Vad är skillnaden mellan ett prov och en enkät?

Lärare använder prov för att utvärdera hur du behärskar kursinnehåll och kursmål. Läraren sätter poängvärden på frågorna i ett prov. När du lämnar in ett test för bedömning registreras resultatet. Du kan se dina resultat när din lärare gör dem tillgängliga för dig.

Lärare kan använda enkäter för att göra undersökningar och utvärderingar. Enkäter bedöms inte, men de visas som slutförda eller ej slutförda. Dina svar på enkätfrågor är anonyma.

Enkäter kan i nuläget inte användas i Ultra-kursvyn.


Var hittar jag prov och enkäter?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra om hur du öppnar tester.

Du hittar tester och enkäter i alla kursinnehållsområden, inlärningsmoduler, lektionsplaner och mappar.

Tips när du skriver prov

Påbörja testet så fort som möjligt. Om din lärare gör ett prov tillgängligt i tre dagar bör du planera att skriva provet tidigt den första dagen. Om du får problem har du då tid att kontakta teknisk support och läraren.

Läs alla instruktioner. Kontakta din lärare direkt om du har problem med att skriva provet eller inte förstår provfrågorna.

Kontrollera din internetanslutning.

 • En trådburen anslutning är ofta mer pålitlig än en trådlös.
 • Kontrollera med läraren och institutionen innan du börjar skriva ett prov med mobildataanslutning. De flesta institutioner brukar rekommendera att du inte använder mobildataanslutning. Undantag: När din institution använder en Blackboard Mobile Learn-aktiverad webbplats med Blackboard-appen och din lärare har skapat ett Mobile Learn-kompatibelt test.

Uppdatera inte sidan med testet, stäng inte fönstret och klicka inte på bakåtknappen i webbläsaren medan du skriver testet. Kontakta din lärare direkt om du får problem under ett prov.


Skriva ett prov eller fylla i en enkät

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra om hur du genomför ett test.

Gå till testet eller enkäten och klicka på namnet på testet eller enkäten. På sidan efter klickar du på Börja. Din lärare kan ha ställt in att lösenord måste anges. I så fall skriver du in lösenordet och klickar på Skicka. Du får uppmaning om att ange rätt lösenord tills rätt lösenord blir inskrivet.

Klicka inte på bakåtknappen i webbläsaren medan du gör provet eller enkäten, eftersom uppgifter då kan gå förlorade. Kontakta din lärare direkt om du får problem under ett prov.

Sidan med ett prov eller en enkät

Se information. Längst upp i alla test och enkäter kan du se information om flera försök, tidräkning, navigering och en eventuell beskrivning eller instruktioner. Här ser du även om du måste göra färdigt testet eller enkäten när de har öppnats. Du kan minimera och expandera informationsdelen genom att klicka på pilarna högst upp till vänster.

Mer information om automatisk inlämning och när det inte går att gå tillbaka och ändra

Om provet eller enkäten ska göras på tid får du information om lärarens val. I tidräkningen ser du hur mycket tid du har kvar.

 1. Skicka in automatiskt: Provet eller enkäten sparas och lämnas in automatiskt när tiden är ute. Sidan Skickades in.

  -ELLER-

 2. Fortsätta över tiden: Du får inga avdrag automatiskt för att du går över tiden. Det slutgiltiga resultatet fastställs dock av din lärare. Prata med din lärare om du har frågor om den här inställningen. Den totala tiden du har lagt på ett prov eller en enkät registreras, och läraren kan se det när du lämnar in provet eller enkäten.

  Om du sparar och stänger provet eller enkäten fortsätter tidräknaren att gå. Till exempel, du börjar på en tisdag, sparar och lämnar provet och avslutar det på en torsdag. Timern kommer att visa att det tog 48 timmar att göra provet.

Se ifyllda svar. Under Frågans status för fullbordan kan du se hur många frågor du har besvarat. Om du klickar på en av siffrorna kommer du till motsvarande fråga. Du kan minimera och expandera statusdelen genom att klicka på pilen bredvid statusdelen.

Rensa flervalsfråga. Om du inte är säker på ditt svar på en flervalsfråga kan du dubbelklicka på ett svar för att ta bort det.

