Om aviseringsinställningar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra om aviseringsinställningar.

Blackboard Learn skickar aviseringar på följande sätt:

 • Min Blackboard: På sidan Uppdateringar visas aviseringar för alla dina kurser och på sidan Inlägg visas olästa diskussioner, bloggar, loggböcker och wikis.
 • E-post-, text- eller röstmeddelanden: Du kan få aviseringar på de här sättet om de är tillåtna av din institution.
 • Hemsidemoduler: I startsidemodulen för en kurs visas endast aviseringar för just den kursen.
 • Push-aviseringar i Blackboard-appen: Om din institution använder Blackboard-appen kan du låta aviseringar dyka upp på mobilenhetens skärm.
 • Aviseringspanel: Aviseringspanelen kan visas på fliken Min institution som ett alternativ för att visa aviseringar från alla dina kurser. Din institution kan byta namn på flikarna.

Video: Notifications in the Original Experience (Students)


Watch a video about notifications

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about notifications.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Notification Settings shows how to set your notification options.

Aviseringstyper

Du får aviseringar i Blackboard Learn när följande inträffar:

 • när det finns anslag tillgängliga
 • när det finns uppgifter tillgängliga
 • när uppgifter ska lämnas in eller är försenade
 • när studiematerial finns tillgängligt
 • när det finns kurser och organisationer tillgängliga
 • när det har kommit meddelanden i kursen
 • när något ska lämnas in
 • när resultaten från en bedömning kommit
 • när det finns enkäter tillgängliga
 • när enkäter ska lämnas in eller är försenade
 • när det finns prov tillgängliga
 • när prov ska lämnas in eller är försenade
 • När det finns inlägg i bloggar, loggböcker eller diskussioner som du inte har läst

Mer information om push-aviseringar i Blackboard-appen


Ändra inställningarna för aviseringar

Ändra aviseringsinställningarna för alla dina kurser. Klicka på Inställningar i menyn bredvid ditt namn i sidhuvudet och välj Redigera aviseringsinställningar.

Din institution bestämmer om dessa alternativ är tillgängliga. Om din institution har ställt in aviseringsinställningar används dessa istället för dina personliga inställningar.

 1. Redigera allmänna inställningar: Välj e-postformat – enskilda meddelanden för varje avisering eller dagligt sammandrag – samt påminnelseschemat för förfallodagar.
 2. Massredigera aviseringsinställningar: Ändra aviseringsinställningarna för alla dina kurser på en gång. Du kan välja vilka aviseringar som du vill ta emot och hur de ska levereras.
 3. Redigera individuella kursinställningar: Ändra aviseringsinställningarna för en enstaka kurs.
 4. Redigera individuella organisationsinställningar: Ändra aviseringsinställningarna för en enstaka organisation.

Allmänna aviseringar

Med de allmänna inställningarna kan du ange om du vill få aviseringar via e-post och om du vill få påminnelser om förfallodagar.

 1. Klicka på Inställningar i menyn bredvid ditt namn i sidhuvudet och välj Redigera aviseringsinställningar.
 2. Klicka på Redigera allmänna inställningar på sidan Redigera aviseringsinställningar.
 3. På sidan Allmänna inställningar kan du välja att få ett e-postmeddelande per avisering eller ett dagligt sammandrag som sammanfattar alla aviseringar under dagen.
  • Individuella meddelanden: E-postmeddelanden skickas för varje avisering. Observera att antalet olästa diskussionsmeddelanden, blogginlägg och loggboksposter alltid skickas som ett dagligt e-postsammandrag. Din lärare kan skicka ett e-postmeddelande om ett viktigt kursanslag även om du har inaktiverat den här typen av avisering.
  • Dagligt e-postsammandrag: Alla aviseringar samlas och skickas en gång per dag vid en tidpunkt som din institution har ställt in.
 4. Klicka på Ja för att ställa in påminnelser om förfallodagar och välja antal dagar före förfallodagen som du vill bli meddelad. E-postpåminnelsen skickas som ett sammandragsmeddelande eller som individuell e-postmeddelande, beroende på vilket alternativ du valt.
 5. Klicka på Skicka.

Välja hur och när du får aviseringar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra om att välja aviseringsinställningar.

