Prov och enkäter

På den här sidan

  Vad är skillnaden mellan ett test och en enkät?

  Lärare använder prov för att utvärdera hur väl du behärskar kursens innehåll och mål. Läraren sätter poängvärden på frågorna i prov. När du lämnar in ett prov för bedömning registreras resultatet. Du kan se dina resultat när din lärare gör dem tillgängliga för dig.

  Lärare kan använda enkäter för att göra undersökningar och utvärderingar. Enkäter bedöms och betygsätts inte. Dina svar på enkätfrågor är anonyma.

  Enkäter kan i nuläget inte användas i Ultra-kursvyn.


  Var hittar jag prov och enkäter?

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du öppnar tester.

  Du hittar tester och enkäter i alla kursinnehållsområden, inlärningsmoduler, lektionsplaner och mappar.


  Tips när du skriver prov

  Påbörja testet så fort som möjligt. Om din lärare gör ett prov tillgängligt i tre dagar bör du planera att skriva provet tidigt den första dagen. Om du får problem har du då tid att kontakta teknisk support och läraren.

  Läs alla instruktioner. Kontakta din lärare direkt om du har problem med att skriva provet eller inte förstår provfrågorna.

  Kontrollera din internetanslutning.

  • En trådburen anslutning är ofta mer pålitlig än en trådlös.
  • Kontrollera med läraren och institutionen innan du börjar skriva ett prov med mobildataanslutning. De flesta institutioner brukar rekommendera att du inte använder mobildataanslutning. Undantag: När din institution använder en Blackboard Mobile Learn-aktiverad webbplats med Blackboard-appen och din lärare har skapat ett Mobile Learn-kompatibelt test.

  Uppdatera inte sidan med testet, stäng inte fönstret och klicka inte på bakåtknappen i webbläsaren medan du skriver testet. Kontakta din lärare direkt om du får problem under ett prov.


  Skriva ett prov eller fylla i en enkät

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du genomför ett test.

  Gå till provet eller enkäten och klicka på namnet på provet eller enkäten. På sidan efter klickar du på Börja. Din lärare kan ha ställt in att lösenord måste anges. I så fall skriver du in lösenordet och klickar på Skicka. Du får uppmaning om att ange rätt lösenord tills rätt lösenord blir inskrivet.

  Klicka inte på bakåtknappen i webbläsaren medan du gör provet eller enkäten, eftersom uppgifter då kan gå förlorade. Kontakta din lärare direkt om du får problem under ett prov.

  Sidan med ett prov eller en enkät

  Se information. Längst upp i alla prov och enkäter kan du se information om flera försök, tidräkning, navigering och eventuell beskrivning eller instruktioner. Här ser du även om du måste göra färdigt provet eller enkäten när de har öppnats. Du kan minimera och expandera informationsdelen genom att klicka på pilarna högst upp till vänster.

  Mer information om automatisk inlämning och när det inte går att gå tillbaka och ändra

  Om provet eller enkäten ska göras på tid får du information om lärarens val. I tidräkningen ser du hur mycket tid du har kvar.

  1. Skicka in automatiskt: Provet eller enkäten sparas och lämnas in automatiskt när tiden är ute. Sidan Skickades in.

   -ELLER-

  2. Fortsätta över tiden: Du får inga avdrag automatiskt för att du går över tiden. Det slutgiltiga resultatet fastställs dock av din lärare. Prata med din lärare om du har frågor om den här inställningen. Den totala tiden du har lagt på ett prov eller en enkät registreras, och läraren kan se det när du lämnar in provet eller enkäten.

   Om du sparar och stänger provet eller enkäten fortsätter tidräknaren att gå. Till exempel, du börjar på en tisdag, sparar och lämnar provet och avslutar det på en torsdag. Timern kommer att visa att det tog 48 timmar att göra provet.

  Se ifyllda svar. Under Frågans status för fullbordan kan du se hur många frågor du har besvarat. Om du klickar på en av siffrorna kommer du till motsvarande fråga. Du kan minimera och expandera statusdelen genom att klicka på pilen högst upp till vänster.

  Dina svar sparas automatiskt. Du kan även klicka på Spara svar bredvid enskilda frågor eller på Spara alla svar medan du arbetar. När du har sparat ett svar står det Sparad på den frågans rad.