Dina svar sparas automatiskt. Du kan även klicka på Spara svar bredvid enskilda frågor eller på Spara alla svar medan du arbetar. När du har sparat ett svar står det Sparad på den frågans rad.

Färdig att lämna in provet eller enkäten? När du är färdig klickar du på Spara och skicka. Om alla frågor rättas automatiskt och din lärare tillåter att informationen visas kan du se dina poäng direkt. Lärarna måste dock bedöma vissa frågetyper manuellt, till exempel öppna frågor.

Mer om resultat och återkoppling


Visa en testfråga med ett kriterium

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra om hur du visar kriterier.

Om din lärare har kopplat ett kriterium till en uppsats, svar via fil-fråga eller kortsvarsfråga kan du klicka på Visa kriterier. Du kan visa bedömningskriterierna innan du svarar på frågan.


Tidstatusfältet

När du skriver ett prov eller fyller i en enkät på tid ser du hur mycket tid du har kvar i ett statusfält. Du kan minimera och expandera fältet genom att klicka på pilen högst upp.

Tidsvarningar visas när halva tiden, fem minuter, en minut och 30 sekunder återstår. När det återstår 1 minut och 30 sekunder blir statusfältet gult. Vid 1 minut är varningen röd och vid 30 sekunder är både varningen och statusfältet röda. Om du minimerar tidräknardelen kan du inte se hur färgerna ändras.


Visningsalternativ

I delen med information om provet eller enkäten kan du se vilket visningsalternativ din lärare har valt.

Om läraren har valt alternativet Påtvinga fullbordan måste du göra klart testet eller enkäten efter öppning. Du kan inte stänga testet eller enkäten och fortsätta senare. Du kan klicka på Spara så att dina svar sparas, men du kan inte stänga testet eller enkäten och öppna igen.

I vissa fall kan läraren ha bestämt att du inte får gå tillbaka och ändra svar. Då får du ett felmeddelande när du försöker gå bakåt i testet eller enkäten.

Din lärare kan välja att test- eller enkätfrågorna ska visas alla på en gång eller en i taget.

Om alla frågor visas på en gång kan du göra följande:

 • Lagra svar. Klicka på Spara alla svar. Under Frågans status för fullbordan kan du se hur många frågor du har besvarat. Du kan gå tillbaka och ändra svar efter att du har sparat dem.
 • Avsluta provet eller enkäten. Klicka på Spara och skicka. Du får bekräftelse på att provet eller enkäten har lämnats in.

I ett en-åt-gången-test visas frågorna separat. Det visas bara en fråga åt gången på skärmen. Du bestämmer när du är redo att gå till nästa fråga, och du kan göra följande:

 • Navigera mellan frågor. Använd navigeringspilarna (<<, <, >, eller >>). Under Frågans status för fullbordan kan du se var du befinner dig i provet och det totala antalet frågor. Om du inte får gå tillbaka och ändra svar visas inga pilar.
 • Spara svar. Klicka på Spara alla svar. Frågorna du har besvarat fram till den här tidpunkten sparas.
 • Avsluta provet eller enkäten. Klicka på Spara och skicka. Du får bekräftelse på att provet eller enkäten har lämnats in.

Skriva om ett prov eller fylla i en enkät på nytt

När du först öppnar ett prov eller en enkät ser du om du har flera försök på dig eller inte. Om din lärare satte en gräns för hur många gånger du får fylla i enkäten står det här. Du ser även vilket försök i ordningen det är du påbörjar.

När du går tillbaka till ett prov eller en enkät för att göra ett nytt försök kan du se hur många försök du har på dig och hur många du har använt.

Läraren bestämmer vilket resultat det är som ska registreras, till exempel det genomsnittliga resultatet på alla försök eller det bästa resultatet i ett försök.

Resultat och återkoppling

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra om resultat och återkoppling för tester.

De flesta testfrågor rättas automatiskt. Läraren anger vilket svar som är rätt och ställer in en poäng för varje fråga. Dina svar kontrolleras automatiskt och du får dina poäng.

Öppna frågor, svar via fil-frågor och kortsvarsfrågor rättas inte automatiskt. Din lärare måste rätta dessa frågetyper manuellt. Du får resultaten från prov med den här typen av frågor när din lärare har rättat klart och tillåter att du ser resultatet.