Du kan välja vilken typ av aviseringar som du får och hur de ska skickas till dig.

 1. Välj alternativet Inställningar i menyn vid ditt namn i sidhuvudet och sedan Redigera aviseringsinställningar.
 2. På sidan Redigera aviseringsinställningar väljer du länken för Kurser jag deltar i för att ändra aviseringsinställningarna för alla kurser på en gång. Du kan även göra val för individuella kurser. Klicka på ett kursnamn i avsnittet Redigera individuella kursinställningar.
 3. Kontrollera att dina Aviseringsmål är korrekta på sidan Ändra inställningar. Om inte, kan du ändra dem under Personlig information.
 4. Under rubriken Inställningar väljer du hur du vill få aviseringarna. Markera kryssrutan längst upp i kolumnen för att få alla valda aviseringar på samma sätt. Avmarkera rutan för de aviseringar som du inte vill få.
  • Panel: Som standard visas alla aviseringstyper på sidorna Uppdateringar och Inlägg i Min Blackboard och på kursernas hemsidor. De visas även i aviseringspanelen om din institution har tillgång till community engagement-funktioner.
  • Mobil: Välj vilka push-aviseringar som ska visas på din mobila enhet. Push-aviseringar i Blackboard-appen visas på skärmen på din enhet även om du inte öppnar appen.
  • E-post, SMS och text-till-tal: För aviseringar via e-post, sms och text-till-tal används de uppgifter som du har angett i din personliga information.
 5. Klicka på Skicka.

Aviseringar via e-post, mobil, SMS och text-till-tal är avstängda som standard. Om du inte ser en kolumn för en viss aviseringsmetod är det alternativet inte tillgängligt vid din institution.

Du måste markera Dagligt e-postsammandrag i de allmänna aviseringsinställningarna för att kunna välja e-postaviseringar för följande objekt:

 • Antal olästa diskussionsmeddelanden
 • Antal olästa blogginlägg
 • Antal olästa loggboksposter

Aviseringspanel

Aviseringspanelen kan du se aviseringar för alla kurser som du är inskriven på. Om din institution använder Aviseringspanelen visas den som en sekundär flik på flikenMin institution.

Här finns information indelad i rutor som kallas moduler, till exempel Mina anslag, Mina aktiviteter och Nyheter. Systemet genererar informationen i respektive modul. I Original-kursvyn visar modulsidorna aviseringar för kursen som du befinner dig i.

I dina kurser kan du se Startsidan på kursmenyn. Startsidan påminner om Aviseringspanelen, men visar endast aviseringsmoduler för den aktuella kursen.

Mer information om aviseringsmoduler


Push-aviseringar i Blackboard-appen

Push-aviseringar visas på din mobila enhet för kurshändelser. Typen av push-aviseringar som genereras beror på om du har det ursprungliga Blackboard Learn-gränssnittet eller Blackboard Learn Ultra-gränssnittet.

Mer information om push-aviseringar i Blackboard-appen


Aviseringar via SMS och text-till-tal

Meddelanden via SMS och text-till-tal kan vara tillgängliga vid ditt lärosäte. Dessa meddelandetyper levereras som standard av Blackboard Learn-systemet var tjugonde minut. Din institution kan ställa in en tidsram för leveranser så att du inte skickar eller får meddelanden mitt i natten. Meddelanden som skapas utanför leveranstidsramen kommer att hållas kvar tills nästa tidsram börjar.

 • Med SMS kan lärare skicka meddelandeen från en Blackboard Learn-kurs till deltagarnas mobiltelefoner. Lärare måste initiera ett meddelande innan deltagarna kan svara.
 • Text-till-tal läser upp aviseringar som skickats till din telefon högt. Det här alternativet är bara tillgängligt om systemets standardspråkpaket är inställt på engelska eller spanska.

Om din institution har konfigurerat SMS och text-till-tal-meddelanden visas funktionen på sidan Redigera aviseringsinställningar. Din lärare väljer om de här verktygen används för att skicka aviseringar. Du måste ange ett mobiltelefonnummer på sidanPersonlig information och prenumerera på SMS och text-till-tal-meddelanden i dina aviseringsinställningar.


ULTRA: Om aviseringsinställningar

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om aviseringar.

