Skicka ett e-postmeddelande eller ett kursmeddelande

Du kan kontakta läraren genom kursens meddelandeverktyg eller via e-post om ditt lärosäte tillåter det. De här meddelandena finns bara inuti systemet. Det går inte att se eller skicka meddelanden utanför kursen. Om du vill se meddelanden för en kurs som du går klickar du på Meddelanden i kursmenyn eller på sidan Verktyg. Din lärare bestämmer vilka länkar som ska visas på kursmenyn och vilka verktyg som kan användas.

Mer om att skicka kursmeddelanden

Med e-postverktyget kan du skicka meddelanden via en kurs som du läser till kurskamraters externa e-postkonton, till exempel Gmail eller Yahoo, utan att du behöver öppna något externt e-postkonto. Du kan skicka e-postmeddelanden till enskilda användare eller en grupp användare.

Du kan endast skicka e-post. Du kan inte ta emot e-postmeddelanden i Blackboard Learn.

Mer om att skicka e-post