Din lärare kan använda kriterier för att bedöma öppna frågor, svar via fil-frågor och kortsvarsfrågor och låta dig se kriterierna. Välj Visa kriterier när du granskar det bedömda provet för att visa frågans bedömningskriterier.

Om alla frågor rättas automatiskt och din lärare tillåter att informationen visas kan du se dina poäng så fort du gjort klart provet. Läraren kan även ställa in ett datum i framtiden då provresultaten ska visas så att de inte visas förrän alla gjort provet.

När du har gjort klart ett prov beror resultaten på vilka alternativ din lärare valt. Din lärare kan till exempel välja att bara visa den slutgiltiga poängen för ett test medan både den slutgiltiga poängen och de rätta svaren visas för ett annat test. Återkopplingen kan bestå av följande:

 • Slutgiltig poäng för testet
 • Skickade svar
 • Rätta svar
 • Återkoppling på frågorna

Om du vill se återkopplingen och resultat klickar du på provet i kursinnehållsytan eller i Mina resultat. På sidan Visa försök klickar du på resultatlänken i kolumnen Sammanräknat resultat så får du se provet, dina svar och eventuella kommentarer från läraren.

Mer om resultat


ULTRA: Var hittar jag testerna?

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om hur du öppnar prov.

Du kan komma åt prov från flera olika platser, både i och utanför dina kurser. Till exempel kan du komma åt prov i aktivitetsflödet eller i kalendern om läraren har lagt till inlämningsdag.

Om inlämningsdatgen för ett prov har passerat får du ett meddelande i avsnittet Viktigt i aktivitetsflödet.

Mer om sena inlämningar

Du kan även hitta prov på sidan Kursinnehåll. Läraren kan även organisera prov i mappar och lärmoduler. Enkäter kan i nuläget inte användas i Ultra-kursvyn.

Din lärare kan skapa grupper eller be dig att skriva in dig själv för grupptester. Få reda på mer om hur grupputvärderingar fungerar i ämnet om gruppuppgifter.

När du har valt ett prov visas panelen Detaljer & information. Se inlämningsdag, tillåtet antal försök, om det finns en tidsgräns, samt eventuella mål och bedömningskriterier. Kontrollera om inlämningsdatugen har passerat och om några inlämningar är eller kommer att bli försenade.

Åtkomstkod

Din lärare kan kräva att du använder en 6-siffrig åtkomstkod. Lärare skapar åtkomstkoden, men de kan hända att en annan person, till exempel övervakaren är den som delar ut den. När du har skrivit in koden kan du öppna provet. Du kan använda koden för att fortsätta med ett prov som du har sparat. Du behöver inte koden för att se resultat och återkoppling som din lärare publicerat. Om din lärare ändrar koden mellan försöken måste du be om den igen.

Din lärare kan även skydda ett prov med LockDown Browser. Du måste ange rätt åtkomstkod innan LockDown Browser öppnas.

Vill du komma igång?

Om det inte finns någon tidsgräns kan du titta på ett prov utan att du behöver lämna in det. När du väljer Visa granskning kan du bara visa testet eller arbeta med det. Inte redo att lämna in? Välj Spara och stäng i panelen. Om du har påbörjat testet tidigare har ditt arbete sparats. Välj Visa utvärdering för att återuppta arbetet.

Om läraren har lagt till en tidsgräns visas den bredvid testet på sidan Kursinnehåll. Du kan också se tidsgränsen på Detaljer och information för testet och inne i testet när du arbetar med det. Du ser Påbörja försök istället för Visa utvärdering. När du väljer Påbörja försök öppnas ett popupfönster för att starta tiduret innan du kan öppna testet. Om du inte är redo att börja väljer du Avbryt. När du har börjat skickas testet automatiskt in när tiden går ut.

Mer information om tidsgränser

Sena inlämningar

Om du öppnar en test efter förfallodatum får du ett meddelande om att din inlämning markeras som sen. Du kan se meddelandet i panelen Detaljer och information och på testsidan. I panelen Detaljer och information kan du också se om några inlämningar är eller kommer bli försenade.

Du kan även se att din inlämning är sen på testsidan.