  Färdig att lämna in provet eller enkäten? När du är färdig klickar du på Spara och skicka. Om alla frågor rättas automatiskt och din lärare tillåter att informationen visas kan du se dina poäng direkt. Lärarna måste dock bedöma vissa frågetyper manuellt, till exempel öppna frågor.

  Mer om återkoppling och resultat


  Visa en testfråga med ett kriterium

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du visar kriterier.

  Om din lärare har kopplat kriterier till en uppsats, svar via fil-fråga eller kortsvarsfråga kan du klicka på Visa kriterier. Du kan visa bedömningskriterierna innan du svarar på frågan.


  Tidstatusfältet

  När du skriver ett prov eller fyller i en enkät på tid ser du hur mycket tid du har kvar i ett statusfält. Du kan minimera och expandera fältet genom att klicka på pilen högst upp.

  Tidsvarningar visas när halva tiden, fem minuter, en minut och 30 sekunder återstår. När det återstår 1 minut och 30 sekunder blir statusfältet gult. Vid 1 minut är varningen röd och vid 30 sekunder är både varningen och statusfältet röda. Om du minimerar tidräknardelen kan du inte se hur färgerna ändras.


  Visningsalternativ

  I delen med information om provet eller enkäten kan du se vilket visningsalternativ din lärare har valt.

  Om läraren har valt alternativet Påtvinga fullbordan måste du göra klart testet eller enkäten efter öppning. Du kan inte stänga provet eller enkäten och fortsätta senare. Du kan klicka på Spara så att dina svar sparas, men du kan inte stänga provet eller enkäten och öppna igen.

  I vissa fall kan läraren ha bestämt att du inte får gå tillbaka och ändra svar. Då får du ett felmeddelande när du försöker gå bakåt i provet.

  Din lärare kan välja att prov- eller enkätfrågorna ska visas alla på en gång eller en i taget.

  Om alla frågor visas på en gång kan du göra följande:

  • Lagra svar. Klicka på Spara alla svar. Under Frågans status för fullbordan kan du se hur många frågor du har besvarat. Du kan gå tillbaka och ändra svar efter att du har sparat dem.
  • Avsluta provet eller enkäten. Klicka på Spara och skicka. Du får bekräftelse på att provet eller enkäten har lämnats in.

  I ett en-åt-gången-test visas frågorna separat. Det visas bara en fråga åt gången på skärmen. Du bestämmer när du är redo att gå till nästa fråga, och du kan göra följande:

  • Navigera mellan frågor. Använd navigeringspilarna (<<, <, >, eller >>). Under Frågans status för fullbordan kan du se var du befinner dig i provet och det totala antalet frågor. Om du inte får gå tillbaka och ändra svar visas inga pilar.
  • Spara svar. Klicka på Spara alla svar. Frågorna du har besvarat fram till den här tidpunkten sparas.
  • Avsluta provet eller enkäten. Klicka på Spara och skicka. Du får bekräftelse på att provet eller enkäten har lämnats in.

  Skriva om ett prov eller fylla i en enkät på nytt

  När du först öppnar ett prov eller en enkät ser du om du har flera försök på dig eller inte. Om din lärare satte en gräns för hur många gånger du får fylla i enkäten står det här. Du ser även vilket försök i ordningen det är du påbörjar.

  När du går tillbaka till ett prov eller en enkät för att göra ett nytt försök kan du se hur många försök du har på dig och hur många du har använt.

  Läraren bestämmer vilket resultat det är som ska registreras, till exempel det genomsnittliga resultatet på alla försök eller det bästa resultatet i ett försök.


  Resultat och återkoppling

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om resultat och återkoppling för tester.

  De flesta testfrågor rättas automatiskt. Läraren anger vilket svar som är rätt och ställer in en poäng för varje fråga. Dina svar kontrolleras automatiskt och du får dina poäng.

  Öppna frågor, svar via fil-frågor och kortsvarsfrågor rättas inte automatiskt. Din lärare måste rätta dessa frågetyper manuellt. Du får resultaten från prov med den här typen av frågor när din lärare har rättat klart och tillåter att du ser resultatet.

  Din lärare kan använda kriterier för att bedöma öppna frågor, svar via fil-frågor och kortsvarsfrågor och låta dig se kriterierna. Välj Visa kriterier när du granskar det bedömda provet för att visa frågans bedömningskriterier.

