Öppna resultaten från en kurs

 1. Gå till önskad kurs och klicka på Mina resultat i kursmenyn eller på sidan Verktyg.

  På sidan Mina resultat kan du se alla arbeten och resultat för den kurs som du är i. Om du trycker på tabbtangenten läses namnet på uppgiften upp följt av resultatet.

  Om du bara vill se de uppgifter som har bedömts väljer du länken Bedömda under Alla/Resultat/Kommande/Skickade.

 2. Klicka på uppgiftens eller testets namn.

  Du kommer till sidan Försök. Härifrån kan du trycka på T och hoppa till tabellen med resultaten för varje försök.

  Du kan gå igenom innehållet i tabellen med vanliga tabellnavigeringskommandon. Alt + Ctrl + uppåt- och nedåtpilarna för att gå mellan försök, Alt + Ctrl + höger- och vänsterpilarna för att gå mellan kolumnerna för när försöket gjordes, datumet för senaste inlämning eller ändrade försök och sammanräknat resultat. JAWS läser upp kolumnrubrikerna när du hoppar mellan dem.

 3. Markera resultatsiffran i kolumnen Sammanräknat resultat.

  Här kan du se vilka olika enskilda delar som ingår i det sammanräknade resultatet, till exempel poängen för varje enskild testfråga.

  Om inget resultat har satts visas grafik som läses upp som ”Behöver bedömas” eller ”resultatstatus.behöverbedömas.”

  Om du trycker på Enter när du står på ett resultat kommer du till sidan Visa försök.

  Du kan hoppa mellan frågorna med H-tangenten. Resultatet för en fråga står efter frågans rubrik, följt av själva frågetexten.

  Om lärarna tillåter det kan du även se deras återkoppling på den här sidan. Kommentarerna för testet ligger över rubriken för den första frågan.

Mer om resultat