Om din lärare har ställt in det, kan du se ett nollresultat för kursarbete som inte har lämnats in innan förfallodagen. Du kan fortfarande skicka in försök för att uppdatera ditt resultat. Din lärare avgör vilka resultatavdrag som gäller för sena inlämningar.

Mer information om nollresultat för försenade uppgifter

Mer information om resultat för flera försök


ULTRA: Skriva prov

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet om hur du genomför tester.

Se information. I den högra panelen kan du se all information som du behöver för att genomföra provet – inlämningsdag, maxpoäng, tidsgräns och kriterier om din lärare har lagt till dem.

Skriv in eller välj dina svar. Du kan använda alternativen i redigeraren för att formatera texten, bädda in bilder och bifoga filer. Om du använder redigeraren på en mindre skärm kan du klicka på plusikonen för att visa menyn med alternativ.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

Visa filer. Din lärare kan bifoga filer som du behöver för att genomföra provet.

Mer om att visa bifogade filer

Lägga till i konversationen. Om din lärare har aktiverat konversationer väljer du ikonen Öppna klasskonversationer. Alla kan bidra till testkonversationen, inklusive läraren.

Mer information om konversationer

Lägg till ytterligare innehåll. I slutet av testet kan du lägga till text och filer som stöder dina svar eller lägga till kommentarer till läraren.

Mer information om hur du lägger till ytterligare innehåll

Inte redo att lämna in? Välj Spara och stäng om du vill spara arbetet och fortsätta med det senare. Dina svar sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta att arbeta. Om din handledare har lagt till en tidsgräns skickas testet in automatiskt när tiden går ut.

Skicka in ditt test. Klar? Välj Skicka när du är redo för läraren att bedöma ditt arbete. Du kan se dina resultat omedelbart om alla frågor bedöms automatiskt. Vid inlämningen visas en panel med datum och tid för inlämningen. Din inlämning är märkt Inte bedömd om den behöver bedömas av läraren. Klicka var som helst i avsnittet Bedömning i panelen Detaljer och information för att granska din inlämning.

Om läraren tillåter flera försök och du gör ett försök efter sista inlämningstid markeras ditt försök som försenat. De försök som skickas in innan förfallodatum markeras inte som sena.

Om läraren endast tillåter ett försök kan du inte redigera arbetet när det har lämnats in.

Lägg till ytterligare innehåll

Välj Lägg till innehåll i slutet av testet för att öppna redigeraren. Du kan lägga till text och filer som stöder dina svar. Din lärare kan be dig att bifoga en fil med källor. Du kan även lägga till kommentarer om testet. Det är bara din lärare som kan se innehållet som du lägger till.

Du kan använda alternativen i redigeraren för att formatera texten, bädda in bilder och bifoga filer.

Om du använder redigeraren på en mindre skärm kan du klicka på plusikonen för att visa menyn med alternativ. Där finns alternativet att bifoga en fil till ditt prov.

Du kan till exempel välja Infoga/redigera lokala filer, som visas med en gem-ikon. Bläddra efter en fil på din dator. Ett statusfönster visas där du kan se filuppladdningens förlopp.

Infoga från molnlagring: Du kan ansluta direkt till flera webbappar där du kan lagra filer, som till exempel OneDrive® och Google Drive™. De filer du lägger till är kopior. Om du gör en ändring i en fil i molnlagringen måste du ladda upp en ny kopia i din kurs. Om webbläsaren tillåter det visas de mediefiler du lägger till från molnlagring som infogade.

Ordräkning i redigeraren

När du skriver i redigeringsverktyget för essäfrågor och det extra innehållsområdet visas ordräkningen under redigeraren. När du har sparat visas inte ordräkningen längre.

Dessa objekt inkluderas i ordräkningen:

 • Enskilda ord
 • Webblänkar
 • Text i punkt- eller numrerade listor, men själva punkterna och siffrorna räknas inte
 • Exponent- eller indextext som inte är del av ett annat ord

Dessa objekt och formateringselement påverkar inte ordräkningen:

 • Bilder, videos och filbilagor
 • Matematiska formler
 • Mellanslag och linjer
 • Alternativ text

När du använder skiljetecken för att bifoga ord eller siffror påverkas räkningen. Till exempel räknas "Vi gick...utan dig" som tre ord. Ord eller siffror på endera sidan av skiljetecknet räknas som ett ord.