  Om alla frågor rättas automatiskt och din lärare tillåter att informationen visas kan du se dina poäng så fort du gjort klart provet. Läraren kan även ställa in ett datum i framtiden då provresultaten ska visas så att de inte visas förrän alla på kursen har gjort provet.

  När du har gjort klart ett prov beror resultaten på vilka alternativ din lärare valt. Din lärare kan till exempel välja att bara visa den slutgiltiga poängen för ett test medan både den slutgiltiga poängen och de rätta svaren visas för ett annat test. Återkopplingen kan bestå av följande:

  • Slutgiltig poäng för testet
  • Skickade svar
  • Rätta svar
  • Återkoppling på frågorna

  Om du vill se återkopplingen och resultat klickar du på provet i kursinnehållsytan eller i Mina resultat. På sidan Visa försök klickar du på resultatlänken i kolumnen Sammanräknat resultat så får du se provet, dina svar och eventuella kommentarer från läraren.

  Mer om resultat


  ULTRA: Var hittar jag testerna?

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om hur du öppnar tester.

  Gå till kursinnehållssidan och klicka på rubriken för ditt test. Läraren kan också organisera tester i mappar. Enkäter kan i nuläget inte användas i Ultra-kursvyn.

  Du kan också få åtkomst till testerna i aktivitetsflödet eller i kalendern om läraren har lagt till inlämningsdatum. Om förfallodatum för en uppgift har passerat får du ett meddelande i avsnittetViktigt i aktivitetsflödet.

  När du har valt ett test visas panelen Detaljer och information. Du kan se förfallodatum, tillåtet antal försök, om det finns en tidsgräns, samt eventuella mål och bedömningskriterier. Du kan också se om förfallodatum har passerat och om några inlämningar är eller kommer att bli försenade.

  Välj Starta försök för att börja. Om du har påbörjat testet tidigare kommer allt arbete som du har lagt till efteråt att sparas. Välj Fortsätt försök för att fortsätta arbetet.

  Sena inlämningar

  Om du öppnar en test efter förfallodatum får du ett meddelande om att din inlämning markeras som sen. Du kan se meddelandet i panelen Detaljer och information och på testsidan. I panelen Detaljer och information kan du också se om några inlämningar är eller kommer bli försenade.

  Du kan även se att din inlämning är sen på testsidan.

  Mer information om resultat för flera försök


  ULTRA: Skriva prov

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om hur du genomför tester.

  Se information. I den högra panelen visas all information som du behöver för att genomföra provet, inklusive inlämningsdatum, högsta poäng och kriterieinformation, om din lärare har lagt till några.

  Skriv in eller välj dina svar. Du kan formatera texten med funktionerna i redigeringsverktyget. Ditt arbete sparas automatiskt medan du skriver! Behöver du redigera någonting? Välj ditt svar.

  Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

  Visa filer. Din lärare kan bifoga filer som du behöver för att genomföra provet.

  Mer om att visa bifogade filer

  Lägga till i konversationen. Om läraren har aktiverat samtalsfunktionen kan du klicka på pratbubblan. Alla kan bidra till testkonversationen, inklusive läraren.

  Mer information om provkonversationer

  Inte redo att lämna in? Välj Spara och stäng om du vill spara arbetet och fortsätta med det senare. Dina svar sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta att arbeta.

  Skicka in ditt prov. Klar? Välj Skicka när du är redo för läraren att bedöma ditt arbete. Du kan se dina resultat omedelbart om alla frågor bedöms automatiskt. Vid inlämningen visas en panel med datum och tid för inlämningen. Din inlämning är märkt Väntande om den kräver lärarbedömning. Klicka var som helst i avsnittet Bedömning på panelen Detaljer och information för att granska vad du har lämnat in.

  Om läraren tillåter flera försök och du gör ett försök efter sista inlämningstid markeras ditt försök som försenat. De försök som skickas in innan förfallodatum markeras inte som sena.

  Om läraren endast tillåter ett försök kan du inte redigera arbetet när det har lämnats in.

  Lägga till filer och text

  I slutet av provet kan du lägga till text och filer. Din lärare kan be dig tillhandahålla en fil med källor och du kan även lägga till kommentarer om provet. När du har lagt till innehåll klickar du på plustecknet där du vill lägga till mer. Du kan lägga till så många textstycken och filer som du vill. Endast din lärare kan visa innehållet som du lägger till.

