This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Beroende på hur din institution har ställt in Qwickly är det inte säkert att alla funktioner kan användas.

Qwickly är ett verktyg i Blackboard Learn som används för att skicka in uppgifter eller lägga in filer i kurser från lagringsplattformar i molnet. Du kan ladda upp filer från Google Dokument, Dropbox och OneDrive. Qwickly kan användas i en modul på fliken Min institution eller i kurser.

Från modulen kan du göra följande:

 • Skicka e-post till lärare
 • Skicka in uppgiftsfiler som ligger på din dator eller i molnet
 • Skicka e-post till gruppmedlemmar

I en kurs kan du med hjälp av Qwickly lämna in uppgifter och använda knappen Lägg till innehåll i redigeraren för att lägga till mashups och annat innehåll från molnet.


Qwicklymodulen

I Qwickly-modulen finns flera olika funktioner.

Du kan se de här instruktionerna i en video.

Skicka e-post till lärare

Du kan skicka e-post till en eller flera lärare genom att klicka på e-postalternativet på startsidan. Du kan även skicka med en fil från din dator eller från en lagringsplattform i molnet.

Skicka e-post till en grupp

Genom alternativet Skicka e-post till grupp kan du skicka e-post till alla grupper som du är med i i din kurs.

Lämna in en uppgift

Genom alternativet Skicka in uppgift kan du skicka in filer från din dator eller från ett lagringsutrymme i molnet. När du har skickat in en uppgift försvinner den från listan under Skicka in uppgifter. Du kan visa uppgifter uppdelat efter kurs eller efter inlämningsdatum om lärarna har angett sådana.


Använda Qwickly i kurser

De här instruktionerna finns även i en video.

Du kan skicka in uppgifter med modulen. Hur du skickar in uppgifter från en kurs beror på vilken typ av uppgift läraren har skapat.

Molnuppgifter skapas med Qwickly. I kurser är de här uppgifterna markerade med en molnikon. När du öppnar en molnuppgift står det Molnuppgift i Qwickly längst upp på sidan.

Learnuppgifter är vanliga uppgifter i Blackboard Learn. Läraren kan lägga in en länk till en fil i molnet, men om du öppnar en vanlig Learnuppgift kommer du till sidan Ladda upp uppgift.

Skicka in en molnuppgift

 1. Klicka på länken till uppgiften i innehållsytan i kursen.
 2. Välj var filen ligger, till exempel Google Docs eller bläddra fram till filen på datorn.
 3. Bifoga och skicka in filen.

Skicka in en Blackboard Learn-uppgift

Om du skickar in en lokal Blackboard Learn-uppgift från en kurs kan du lägga in länkar till molndokument med knappen Lägg till innehålli redigeraren.

 1. Öppna Lägg till innehållsobjekt i redigeraren för att visa menyn och se alla alternativ.
 2. Välj Infoga från molntjänst.
  Learn Original insert content from Cloud Service
 3. I fönstret som öppnas ska du gå till platsen där filen är lagrad och hitta den.
 4. Skriv in texten för länken till filen.
 5. Infoga länken i redigeringsverktyget genom att klicka på Importera.

Filen ligger som en länk i delen där du lämnar in uppgifter.


Lägga in dokument från molnet i en kurs

På samma sätt som ovan kan du lägga in molndokument på andra ställen i kurser där redigeringsverktyget kan användas, till exempel i diskussioner.

 1. Gå till det ställe i en kurs där du vill lägga in en fil.
 2. Öppna knappen Lägg till innehållsobjekt i redigeraren för att öppna menyn och se alla alternativ.
 3. Välj Importera från molntjänst.
 4. I fönstret som öppnas ska du gå till platsen där filen är lagrad och hitta den.
 5. Skriv in texten för länken till filen.
 6. Infoga länken i redigeringsverktyget genom att klicka på Importera.