Redigera ditt innehåll

När du har lagt till innehåll öppnar du menyn och väljer Redigera för att ändra eller lägga till mer innehåll.

Du kan redigera inställningarna för filer som du har lagt till. Välj en fil i redigeraren och välj sedan ikonen Redigera bilaga i raden med redigeringsalternativ. Du kan lägga till ett visningsnamn och en alternativtext. En alternativtext beskriver bilden för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda.

Du kan även välja att infoga filen som en länk i redigeraren eller bädda in filen direkt, så att den visas tillsammans med annat innehåll som har lagts till.

Ändra ordning på dina texter och filer

Peka på ett textblock eller en fil för att öppna ikonen Flytta. Tryck på och dra textblocket eller filen till en ny plats.

Du kan använda tangentbordet för att flytta ett objekt.

 1. Använd tabbtangenten och gå till ikonen Flytta för ett objekt.
 2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
 3. Använd piltangenterna för att välja en plats.
 4. Tryck på Retur för att släpp objektet på den nya platsen.

ULTRA: Visa bifogade filer

Din lärare kan bifoga filer som du behöver läsa eller använda för att slutföra ett test. Din lärare bestämmer hur filerna visas, om de är infogade eller bifogade.

För video- och ljudfiler som visas infogade kan du klicka på titeln för att öppna dem i ett nytt fönster. Du har kontrollknappar för att spela upp, pausa och kontrollera volymen. Videofiler kan visas i helskärm. Du kan även ladda ner filen.

För mediefiler som visas som bilagor ska du öppna menyn. Klicka på Ladda ner originalfilen för att ladda ner bilder, Word-filer, PDF-filer eller bildspel till din dator. Klicka på Förhandsvisa fil för att öppna en fil, till exempel en bild, på kurssidan.

Infogade bildfiler kan väljas och visas separat.


ULTRA: Visa kriteriet

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet om hur du visar kriterier.

Om din lärare har lagt till ett kriterium för testbedömningen kan du visa dem innan du öppnar testet och efter att du har påbörjat försöket. Välj Detta objekt bedöms efter kriterier för att visa kriteriet.

Om du vill kan du visa kriterierna tillsammans med provinstruktionerna. Du kan expandera alla kriterier och visa målnivåerna samt organisera dina försök att uppnå kraven för det bedömda arbetet.


ULTRA: Prov med tidsgräns

Din lärare kan begränsa hur lång tid du har på dig att lämna in testet. Om det finns en tidsgräns visas den bredvid testdetaljerna på sidan Kursinnehåll. Du kan också se tidsgränsen på Detaljer och information för testet och inne i testet när du arbetar med det.

När du väljer Påbörja försök öppnas ett popupfönster för att starta tiduret innan du kan öppna testet. Om du inte är redo att börja väljer du Avbryt.

Om du ser Visa granskning istället för Påbörja försök finns det ingen tidsgräns för testet. Du behöver inte skicka in ett test utan tidsgräns när du öppnar det.

Om din lärare tillåter att du lämnar in flera försök gäller tidsgränsen alla separata försök.

Tiduret fortsätter att räkna ned oavsett om du aktivt arbetar med testet eller inte. Om du sparar ett utkast eller lämnar testfönstret fortsätter tiduret att räkna ned och ditt arbete sparas och skickas in när tiden har gått ut. När du väljer Spara och stäng för att fortsätta testet senare visas ett meddelande om att tiduret fortsätter att räkna ned.

Tiduret visas längst ned i fönstret så att du vet hur lång tid som är kvar. Ditt arbete sparas och skickas in automatiskt när tiden är slut.


ULTRA: Anonymt bedömda tester

När du öppnar ett test informeras du om inlämningen kommer att bedömas anonymt:

Den här utvärderingen bedöms anonymt. Ange inte någon personlig information, till exempel ditt namn.

Då ser inte läraren vem som har gjort uppgiften under bedömningen. Din lärare kan välja att bedöma uppgifter anonymt för att förhindra partiska bedömningar. Din lärare kan inte aktivera anonym bedömning för grupptester.

Du bör inte lägga in någon information i arbetet du lämnar in som kan avslöja vem du är. Skriv inte ditt namn på filer som du laddar upp eller i någon text som du lägger till.