  Lägga till textblock. Välj Lägga till text för att öppna redigeraren. Du kan skriva kommentarer till provet, inkludera källor för en uppsatsfråga eller lägga till en ljudfil eller bild. Du kan även klistra in text från ett Word-dokument. Om du klickar utanför textrutan sparas ditt arbete automatiskt.

  Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

  Lägga till filer. Du kan söka efter filer på datorn eller i OneDrive. Du kan dra filer från datorn, till exempel Word-dokument och ljudfiler. Du kan inte lägga till en mapp med objekt. Du får frågan om du vill lägga till enskilda objekt i mappen. Din institution ställer in hur stora filerna som du laddar upp får vara.

  Om du gör ett prov på en mobil enhet visas det här alternativet som Överföra från enheten.

  OneDrive: Microsoft OneDrive är en molnbaserad lagringsplattform för filer och foton. Du kan öppna OneDrive från flera enheter. Filerna som du lägger till är kopior. Om webbläsaren tillåter visas de mediefiler som du lägger till från OneDrive som infogade filer. Om du väljer en mapp med filer från OneDrive tas innehållet i mappen bort och visas som enskilda objekt i provet.

  Du kommer inte åt OneDrive från små enheter.

  Alternativ för medievisning

  Om webbläsaren tillåter det visas de mediefiler som du lägger till i tester som infogade som standard. Om webbläsaren inte kan visa en infogad mediefil visas den som en bilaga. Filer som du lägger till från OneDrive fungerar på samma sätt.

  Välj en mediefils alternativikon för Fler alternativ för att öppna menyn och välja Redigera fil. I panelen kan du välja hur din video-, ljud- eller bildfil visas i testet: bifogat eller som bilaga. Du kan till exempel visa mycket stora filer som bilagor som din lärare kan hämta. Du kan redigera filnamnen på filer som visas som bilagor.

  Du kan även lägga till alternativ text för att beskriva bilder du lägger till. Alternativ text blir uppläst av skärmläsare och hjälper till att beskriva vad några användare inte kan se. Alternativ text är begränsad till 100 tecken.

  Ändra ordning på dina texter och filer

  Peka på ett textblock eller en fil för att öppna ikonen Flytta. Tryck på och dra textblocket eller filen till en ny plats.

  Du kan använda tangentbordet för att flytta ett objekt.

  1. Använd tabbtangenten och gå till ikonen Flytta för ett objekt.
  2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
  3. Använd piltangenterna för att välja en plats.
  4. Tryck på Enter för att släppa objektet på den nya platsen.

  ULTRA: Grupparbete

  I Ultra-kursvyn finns inget separat område för grupper. I stället skapar läraren grupparbeten där du kan samarbeta med andra elever.

  På sidan Kursinnehåll listas ditt gruppnamn efter grupparbetets namn. Dina gruppmedlemmars namn visas när du öppnar och arbetar med provet.

  Om läraren har aktiverat samtalsfunktionen kan du klicka på pratbubblan längst upp i högra hörnet. Du kan be om hjälp, dela källor eller svara på andras frågor om grupparbetet. Du kan ha en konversation med hela klassen, bara gruppen eller både och!

  Du kan också använda Collaborate Ultra för att träffa gruppen virtuellt om din kurs använder Collaborate och din lärare har aktiverat konversationer. Om du vill öppna Collaborate-rummet öppnar du gruppuppgiften, klickar på pratbubblan i det övre hörnet och väljer Min grupp från listan. Collaborate-kameraikonen visas i det övre hörnet. Klicka på ikonen om du vill vara med!

  Komma igång som en Collaborate Ultra-deltagare

  Arbeta med ett grupparbete

  När du arbetar med ett grupparbete kan du spara ett utkast och låta andra gruppmedlemmar redigera det. Alla i gruppen kan hålla reda på vilken som är den senaste versionen av arbetet. När en gruppmedlem börjar arbeta med ett grupptest låses testet så att andra personer inte kan redigera samtidigt. Andra gruppmedlemmar kan begära att få åtkomst till testet så att de kan redigera det och den person som har kontrollen kan godkänna eller neka deras begäran.