Om du ser en lista vid ditt namn visas dina kurser i Ultra-gränssnittet. Aviseringssystemet är alltid aktivt.

I panelen Aviseringsinställningar för ditt aktivitetsflöde kan du välja vilka aviseringar som du får om aktiviteter i alla dina Original- och Ultra-kurser:

 • Aktivitetsflöde: Välj vilka aktiviteter som visas i ditt Flöde.
 • E-post: Lägg till en e-postadress på din profilsida om du vill få e-postaviseringar. Du kan sedan välja hur ofta och för vilka aktiviteter du vill få aviseringar.
 • SMS: Lägg till ett telefonnummer på din profilsida om du vill få sms till din mobiltelefon. Du kan sedan välja hur ofta och för vilka aktiviteter du vill få aviseringar.
 • Push-aviseringar: Meddelanden poppar upp på din mobila enhet om du har  Blackboard-appen för studenter installerad. Du kan välja vilka aviseringar som ska skickas till din enhet.

Mer information om din profilsida

Video: Notifications in the Ultra Experience (Students)


ULTRA: Watch a video about notifications

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about notifications.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Notification Settings shows how to set your notification options.


ULTRA: Välja hur och när du får aviseringar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original om att välja aviseringsinställningar.

Du kan välja vilken typ av aviseringar som du får och hur de ska skickas till dig.

Öppna panelen Aviseringsinställningar genom att välja ikonen Flödesinställningarpå sidan Aktivitetsflöde. Du kan också komma åt inställningarna från din profilsida.

Flödesaviseringar

Du kan kontrollera vilka aktiviteter som visas i ditt flöde. Välj fliken Inställningar för flödesaviseringar för att öppna panelen.

Aviseringar om förfallodatum, resultat och feedback visas alltid i ditt flöde.

Välj vilka meddelanden som du får om aktiviteter i alla dina kurser i den ursprungliga vyn och Ultra-vyn:

 • Lärosätestillkännagivanden
 • Kursanslag
 • Bedömda objekt ska lämnas in
  • Bedömda objekt ska lämnas in snart
  • Bedömda objekt har överskridit tiden
 • Nytt innehåll
  • Utvärdering tillagd
  • Innehåll har lagts till
 • Resultat har lagts upp
 • Ny diskussion
 • Mina resultat och min aktivitet
  • Ingen aktivitet nyligen
  • Resultat lågt eller i riskzonen
  • Resultatet föll
  • Låg kursaktivitet
  • Resultatet ökade
  • Kursaktivitet bland topp 10 %
  • Resultat bland topp 10 %
 • Ny kalenderhändelse
 • Ny kurs eller organisation
 • Bloggaktivitet
  • Blogginlägg har lagts upp
  • Blogginlägg redigerat
 • Loggboksaktivitet
  • Loggboksinlägg har lagts upp
  • Loggboksinlägg redigerat
 • Wiki-aktivitet
  • Wiki-sida har skapats
  • Wikisida har redigerats
  • Wiki-kommentar har lagts upp

Du kan välja att ta emot alla eller en del aviseringar av en viss typ. En avbockning visas när har valt alla aviseringar. Ett tankstreck visas när du har valt vissa aviseringar.

E-postaviseringar

Välj fliken Inställningar för e-postaviseringar för att öppna panelen.

Om du inte har lagt till en e-postadress i din Profil visas inga alternativ på fliken Inställningar för e-postaviseringar.

Organisationsaktiviteter genererar inga e-postaviseringar.

Välj hur ofta du vill få e-postmeddelanden för aktiviteter i alla dina Original- och Ultra-kurser:

 • Skicka e-postmeddelanden till mig direkt: Ta emot enskilda aviseringar för alla aktiviteter som du väljer i listan.
 • Skicka e-postmeddelanden till mig en gång per dag: Alla aviseringar samlas och skickas en gång per dag vid en tidpunkt som din institution har ställt in.

I listan Skicka aviseringar via e-post till mig om dessa aktiviteter väljer du vilka aviseringar du vill få:

 • Nya bedömningsbara objekt
 • Nya meddelanden
 • Nya diskussionsmeddelanden
 • Nytt innehåll har lagts till
 • Nya och kommande förfallodagar
 • Förfallna objekt
 • Nya kurser tillgängliga

Avmarkera alla kryssrutor om du inte vill få e-postmeddelanden om aktiviteterna i listan.

