Anslag

På den här sidan

    Den här informationen gäller endast originalgränssnittet. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

    Mina anslag är en standardmodul i Blackboard Learn, och en av de första delarna som du ser när du öppnar dina kurser. När du öppnar en länk till ett anslag kommer du till huvudsidan Anslag.

    Hitta anslag

    Du hittar anslag i en modul på fliken Min institution eller på kursernas hemsida. Nya anslag visas som länkar.

    Längst upp på sidan kan du filtrera dina anslag efter Institution, Kurs och Visa alla.