Den här informationen gäller endast ultrakursvyn.

Kursanslagen styr dagordningen.

Välj Kurser i listan där ditt namn visas för att se en lista över dina kurser. Första gången du öppnar varje Ultra-kurs under en viss dag kan ett popup-fönster visas med information om följande:

  • Förfallna uppgifter och tester
  • Uppgifter och tester som ska lämnas in idag
  • Kalenderhändelser som inträffar idag
  • Kursrelaterade meddelanden från läraren

Välj ett objekt att gå till eller välj Avvisa. Fönstret visas bara om det finns aviseringar som gäller den dagen.