Du ser ingen information om anonym bedömning på sidan Resultat. Fram tills att läraren publicerar resultatet ser du Inte bedömd i kolumnen Kursadministration och resultat. Om läraren tillåter flera försök ser du Inte bedömd för varje försök som du har skickat in.

ULTRA: Respondus LockDown Browser

Deltagare – Säker utvärdering

Din lärare kan leverera uppgifter och test på ett säkert sätt. Säkra utvärderingar hjälper till att främja den akademiska integriteten och ärligheten i deltagarinlämningar. Ditt lärosäte kan använda sig av Respondus-verktyg för att administrera säkra utvärderingar.

Om Respondus

Respondus LockDown Browser förhindrar dig från att komma åt något annat material, inklusive webbläsare eller annan programvara medan du har en utvärderingen öppen. Du kan inte använda dig av extern information eller kopiera material från dessa källor medan du gör utvärderingen. I LockDown Browser-fönstret ser utvärderingen ut som vilken annan Ultra-utvärdering som helst.

Respondus Monitor använder din webbkamera för att förhindra dig från att använda fysiska material under utvärderingen. Din lärare kan även kräva att du aktiverar din webbkamera eller visar ditt ID för att verifiera att du är den du utger dig för att vara.

Gå till Respondus Knowledgebase för att få hjälp

Vad kan jag göra under en säker utvärdering?

Om din lärare har ställt in utvärderingssäkerhet kan du inte utföra följande åtgärder:

 • Öppna utvärderingen i en standardwebbläsare
 • Öppna andra program eller webbläsarfönster
 • Gå till andra webbläsare
 • Klippa och klistra in
 • Skriva ut
 • Lägga till filer, länkar eller videos till ditt inlämningsinnehåll
 • Använda vissa tangentbordsgenvägar
 • Använda din telefon för att skicka in försök

  Din lärare kan tillåta dig att använda iPad-appen för Respondus. I annat fall måste du skicka in en säker utvärdering med hjälp av datorprogramvaran.

Ladda ner verktygen

Du måste ha Respondus LockDown Browser nedladdad på din dator för att kunna öppna en säker utvärdering i Blackboard Learn. Om du inte har hämtat verktygen och försöker öppna utvärderingen så visas ett meddelande med länkar där du kan ladda ner dem. Klicka på länken för att komma igång.

Respondus Monitor ingår i LockDown Browser-programvaran. Ditt lärosäte använder en unik nedladdningslänk och applikation för LockDown Browser. Din lärare eller ditt lärosätes helpdesk kan ge dig nedladdningsadressen.

Öppna en säker utvärdering

På sidan Kursinnehåll kan du se verktygen som du behöver för att öppna säkra utvärderingar och skicka in försök. När en du öppnar en säker utvärdering visas panelen Detaljer och information för att tillhandahålla information om resultat, antal försök och andra inställningar. Du ser vilka verktyg du behöver för att gå vidare.

Innan du påbörjar ett försök ska du se till att ladda ner nödvändig programvara. Kom ihåg: Om du inte har hämtat verktygen och försöker öppna utvärderingen så visas ett meddelande med länkar där du kan ladda ner dem.

Välj Visa utvärdering. LockDown Browser startas i ett nytt fönster. Om din lärare har krävt Respondus Monitor påbörjas uppstartsprocessen.

Lägg till text och svara på frågor i utvärderingen på samma sätt som du gör i en standardwebbläsare. Du kan spara utkast av dina arbeten och återkomma vid senare tillfällen för att fortsätta med arbetet eller skicka in det. Kom ihåg: Du kan inte lägga till filer, länkar eller videos till redigeraren när du skickar in en säker utvärdering.

Visa ett försök

Du behöver även Respondus LockDown Browser för att visa inlämnade försök för säkra utvärderingar. När din lärare har publicerat ditt resultat kan du hitta det på flera ställen utan att behöva ytterligare programvara.

För att visa de korrekta svaren på din inlämning behöver du Respondus LockDown Browser. Öppna dina försök och välj Granska resultat i Respondus LockDown Browser för att starta verktyget.


ULTRA: Resultat och återkoppling

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original för information om resultat och återkoppling för tester.