  Ta kontroll över ett prov

  1. Öppna testet. Om en annan gruppmedlem redigerar testet visas en pennikon bredvid medlemmens namn.
  2. Välj Ta kontroll om du vill skicka en begäran till den gruppmedlem som redigerar uppgiften.
  3. Ett meddelande visas där du informeras om att din begäran om kontroll har skickats. Om du beslutar att du inte vill ha kontroll kan du avbryta din begäran.
  4. Den medlem som arbetar med testet får en avisering och kan antingen godkänna eller avvisa din begäran.
  5. Testet låses upp så att du kan redigera det om din begäran godkänns. Du får ett meddelande om din begäran avvisas.

  Medlemmen som redigerar kan bevilja åtkomst till någon annan och därefter neka dig åtkomst. Du kan begära åtkomst igen senare. Du kanske också vill skicka ett meddelande till din grupp och samordna vem som arbetar med testet vid olika tillfällen.

  Om du får ett av dessa meddelanden medan du arbetar med testet sparar systemet ditt arbete automatiskt. Du kan välja att lämna testet och ge kontrollen till den medlem som begär åtkomst eller kan du avvisa deras begäran och fortsätta att arbeta.

  Lämna in ett grupparbete

  Grupparbetet behöver endast lämnas in av en gruppmedlem. När testet har lämnats in kan du inte längre redigera innehållet eller ändra några svar.

  Din lärare bedömer  grupptestet på samma sätt som individuella tester. Du ser bara ditt eget resultat, men din lärare kan ge de olika gruppmedlemmarna olika betyg. Lärare kan ge gruppmedlemmarna olika betyg om de bedömer att gruppmedlemmarnas bidrag skiljer sig från de andra gruppmedlemmarnas.

  Hur kan jag kontrollera att vårt grupptest har lämnats in?

  Du kan kontrollera att ett grupptest har lämnats in.

  1. När du lämnar in ett test visas en panel med datum och tid för inlämningen.
  2. Välj länken Visa inlämning för att se vad din grupp har lämnat in.

  Kontrollera i aktivitetsflödet om ditt grupparbete har bedömts. När din lärare lägger upp betyg, visas de i flödet. Du kan se resultatet genom att klicka på Visa resultat.

  Du kan även öppna grupparbetet i din kurs för att granska dina resultat och se återkopplingen.

  Dina resultat visas även på den globala sidan och kursresultatsidan.

  Mer om att visa provresultat och återkoppling


  ULTRA: Visa bifogade filer

  Din lärare bestämmer hur filerna visas, om de är infogade eller bifogade.

  Infogade video- och ljudfiler kan justeras vad gäller uppspelning, paus och volym. Välj den videofilm du vill visa i helskärmsläge. Välj ikonen för Fler alternativ för att öppna menyn och hämta en fil.

  Välj ikonen för Fler alternativ om du vill öppna menyn för mediefiler som visas som bilagor. Välj Hämta fil för att öppna bildfilerna i ett nytt fönster eller på en ny flik eller hämta Word-dokument, PDF-filer eller Powerpoint-presentationer till datorn. Alternativet Visa fil öppnar filen på kurssidan, till exempel en bild.

  Infogade bildfiler kan väljas och visas separat.


  ULTRA: Visa kriteriet

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om hur du visar kriterier.

  Om din lärare har lagt till kriterier för testbedömningen kan du visa dem innan du öppnar testet och efter att du har påbörjat försöket. Välj Detta objekt bedöms efter kriterier för att visa kriteriet.

  Om du vill kan du visa kriterierna tillsammans med provinstruktionerna. Du kan expandera alla kriterier och visa målnivåerna samt organisera dina försök att uppnå kraven för det bedömda arbetet.


  ULTRA: Ta del i konversationen

  Om din lärare har aktiverat klasskonversationer kan du diskutera provet med din lärare och dina kurskamrater så länge provet är tillgängligt. Du kan bidra till konversationen före, under och efter provet. Konversationens utveckling visas endast för relevant prov. Konversationer visas inte på diskussionssidan.

  Visa konversationen genom att välja ikonen för pratbubblan i testets rad på sidan Kursinnehåll. Du kan även öppna konversationen i det övre högra hörnet på provsidan eller inlämningssidan. Din lärare kan läsa vad du och de andra eleverna har skrivit och delta i konversationen.

  Du kan använda redigerarens funktioner för att formatera texten.

  Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

  Du kan inte redigera ditt bidrag, men du kan välja ikonen Radera och ta bort ditt bidrag. Vid behov kan din lärare ta bort allas bidrag.


  Du kan se dina resultat omedelbart om alla frågor bedöms automatiskt. Lärarna måste dock bedöma vissa frågetyper manuellt, till exempel uppsatser, och sedan lägga upp provresultatet samt återkopplingen.

  När du loggar in visas sidan med aktivitetsflödet. När resultat läggs upp hittar du dem i flödet. Välj Visa dina resultat för att visa dina resultat. Om din lärare har lagt till återkoppling visas den efter provets namn.

  Mer om aktivitetsflödet

  Dina resultat visas även på den globala sidan och kursresultatsidan.

  Mer om hur du visar resultat

  Du kan även öppna testet i din kurs för att granska dina resultat och se återkopplingen. Om du väljer ett testnamn på sidan Kursinnehåll öppnas panelen Detaljer och information. Om du klickar någonstans under rubriken Bedömning kan du se vad du har lämnat in, de rätta svaren om sådana finns och ditt resultat och kommentarer. Om din lärare lämnade återkoppling klickar du på pratbubblan för att visa den.

  För flervalsfrågor kan du välja Visa andra alternativ för att granska svarsalternativen.

  Resultatfärgen för varje fråga och det totala resultatet baseras på det bedömningsschema din lärare väljer. Färgerna kopplas till exempel till ett standardbedömningsschema på följande sätt:

  • > 90 % = grönt
  • 89–80 % = gult/grönt
  • 79–70 % = gult
  • 69–60 % = orangefärgat
  • 59–50 % = rött

  Om din lärare måste bedöma frågor i testet står det Väntande under Bedömning.


  ULTRA: Se kommenterade filer

  Du kan lägga till filer i slutet av dina tester som du vill att läraren ska se. Din lärare kan också skapa ett test utan frågor och be att du laddar upp en fil för att slutföra testet. Istället för ett traditionellt slutprov med flervalsfrågor kan du till exempel bli ombedd att ladda upp en uppsats som du har arbetat med. Eller kanske ladda upp forskning som du har sammanställt.

  De här filtyperna öppnas direkt i webbläsaren och dina lärare kan lägga till anteckningar i dem:

  • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
  • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
  • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
  • PDF

  Lärare kan visa andra dokumenttyper i webbläsaren, till exempel bilder och videor, men de kan inte lägga till anteckningar i dem.

  Om den inlämnade filen inte öppnas automatiskt i webbläsaren har institutionen inaktiverat möjligheten att öppna filer i webbläsaren.

  Peka på en kommentarikon för att se vilka kommentarer som din lärare har lämnat. Välj den markerade texten för att se om din lärare har lämnat någon kommentar. Du kan också zooma in och ut och gå till andra sidor i din fil.

  Välj ikonen Fler alternativ för att öppna menyn och välj Dölj fil eller Ladda ner fil. Du kan också hämta och skriva ut filen från menyn i det infogade granskningsprogrammet. Anteckningar visas inte i den hämtade eller utskrivna filen.


  ULTRA: Flera resultatförsök

  Om din lärare tillåter det kan du göra flera inlämningar för ett test. Din lärare avgör hur resultatet beräknas för flera inlämningar:

  • Genomsnittet för alla försök
  • Första bedömda försöket
  • Sista bedömda försöket
  • Försöket med högsta resultatet
  • Försöket med lägsta resultatet

  I panelen Detaljer och information för testet kan du se ditt aktuella resultat och vilken metod som använts. Välj ditt resultat för att se detaljer och granska dina inlämningar.

  I panelen Inlämning visas beräkningsmetoden, ditt slutgiltiga resultat som har registrerats i kursadministration och resultat och dina resultat för alla dina försök. Ett meddelande visas om din lärare har ändrat det slutgiltiga resultatet för testet.

  Välj det försök som du vill se. Inlämningen öppnas och du kan se resultatet, gå igenom arbetet och se lärarens kommentar genom att expandera fältet Feedback.

  Om du skickade in efter inlämningsdatumet visas en varning om sen inlämning på panelenInlämning och på testsidan.

  Du kan också se hur många försök som du har på sidan Kursresultat. Du kan se hur många försök du har lämnat in i tid och om några inlämningar är eller kommer att bli försenade.

  Mer information om sidan Kursresultat