Se rapporten om aktivitet jämfört med andra

Om ditt lärosäte har aktiverat Analytics for Learn kan du visa din kursaktivitet jämfört med andra i kursen. Välj Verktyg och Aktivitet jämfört med andra

Analytics for Learn öppnar en flik med detaljer om din kursåtkomst, inlämningar, interaktioner och tid i Blackboard Learn jämfört med dina kurskamrater.