Din lärare kan välja att inte visa rätt svar på automatiskt poängsatta frågor förrän alla deltagare har skickat in. En banderoll visas högst upp i utvärderingen med den här informationen. Kom tillbaka senare för att se om svaren har visats.

Lärarna måste bedöma vissa frågetyper manuellt, till exempel uppsatser, och sedan lägga upp provresultatet samt återkopplingen.

Enkäter kan i nuläget inte användas i Ultra-kursvyn.

När resultat har lagts in visas det i aktivitetsflödet. Välj Visa dina resultat för att visa dina resultat. Om din lärare har lagt till återkoppling visas den efter provets namn.

Mer om aktivitetsflödet

Dina resultat visas även på dina globala sidor och kursresultatsidor.

Mer om hur du visar resultat

Du kan även öppna provet i din kurs för att granska dina resultat och se återkopplingen i sitt sammanhang. Om du klickar på ett provnamn på sidan Kursinnehåll öppnas panelen Detaljer & information. Om du klickar någonstans under rubriken Bedömning kan du se vad du har lämnat in, de rätta svaren om sådana finns och ditt resultat och kommentarer. Om din lärare lämnade återkoppling klickar du på pratbubblan för att visa den. Om din lärare har lämnat återkoppling för flera försök kan du läsa varje försöks återkoppling.

Mer information om inspelningar med återkoppling

För flervalsfrågor kan du välja Visa andra alternativ för att granska svarsalternativen.

Om din lärare måste bedöma frågor i ditt prov visas Inte bedömd i avsnittet Bedömning i provets sidopanel.

Mer information om resultatkapselns färger


ULTRA: Poängsättningsalternativ

Din lärare bestämmer hur para ihop-frågor och flersvarsfrågor ska poängsättas.

Exempel: Bedömd para ihop-fråga

 1. Frågans resultatkapsel visar det antal poäng som har uppnåtts. Korrekta par poängsätts utifrån det poängsättningsalternativ som läraren har valt.
 2. En sammanfattning av hur många par som du har parat ihop korrekt visas ovanför frågorna och svaren.
 3. Korrekta par visas med en bockmarkering och en grön bakgrund.
 4. De alternativ som är fel visas med en X-ikon och en röd bakgrund.

Para ihop-frågor

Delpoäng. Du får delpoäng om du delvis svarar rätt på en fråga. Alla par är värda lika många poäng.

Allt eller inget. Du måste para ihop alla par korrekt för att få full poäng. Ett eller flera felaktiga svar = 0 poäng.

Dra av poäng för felaktiga svar, men frågans poäng kan inte vara negativ. Du förlorar poäng för felaktiga par eller om du inte svarar. Alla par är värda lika många poäng. Frågans poäng kan inte vara lägre än 0 poäng.

Tillåt en negativ poäng. Du får poäng för varje korrekt par och förlorar poäng för felaktiga par eller om du inte svarar. Den sammanlagda poängen kan vara lägre än 0.

Exempel:

En fråga har 5 par som är värda 2 poäng var, vilket ger en sammanlagd poäng på 10 poäng. Du parar ihop 2 par korrekt:

Du får 4 poäng för 2 korrekta par och förlorar 6 poäng för 3 felaktiga par, vilket ger en negativ poäng på -2 för frågan.

Flersvarsfrågor

 • Allt eller inget: Du måste välja alla korrekta alternativ för att få full poäng. Ett eller flera felaktiga svar = 0 poäng.
 • Tillåt delpoäng: Du får delpoäng om du delvis svarar rätt på en fråga.
 • Dra ifrån poäng för fel svar: Du förlorar poäng för felaktiga svar. Frågan kan ge en poäng som är mindre än 0.

ULTRA: Ändringar av poäng på frågor

Din lärare kan ändra poängen för en fråga efter att bedömningen har slutförts. Ditt uppdaterade resultat visas i aktivitetsflödet och på sidan för dina Resultat.

Din lärare kan även ge fullständig poäng för en fråga som inte till fullo har tagits upp på föreläsningen eller förklarats bra. När bedömningen har slutförts kan du se vilka frågor som din lärare gav full poäng för. Full poäng visas bredvid resultatkapseln och noteras även i svarssektionen.