Aviseringar för kursaktiviteter utifrån kursvy
KursaktivitetOriginal-kursvynUltra-kursvyn
Nya bedömningsbara objektUppgifter, tester och enkäter

Aktiviteter för blogg, loggbok, wiki eller diskussion
Uppgifter och tester
Nya meddelandenJaJa
Nya diskussionsmeddelandenSkicka endast dagliga e-postmeddelandenSkicka endast dagliga e-postmeddelanden
Nytt innehåll har lagts tillUppgifter, tester och undersökningar har lagts till

Innehållsobjekt har lagts till
Uppgifter och tester har lagts till

Innehållsobjekt har lagts till
Nya och kommande förfallodagar

Skickas när en bedömning har blivit tillgänglig och 24 timmar före förfallodagen

Skickas även när du manuellt lägger till ett objekt med ett förfallodatum
Uppgifter, tester och undersökningar måste lämnas in

Objekt som måste lämnas in: Objekt som har lagts till manuellt i Kursadministration och resultat
Uppgifter och tester måste lämnas in

Objekt som måste lämnas in: Objekt som har lagts till manuellt i Kursadministration och resultat
Förfallna objektFörfallna uppgifter och tester

Förfallna enkäter
Förfallna uppgifter och tester
Nya kurser tillgängligaJaJa

Endast för Original-kurser*

Du får alltid följande e-postaviseringar:

 • Anslag tillgängligt

Du får alltid följande e-postaviseringar när du väljer att få ett dagligt e-postmeddelande:

 • Olästa blogg- och loggboksinlägg
 • Olästa diskussionsaktiviteter – både för Original- och Ultra-kurser*

Du kan inte ta bort aviseringar från din dagliga e-postavisering.

SMS-aviseringar

Välj fliken SMS-aviseringsinställningar för att öppna panelen.

Om du inte har lagt till ett telefonnummer till din profilsida visas inga alternativ på fliken SMS-aviseringsinställningar.

Organisationsaktiviteter genererar inga aviseringar via SMS.

Välj vilka aviseringar som du vill få i listan Meddela mig om dessa aktiviteter via SMS:

 • Nya resultat och ny återkoppling
 • Nya meddelanden

Avmarkera alla kryssrutor om du inte vill få några aviseringar via SMS för aktiviteterna i listan.

Aviseringar för kursaktiviteter utifrån kursvy
KursaktivitetOriginal-kursvynUltra-kursvyn
Nya resultat och ny återkopplingUppgifter, tester och enkäter

Aktiviteter för blogg, loggbok, wiki eller diskussion
Uppgifter och tester
Nya meddelandenJaJa

Push-aviseringar

Om du har Blackboard-mobilappen installerad kan du ta emot push-aviseringar på din mobila enhet. Du kan hantera vilka push-aviseringar som skickas på följande sätt:

 • Blackboard på webben: Logga in på Blackboard i en webbläsare och navigera till ditt Aktivitetsflöde. Välj ikonen Flödesinställningar. Från panelen Aviseringsinställningar väljer du fliken Inställningar för push-aviseringar.
 • Blackboard-appen: I appens huvudmeny trycker du på Inställningar. Hantera push-aviseringar i appen.

Välj vilka push-aviseringar som du får om aktiviteter i alla dina kurser i Original- och Ultra-vyn:

 • Nytt innehåll
 • Diskussionsinlägg och svar från din lärare
 • Diskussionssvar i en tråd du skapat
 • Nya resultat och ny återkoppling
 • Inlämningsdagar för endast dessa innehållstyper
  • Prov
  • Uppgifter
  • Diskussioner
  • Manuella resultatkolumner
 • Ytterligare påminnelser om inlämningsdag – du kan ställa in ytterligare påminnelser för ett specifikt antal dagar före inlämningsdag.

Push-aviseringar för inlämningsdag visas alltid en dag före sista inlämningsdagen och kan inte stängas av som andra push-aviseringstyper.

När en lärare ändrar ett inlämningsdatum genereras en ny avisering om Inlämning av prov. Push-aviseringen visar inte att det är ett ändrat inlämningsdatum.