Den här informationen gäller endast href="/sv-se/Learn/Student/Getting_Started/Navigate_Outside_a_Course#ultra_landing">ultragränssnittet.

I basnavigeringen i Ultra-gränssnittet finns alltid din institutionssida nära till hands. Institutionssidan är en samlad resurs för din akademiska gemenskap. Hitta resurser, användbara länkar och övrigt viktigt innehåll kopplat till din institution.

Välj sidan Institution i basnavigeringen för att se vilka moduler som är tillgängliga på din institution.

Din institution bestämmer vilken sida du ser först efter att du har loggat in.


Så här är institutionssidan uppbyggd

Din institution kan anpassa institutionssidan med en egen logotyp och banderoll. Institutionens namn visas även överst på sidan. 

Moduler visas under banderollen och institutionsinformation. Det finns två typer av moduler: Användbara länkar och anpassat innehåll.

Modulen Användbara länkar är en lista med länkar som lärosätet vill dela om ett ämne, en händelse eller ett tema. En modul med användbara länkar kan innehålla  en banderoll, en rubrik och en beskrivning. De första fyra länkarna visas i modulen. Om du vill visa alla länkar väljer du Visa alla. En panel öppnas med alla länkar som finns i modulen.

Modulen Anpassat innehåll kan se annorlunda ut beroende på hur ditt lärosäte har konfigurerat den. Den här modulen kan innehålla text, länkar, bilder och videor. Modulen kan även inkludera de externa verktyg som lärosätet använder.


Vad visas inte på sidan för lärosätet?

På institutionssidan kan du hitta värdefulla resurser för din institution, men informationen på sidan är inte statisk. Kontrollera institutionssidan regelbundet för uppdaterad information.

Var noga med att ha koll på övriga områden för att hålla dig i fas med dina kurser.