ULTRA: Tester och SafeAssign

Tester i Original-kursvyn använder inte SafeAssign.

Lärare kan använda tjänsten SafeAssign för att kontrollera originalitet i inlämnade tester. SafeAssign jämför dina inskickade tester med en uppsättning akademiska uppsatser för att hitta områden med överlappning mellan din inlämning och befintliga arbeten.

SafeAssign baseras på en unik textmatchningsalgoritm som kan upptäcka exakta och inexakta matchningar mellan ett testförsök och källmaterial.

Tester jämförs med flera olika databaser som innehåller miljoner artiklar från 1990-talet fram till idag. Efter jämförelsen genereras en rapport med detaljerad information om matchningarna som hittades.

Din lärare använder SafeAssign om du ser Originality Report aktiverad i Detaljer och information för ditt test.

Mer information om att skicka in ett test med SafeAssign


ULTRA: Se kommenterade filer

Du kan lägga till filer i slutet av dina tester som du vill att läraren ska se. Din lärare kan också skapa ett test utan frågor och be att du laddar upp en fil för att slutföra testet. Istället för ett traditionellt slutprov med flervalsfrågor kan du till exempel bli ombedd att ladda upp en uppsats som du har arbetat med. Eller kanske ladda upp forskning som du har sammanställt.

Om funktionen för infogad vy av filer är aktiverad kan inlämnade filer öppnas i webbläsaren. Många filer kan öppnas i granskningsprogrammet, men din lärare kan endast kommentera filer i formaten DOC, DOCX, PPT, PPTX och PDF. Ursprunglig formatering och inbäddade bilder bevaras.

Filerna kan öppnas i aktuella versioner av Firefox, Chrome och Safari.

Välj Förhandsgranska fil i filens meny för att öppna filen i webbläsaren. Om du inte kan se menyalternativet har ditt lärosäte inte aktiverat infogad vy eller så stöds inte filen.

Från och med 10 december, 2020: kommer det finnas en maximal tillåten filstorlek på 300 MB, för att garantera bra prestanda och se till att inga data går förlorade. Se till att dina inlämningar följer det.

Håll musen över en kommentarikon för att se din lärares kommentarer. Välj den markerade texten för att se om din lärare har lämnat någon kommentar.

Peka längst ned på skärmen för att öppna funktionerna. Du kan zooma in och ut och gå till andra sidor i din fil.

Du kan ladda ner din ursprungliga fil eller en PDF-fil med lärarens kommentarer. Hur lång tid det tar att skapa PDF-filen beror på den ursprungliga filens storlek. Använd webbläsarens utskriftsfunktion för att skriva ut den nedladdade filen.

På sidan om uppgiftsresultat kan du läsa om hur flera kommentarer kan visas på en gång i PDF-filer.

Ett känt problem med Chromes inbyggda PDF-granskare gör att inte alla kommentarer visas. Det är bättre att du öppnar PDF-filer med anteckningar i ett PDF-program på din dator, till exempel Adobe Acrobat.

Offlineinlämningar (deltagare)


ULTRA: Offlineinlämningar

Din lärare kan lägga till utvärderingar som inte kräver att du laddar upp en inlämning.

Exempel på arbete offline:

 • Muntliga presentationer
 • Vetenskapsprojekt
 • Framträdanden
 • Konstverk som lämnas in personligen
 • Fysiska träffar och övningar, paneldiskussioner och debatter

Du kan se utvärderingen tillsammans med övrigt innehåll på sidan Kursinnehåll och på dina sidor för globala resultat och kursresultat. När du öppnar utvärderingen från dessa kurssidor informeras du om att du inte kan lämna in arbetet online. Din lärare kan lägga till instruktioner, filer, kriterier och mål för att hjälpa dig att förbereda dig för arbetet offline. Du kan också delta i resultatsamtalen om funktionen är aktiverad.

För offlineinlämningar, du kan inte lämna in flera försök och din lärare kan inte lägga till någon tidsgräns.

När din lärare tilldelar ett resultat får du en avisering i ditt aktivitetsflöde.

På din sida Kursresultat visas ditt resultat med Inlämnat offline. Om din lärare har kopplat ett kriterium till resultatet visas en kriteriumikon i resultatkapseln.