka på ditt eget namn i basnavigeringsmenyn. Om det finns pronomenvärden kan du klicka på dem för att redigera dem, annars visas uppmaningen Lägg till pronomen.

Selection of personal pronouns in your profile

Om du vill lägga till pronomen väljer du pronomenfältet. Du kan välja från rullgardinsmenyn eller ange ett sökelement och filtrera listan. Du kan lägga till flera värden. Pronomenvärdena visas för andra användare i den ordning du väljer dem, så att du kan prioritera dem enligt dina egna önskemål. Om administratören har möjliggjort pronomenalternativ för flera språk kan du lägga till de pronomen du använder på andra språk du talar. Du kan även ta bort pronomen du valt.

Create your personal pronouns as a student

Om du inte ser de pronomenalternativ som du vill välja kan du skicka en förfrågan, om det tillåts. Förfrågningar skickas till administratören för granskning och godkännande.

New personal pronoun request

Dina pronomen kommer att visas för andra användare. I dina kurser visas de på olika platser i interaktiva verktyg, gruppaktiviteter och namnlistor. Om du inte vill att andra ska se dina pronomen bör du ta bort dem.

How personal pronouns are shown in a course's roster

 

Platser där pronomen visas i Ultra-kursvyn:

Platser där pronomen visas i Ultra-kursvyn
Avsnitt Plats
Grupputvärderingar

En användare kan se gruppmedlemmarnas pronomen i översiktspanelen
En användare kan se gruppmedlemmarnas pronomen medan de gör utvärderingen

Kamratgranskning Användare som har behörighet att se kamratgranskarens namn ser även granskarens pronomen ovanför återkopplingen när de tittar på en deltagares försök
Kursens deltagarförteckning  
Deltagarförteckning Användare kan se andra användares pronomen i kursens deltagarförteckningsvy
Användarhantering

Användare kan se användarnas pronomen när de söker efter användare att skriva in i kursen
Användare kan se en användares pronomen när de redigerar användaren i kursens deltagarförteckning
Användare kan se en användares pronomen när de redigerar användarens anpassningar

Kommunikationsverktyg  
Diskussioner Användare kan se andra användares pronomen tillsammans med deras svar
Meddelanden

Användare kan se andra användares pronomen när de söker efter meddelandemottagare
Användare kan se andra användares pronomen i meddelandepanelen

Kursadministration och resultat

Lärare och bedömare kan se användarnas pronomen i rutnätsvyn
Deltagarna kan se sina egna pronomen när de tittar på sina egna resultat

Grupper

En användare kan se pronomen för användarna i en grupp
Lärare kan se deltagarnas pronomen i grupphanteringsvyn

Användarprofil

En användare kan se sina egna pronomen på sin profilsida
En användare kan se sina egna pronomen när de redigerar sin profil i panelen för profilinställningar